Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 4. juuni 2013

Keskkond: Brüsselis algab roheline nädal

Täna algab Euroopa suurim keskkonnakonverents, mille põhiteema on „Puhas õhk kõigile”. Selle aasta rohelise nädala ajal tuleb kolmeks päevaks kokku ligikaudu 3000 osalejat arutama õhuga seotud probleeme. Vabaühendused, valitsuste esindajad, euroametnikud ja muud huvirühmad otsivad lahendust õhusaastega seotud probleemidele ning eelkõige küsimusele, kuidas kaitsta õhu kvaliteeti suureneva tööstus- ja energiatootmise, tiheneva liikluse ja kasvava linnastumise, fossiilkütuste põletamise ja kliimamuutuste tingimustes. Kogu konverents kantakse otse üle internetis.

ELi keskkonnavolinik Janez Potočnik sõnas: „Õhusaaste ise on tihti nähtamatu, kuid selle mõju on vägagi reaalne. Kehva õhukvaliteedi eest tuleb meil maksta ränka hinda: kaotatud elud, suured ravikulud ning haiguse tõttu kaotatud tööpäevad. Roheline nädal on oluline foorum, kus poliitikakujundajad, kogukondade ja vabaühenduste esindajad, riigiametnikud ja ettevõtjad saavad vahetada mõtteid teemal, kuidas saaksime hingata puhtamat õhku. Oleme alati avatud ettepanekutele, mis aitavad praeguseid õigusakte paremaks muuta.”

Organisatsioonid ja ettevõtted esitlevad 40 näitusestendil parimaid tavasid ning konverentsi raames korraldatakse arvukalt kõrvalüritusi, nagu näiteks alternatiivkütuseid kasutavate sõidukite näitus ja proovisõidud elektriautodega. Rohelise nädala jooksul toimuvad ka parimate „LIFE Loodus” ja „LIFE Keskkond” projektide auhinnatseremooniad.

Volinik Potočnik on kuulutanud aasta 2013 puhtale õhule pühendatud sündmuste aastaks Year of Air ning selle aasta jooksul vaadatakse läbi ka komisjoni praegune õhukvaliteedi parandamise poliitika. Vaatamata viimastel aastatel saavutatud edule ületatakse ELi kõige tihedamalt asustatud piirkondades olulisel määral mitut õhukvaliteedi standardit, eriti selliste saasteainete puhul nagu tahked osakesed, troposfääriosoon ja lämmastikdioksiid.

Sügiseks valmib ELi õhukvaliteedi poliitika läbivaadatud strateegia, milles esitatakse uued või kinnitatud eesmärgid, mis tuleb saavutada aastaks 2020 või hiljem, ning kirjeldatakse põhilisi algatusi ja vahendeid nende saavutamiseks.

Taust

Kolmeteistkümnendat korda toimuv roheline nädal on Euroopa keskkonnapoliitika suurim iga-aastane konverents. See toimub 4.–7. juunini 2013 Brüsselis konverentsikeskuses Egg aadressil Rue Bara 175. Rohelise nädala peaettekandjad:

• Janez Potočnik, ELi keskkonnavolinik

Marcin Korolec, Poola Vabariigi keskkonnaminister

Satu Hassi, Euroopa Parlamendi liige

Sirpa Pietikäinen, Euroopa Parlamendi liege ja GLOBE.EU president

Catherine Stihler, Euroopa Parlamendi ja siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni liige

Bas Eickhout, Euroopa Parlamendi liige

Cor Lamers, Schiedami (Holland) linnapea ja Regioonide Komitee liige

Maurizio Conte, Veneto (Itaalia) piirkonna keskkonnaminister

Assumpta Ferran i Poca, Kataloonia (Hispaania) territooriumi ja jätkusuutlikkuse ministeeriumi keskkonnakvaliteedi peadirektor

Per Ankersjo, Stockholmi aselinnapea linnakeskkonna küsimustes

• Martha Delgado Peralta, Kohalike Keskkonnainitsiatiivide Rahvusvaheline Nõukogu (ICLEI) asepresident ja Mexico City endine keskkonnasekretär

• Ugo Cappellacci, Sardiinia piirkonna (Itaalia) president

Giuseppe Bortone, Emilia-Romagna piirkonna (Itaalia) keskkonna ja pinnasekaitse peadirektor

Claudia Terzi, Lombardia piirkonna (Itaalia) keskkonna-, energeetika- ja säästva arengu minister

Hans Bruyninckx, Euroopa Keskkonnaameti tegevdirektor

Simon Upton, OECD keskkonnadirektor

Arab Hoballah, UNEPi säästva tarbimise ja tootmise valdkonna juht

Johan Kuylenstierna, Stockholmi Keskkonnainstituudi tegevdirektor

Lisateave

Rohelise nädala programm ja üritused internetis: http://greenweek2013.eu

Lähem teave ELi õhukvaliteedi poliitika kohta:

http://ec.europa.eu/environment/air/index_en.htm

Kontaktisikud:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar