Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 4.6.2013

Ympäristö: Vihreä viikko alkaa Brysselissä

Euroopan suurin ympäristökonferenssi, jonka motto on ”Puhtaampaa ilmaa kaikille” (”Cleaner Air for All”), alkaa tänään. Tämänvuotisen Vihreän viikon aikana noin 3 000 osallistujaa kokoontuu keskustelemaan ilmaan liittyvistä kysymyksistä kolmen päivän ajan. Alan toimijat, kansalaisjärjestöt, hallitusten edustajat ja EU:n virkamiehet etsivät ratkaisuja ilman pilaantumiseen. Ne pohtivat muun muassa, miten voidaan varmistaa hyvä ilmanlaatu, vaikka teollinen tuotanto ja energiantuotanto kasvavat, tieliikenteen määrä kasvaa, asutus keskittyy yhä enemmän kaupunkeihin ja fossiilisia polttoaineita poltetaan edelleen, ja miten tässä yhteydessä voidaan torjua ilmastonmuutosta. Kaikkia tilaisuuksia voi seurata suorana lähetyksenä internetissä.

”Vaikka ilman pilaantumista ei useinkaan voi nähdä, sen vaikutukset ovat hyvin konkreettiset. Huonon ilmanlaadun hinta on korkea: ihmishenkiä menetetään, hoitokustannukset ovat korkeat ja työpäiviä menetetään sairauslomien vuoksi. Vihreä viikko on tärkeä foorumi, jolla poliittiset päättäjät, paikallisten yhteisöjen ja kansalaisjärjestöjen edustajat, viranomaiset ja yritykset voivat keskustella siitä, miten ilmanlaatua voitaisiin parantaa – kaikki ehdotukset voimassa olevan lainsäädännön parantamiseksi otetaan vastaan”, totesi ympäristökomissaari Janez Potočnik.

Organisaatiot ja yritykset esittelevät parhaita toimintatapojaan 40 esittelypisteessä. Muita tapahtumia ovat muun muassa ulkoilmanäyttely vaihtoehtoisella polttoaineella käyvistä ajoneuvoista ja testiajo sähköisellä autolla. Vihreällä viikolla järjestetään myös palkintojenjakotilaisuus (Best LIFE-Nature ja Best LIFE-Environment).

Komissaari Potočnik on julistanut vuoden 2013 Ilman vuodeksi. Ilman vuoden aikana tarkistetaan komission nykyistä ilmanlaatupolitiikkaa. Tavoitteena on löytää keinoja parantaa ilmanlaatua. Viime vuosien hyvästä edistyksestä huolimatta EU:n tiheimmin asutuilla alueilla ylitetään edelleen laajalti useat ilmanlaatustandardit, jotka liittyvät erityisesti pienhiukkasiin, maanpinnan otsoniin ja typpidioksidiin.

Syksyllä tehtävän tarkistustyön tuloksena laaditaan tarkistettu EU:n ilmanlaatustrategia, johon kuuluvat myös uudet ja jo asetetut tavoitteet vuodelle 2020 ja sitä myöhemmälle ajalle sekä luettelo keskeisistä aloitteista ja välineistä tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tausta

Järjestyksessä kolmastoista Vihreä viikko, joka on suurin Euroopan ympäristöpolitiikkaa käsittelevä vuosittainen tapahtuma, järjestetään 4.–7. Kesäkuuta 2013 Egg-konferenssikeskuksessa Brysselissä (osoite: rue Bara 175). Tapahtuman pääpuhujia ovat muiden muassa:

• Janez Potočnik, EU:n ympäristökomissaari

• Marcin Korolec, Puolan ympäristöministeri

• Satu Hassi, Euroopan parlamentin jäsen

Sirpa Pietikäinen, Euroopan parlamentin jäsen ja GlobeEU-ryhmän puheenjohtaja

Catherine Stihler, Euroopan parlamentin jäsen ja sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan jäsen

• Bas Eickhout, Euroopan parlamentin jäsen

• Cor Lamers, Schiedamin kaupunginjohtaja (Alankomaat) ja alueiden komitean jäsen

• Maurizio Conte, Veneton aluehallinnon ympäristöministeri (Italia)

• Assumpta Ferran i Poca, ympäristön laadusta vastaava pääjohtaja, Katalonian aluetta ja kestävyysasioita käsittelevä ministeriö (Espanja)

• Per Ankersjo, kaupunkiympäristöstä vastaava Tukholman kaupunginvaltuutettu

• Martha Delgado Peralta, ICLEI-järjestön varapuheenjohtaja ja Mexico Cityn entinen ympäristösihteeri

• Ugo Cappellacci, Sardinian aluehallituksen puheenjohtaja

• Giuseppe Bortone, Emilia-Romagnan alueen ympäristönsuojelusta ja maaperän suojelusta vastaava pääjohtaja (Italia)

• Claudia Terzi, Lombardian aluehallituksen ympäristö-, energia- ja kestävän kehityksen ministeri (Italia)

• Hans Bruyninckx, Euroopan ympäristökeskuksen pääjohtaja

• Simon Upton, OECD:n ympäristöjohtaja

• Arab Hoballah, YK:n ympäristöohjelman (UNEP) kestävästä kulutuksesta ja tuotannosta vastaava päällikkö

• Johan Kuylenstierna, Tukholman ympäristöinstituutin pääjohtaja

Lisätietoja

Vihreän viikon 2013 ohjelma ja tapahtumat suorina verkkolähetyksinä:

http://greenweek2013.eu

Lisätietoja EU:n ilmanlaatupolitiikasta:

http://ec.europa.eu/environment/air/index_en.htm

Yhteyshenkilöt:

Joe Hennon (+32-2) 295 35 93

Monica Westeren (+32-2) 299 18 30


Side Bar