Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 4. jūnijā

Vide: Briselē atklāj Zaļo nedēļu

Šodien sākās Eiropas lielākā vides konference ar moto "Tīrāku gaisu visiem". Šā gada Zaļā nedēļa ir veltīta gaisam un trīs dienās pulcēs aptuveni 3000 dalībnieku, kuri apspriedīs ar gaisu saistītus jautājumus. Ieinteresētās personas, NVO un valdību pārstāvji, kā arī ES amatpersonas meklēs risinājumu gaisa piesārņojuma problēmām, piemēram, kā nodrošināt gaisa kvalitāti apstākļos, kad palielinās rūpnieciskā un enerģijas ražošana, ceļu satiksme un urbanizācija, arvien vairāk tiek dedzināts fosilais kurināmais un notiek klimata pārmaiņas. Visas sēdes varēs noskatīties tiešraidē internetā.

Vides komisārs Janess Potočniks sacīja: "Gaisa piesārņojums parasti ir neredzams, taču tā sekas ir ļoti reālas. Ja gaisa kvalitāte ir slikta, mēs par to dārgi maksājam: tiek zaudētas cilvēku dzīvības, medicīniskie izdevumi ir lieli, slimību dēļ samazinās nostrādāto dienu skaits. Zaļajā nedēļā politikas veidotājiem, vietējās sabiedrības un NVO, publiskā sektora iestāžu un uzņēmumu pārstāvjiem tiek sniegta nozīmīga iespēja apmainīties ar idejām par to, kā uzlabot gaisu, kuru mēs visi elpojam, – mēs pastāvīgi esam atvērti ierosinājumiem, kā uzlabot pašreizējos tiesību aktus."

Organizācijas un uzņēmumi iepazīstinās ar labāko praksi izstādē, kurā būs 40 stendi, un daudzo papildu pasākumu vidū būs alternatīvo degvielu transportlīdzekļu izstāde brīvā dabā un elektrisko automobiļu izmēģinājuma braucieni. Šajā nedēļā notiek arī labāko "LIFE daba" un "LIFE vide" projektu apbalvošanas ceremonija.

Komisārs Potočniks ir pasludinājis 2013. gadu par Gaisa gadu, un šā gada gaitā tiek pārskatīta Komisijas līdzšinējā gaisa kvalitātes politika, koncentrējoties uz to, kā uzlabot mūsu elpotā gaisa kvalitāti. Lai gan pēdējo gadu laikā ir panākts ievērojams progress, daudzviet visblīvāk apdzīvotajos ES reģionos tiek būtiski pārkāptas gaisa kvalitātes normas, jo īpaši attiecībā uz tādiem piesārņotājiem kā cietās daļiņas, piezemes ozons un slāpekļa dioksīds.

Pārskatīšana tiks pabeigta rudenī, un tās rezultāts būs pārstrādāta ES gaisa kvalitātes politikas stratēģija, kurā tiks iekļauti jauni vai apstiprināti mērķi 2020. gadam un turpmākajam laikam, kā arī svarīgu iniciatīvu un instrumentu saraksts šo mērķu sasniegšanai.

Vispārīga informācija

Zaļā nedēļa šogad notiks jau 13. reizi. Tā ir lielākā ikgadējā konference par Eiropas vides politiku, un tā norisināsies no 2013. gada 4. līdz 7. jūnijam konferenču centrā "The Egg" Briselē, Bara ielā 175. Galvenie referenti:

Janez Potočnik, ES vides komisārs,

Marcin Korolec, Polijas Republikas vides ministrs,

Satu Hassi, EP deputāte,

  • Sirpa Pietikäinen, EP deputāte un GLOBE.EU priekšsēdētāja,

Catherine Stihler, EP deputāte un Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas • MCO) locekle,

Bas Eickhout, EP deputāts,

Cor Lamers, Shīdamas (Nīderlande) pilsētas domes priekšsēdētājs un Reģionu komitejas loceklis,

Maurizio Conte, Veneto reģiona (Itālija) vides reģionālais ministrs,

Assumpta Ferran i Poca, Katalonijas (Spānija) Teritorijas un ilgtspējas ministrijas vides kvalitātes ģenerāldirektore,

Per Ankersjo, Stokholmas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks pilsētvides jautājumos,

Martha Delgado Peralta, ICLEI priekšsēdētāja vietniece un bijusī Mehiko pilsētas domes vides jautājumu sekretāre,

Ugo Cappellacci, Sardīnijas reģiona prezidents,

Giuseppe Bortone, Emīlijas-Romanjas reģiona (Itālija) vides un augsnes aizsardzības ģenerāldirektors,

Claudia Terzi, Lombardijas reģiona (Itālija) vides, enerģijas un ilgtspējīgas attīstības reģionālā ministre,

Hans Bruyninckx, Eiropas Vides aģentūras izpilddirektors,

Simon Upton, ESAO Vides direktorāta direktors,

Arab Hoballah, ANO Vides programmas Ilgtspējīga patēriņa un ražošanas nodaļas vadītājs,

Johan Kuylenstierna, Stokholmas Vides institūta izpilddirektors.

Papildu informācija

Šajā vietnē var iepazīties ar Zaļās nedēļas 2013. gada programmu un vērot pasākumus tiešsaistē: http://greenweek2013.eu

Vairāk par ES gaisa kvalitātes politiku var uzzināt šajā vietnē:

http://ec.europa.eu/environment/air/index_en.htm

Kontaktpersonas:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar