Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. birželio 4 d.

Aplinka. Briuselyje prasideda Žalioji savaitė

Šiandien prasideda didžiausia Europoje aplinkosaugos konferencija „Grynesnis oras visiems“. Šių metų Žaliosios savaitės renginiuose dalyvaus apie 3 000 dalyvių, tris dienas diskutuosiančių su oru susijusiais klausimais. Suinteresuotosios šalys, NVO, vyriausybių atstovai ir ES pareigūnai ieškos sprendimų oro taršai sumažinti, pavyzdžiui, kaip augančios pramonės ir energijos gamybos, intensyvėjančio kelių eismo ir urbanizacijos, iškastinio kuro deginimo ir klimato kaitos sąlygomis apsaugoti oro kokybę. Visi posėdžiai tiesiogiai transliuojami internetu.

Už aplinką atsakingas Europos Komisijos narys Janezas Potočnikas sakė: „Oro tarša neretai yra nematoma, tačiau jos poveikis – labai realus. Už prastos kokybės orą mokame brangiai: prarandame piliečių gyvybes, patiriame dideles išlaidas medicinai, ligos glemžiasi darbo dienas. Žalioji savaitė – puiki galimybė politikams, vietos bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų atstovams, valdžios institucijoms ir verslo įmonėms pasidalyti mintimis, kaip pagerinti orą, kuriuo kvėpuojame – pasiūlymų, kaip būtų galima pagerinti dabartinius teisės aktus, laukiame visuomet.“

Organizacijos ir bendrovės 40 stendų parodoje pristatys geriausius veiklos pavyzdžius; taip pat bus įvairių kitų renginių, įskaitant alternatyviomis kuro rūšimis varomų transporto priemonių parodą po atviru dangumi ir bandomuosius važiavimus elektromobiliais. Taip pat šią savaitę iškilmingoje ceremonijoje bus įteikti apdovanojimai „Best LIFE Nature“ ir „Best LIFE Environment“.

Europos Komisijos narys J. Potočnikas 2013-uosius paskelbė Oro metais – visus metus peržiūrima dabartinė Komisijos oro apsaugos politika, siekiant rasti būdų pagerinti mūsų kvėpuojamo oro kokybę. Nežiūrint pastaraisiais metais padarytos nemenkos pažangos, tankiausiai gyvenamose ES teritorijose keleto oro kokybės standartų ribos gerokai viršijamos (ypač oro taršos kietosiomis dalelėmis, pažemio ozonu ir azoto dioksidu).

Rudenį, baigus peržiūrą bus parengta pataisyta ES oro kokybės politikos strategija, įskaitant naujus arba patvirtintus tikslus, kuriuos tikimasi pasiekti 2020 m. ir vėliau, bei pagrindinių iniciatyvų ir jų įgyvendinimo priemonių sąrašą.

Pagrindiniai faktai

Tryliktą kartą rengiama Žalioji savaitė – didžiausia metinė Europos aplinkos politikos konferencija – vyks 2013 m. birželio 4–7 d. konferencijų centre „The Egg“, Rue Bara 175, Briuselyje. Pagrindiniai konferencijos pranešėjai:

• už aplinką atsakingas Europos Komisijos narys Janezas Potočnikas,

• Lenkijos Respublikos aplinkos ministras Marcinas Korolecas,

• Europos Parlamento narė Satu Hassi,

• Europos Parlamento narė ir „GLOBE.EU“ prezidentė Sirpa Pietikäinen,

• Europos Parlamento narė ir Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto (IMCO) narė Catherine Stihler,

• Europos Parlamento narys Basas Eickhoutas,

• Schidamo (Olandija) meras ir Regionų komiteto narys Coras Lamersas,

• Veneto regiono (Italija) aplinkos ministras Maurizio Conte,

• Katalonijos (Ispanija) Teritorijos ir tvarumo ministerijos generalinė direktorė aplinkos kokybei Assumpta Ferran i Poca,

• Stokholmo miesto vicemeras miesto aplinkos klausimams Peras Ankersjo,

• ICLEI viceprezidentė ir buvusi Meksiko aplinkos sekretorė Martha Delgado Peralta,

• Sardinijos regiono prezidentas Ugo Cappellacci,

• Emilijos-Romanijos regiono (Italija) generalinis direktorius aplinkai ir dirvos apsaugai Giuseppe Bortone,

• Lombardijos regiono (Italija) aplinkos, energijos ir tvarios plėtros ministrė Claudia Terzi,

• EEE vykdomasis direktorius Hansas Bruyninckxas,

• EBPO direktorius aplinkai Simonas Uptonas,

• UNEP vadovas tvariam vartojimui ir gamybai Arabas Hoballah,

• Stokholmo aplinkos instituto vykdomasis direktorius Johanas Kuylenstierna.

Daugiau informacijos

2013 m. Žaliosios savaitės programa ir tiesioginė transliacija

http://greenweek2013.eu

Daugiau informacijos apie ES oro politiką

http://ec.europa.eu/environment/air/index_en.htm

Asmenys ryšiams:

Joe Hennon, tel. +32 2 295 35 93,

Monica Westeren, tel. +32 2 299 18 30,


Side Bar