Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 4. juni 2013

Miljø: Den grønne uge starter i Bruxelles

Europas største miljøkonference starter i dag under banneret "Renere luft til alle". Dette års udgave af grøn uge er tilegnet luft. Omkring 3 000 deltagere samles i tre dage for at diskutere luftrelaterede emner. Berørte parter, ngo'er, regeringsrepræsentanter og EU-tjenestemænd vil søge løsninger på luftforureningen, f.eks. hvordan man sikrer luftkvaliteten på trods af stigende industri- og energiproduktion, mere vejtrafik og urbanisering, afbrænding af fossile brændstoffer og klimaændringer. Alle sessioner bliver streamet live på internettet.

Miljøkommissær Janez Potočnik udtalte: "Luftforurening er ofte usynlig, men dens virkninger er til at tage og føle på. Når luften er dårlig, betaler vi en høj pris: Borgeres liv går tabt, de medicinske omkostninger er høje, og arbejdsdage går tabt på grund af sygdom. Grøn uge er en vigtig platform, hvor politikere, repræsentanter for lokalsamfundene og ngo'er, offentlige myndigheder og virksomheder kan udveksle idéer om, hvordan man kan forbedre den luft, vi indånder – vi er hele tiden åbne for forslag til, hvordan man kan forbedre vores nuværende lovgivning."

Organisationer og virksomheder vil fremvise bedste praksis på en udstilling med 40 stande og talrige sideevents, blandt andet en udendørsudstilling af køretøjer med alternative brændstoffer og testkørsel af elbiler. I løbet af ugen overrækkes også priserne for Best LIFE-Nature og Best LIFE-Environment.

Kommissær Potočnik har erklæret 2013 som luftens år, og i løbet af året tages Kommissionens nuværende luftpolitik op til fornyet vurdering med fokus på at finde metoder til at forbedre kvaliteten af den luft, vi indånder. Trods gode fremskridt i de seneste år bliver flere luftkvalitetsstandarder stadig ofte overskredet i EU's tættest befolkede områder, især på grund af forurenende stoffer som partikler, jordnær ozon og nitrogendioxid.

I løbet af efteråret vil revisionen munde ud i en revideret strategi for EU's luftpolitik, herunder nye eller bekræftede mål for 2020 og derefter, sammen med en liste over de vigtigste initiativer og instrumenter til at nå målene.

Baggrund

13. udgave af grøn uge, årets største konference om europæisk miljøpolitik, finder sted den 4. til 7. juni 2013 på The Egg, Rue Bara 175, Bruxelles. Blandt hovedtalerne er:

Janez Potočnik, EU's miljøkommissær

Marcin Korolec, den polske miljøminister

Satu Hassi, MEP

Sirpa Pietikäinen, MEP og formand for GLOBE.EU

Catherine Stihler, MEP og medlem af Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (IMCO)

Bas Eickhout, MEP

Cor Lamers, borgmester i Schiedam (NL) og medlem af Regionsudvalget

Maurizio Conte, regional miljøminister i regionen Veneto (IT)

Assumpta Ferran i Poca, generaldirektør for miljøkvalitet, ministeriet for landdistrikter og bæredygtighed, Catalonien (ES)

Per Ankersjö, viceborgmester for bymiljøet, Stockholm

Martha Delgado Peralta, næstformand i ICLEI og tidligere miljøsekretær i Mexico by

Ugo Cappellacci, præsident for regionen Sardinien

Giuseppe Bortone, generaldirektør for miljø og jordbeskyttelse, regionen Emilia-Romagna (IT)

Claudia Terzi, regional minister for miljø, energi og bæredygtig udvikling, regionen Lombardiet (IT)

Hans Bruyninckx, administrerende direktør, EMA

Simon Upton, miljødirektør, OECD

Arab Hoballah, ansvarlig for bæredygtigt forbrug og bæredygtig produktion, UNEP

Johan Kuylenstierna, administrerende direktør, Stockholm Environment Institute

Læs mere:

Her finder du programmet for grøn uge 2013 og kan følge sessionerne live:

http://greenweek2013.eu

Mere om EU's luftpolitik: http://ec.europa.eu/environment/air/index_en.htm

Kontaktpersoner:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar