Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 4. června 2013

Životní prostředí: v Bruselu začíná Zelený týden

Dnes začíná pod heslem „Čistý vzduch pro všechny“ největší evropská konference o životním prostředí. V letošním roce je Zelený týden věnován ovzduší. Přibližně 3 000 účastníků bude v průběhu tří dnů diskutovat o problémech souvisejících s ovzduším. Zúčastněné strany, nevládní organizace, zástupci vlád a úředníci EU budou hledat řešení v oblasti znečištění vzduchu, např. jak zabezpečit kvalitu ovzduší v kontextu rostoucí průmyslové výroby a výroby energie, nárůstu silniční dopravy a urbanizace, spalování fosilních paliv a změny klimatu. Všechna zasedání bude možno sledovat živě na internetové stránce Zeleného týdne.

Komisař pro životní prostředí Janez Potočnik prohlásil: „Znečištění ovzduší je často neviditelné, ale jeho důsledky jsou velice reálné. Za špatnou kvalitu vzduchu platíme vysokou daň: občané předčasně umírají, zvyšují se náklady na zdravotní péči a v důsledku nemocí dochází ke ztrátám pracovních dnů. Zelený týden je významné fórum, na němž si političtí činitelé, zástupci místních komunit a nevládních organizací, veřejných orgánů a podniků mohou vyměňovat své představy o tom, jak zlepšit kvalitu vzduchu, který dýcháme. V této souvislosti uvítáme jakékoli podněty vedoucí ke zlepšení našich stávajících právních předpisů.“

Na výstavní ploše se 40 stánky budou organizace a společnosti prezentovat osvědčené postupy a v rámci konference proběhne řada doprovodných akcí včetně venkovní expozice vozidel na alternativní pohon a zkušebních jízd automobilů na elektrický pohon. Součástí Zeleného týdne bude také slavnostní udílení cen Best LIFE Nature a Best LIFE Environment.

Komisař Potočnik vyhlásil rok 2013 rokem ovzduší. V průběhu letošního roku proto probíhá přezkum současné politiky Komise v oblasti kvality ovzduší, který se zaměřuje na možnosti zlepšení kvality vzduchu, který dýcháme. Navzdory pokroku v posledních letech se v nejhustěji obydlených oblastech EU nadále výrazně překračuje několik limitů v oblasti kvality ovzduší – jde hlavně o znečišťující látky jako např. částice, přízemní ozon a oxid dusičitý.

Na podzim má být na základě tohoto přezkumu vypracována revidovaná strategie politiky EU pro oblast kvality ovzduší, která bude zahrnovat nové či potvrzené cíle pro rok 2020 a další roky spolu se seznamem klíčových iniciativ a nástrojů k dosažení těchto cílů.

Souvislosti

13. ročník Zeleného týdne, největší výroční konference o evropské politice v oblasti životního prostředí, se bude konat ve dnech 4. až 7. června 2013 v prostorách centra The Egg, rue Bara 175, v Bruselu. K hlavním řečníkům budou patřit:

• Janez Potočnik, komisař EU pro životní prostředí

• Marcin Korolec, ministr životního prostředí Polské republiky

• Satu Hassi, poslankyně Evropského parlamentu

Sirpa Pietikäinen, poslankyně Evropského parlamentu a předsedkyně GLOBE.EU

Catherine Stihler, poslankyně Evropského parlamentu a členka Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (IMCO)

• Bas Eickhout, poslanec Evropského parlamentu

• Cor Lamers, starosta Schiedamu (NL) a člen Výboru regionů

• Maurizio Conte, regionální ministr životního prostředí, region Benátsko (IT)

• Assumpta Ferran i Poca, generální ředitelka odboru kvality životního prostředí na ministerstvu pro územní záležitosti a udržitelnost, Katalánsko (ES)

• Per Ankersjo, místostarosta pro životní prostředí ve městě, město Stockholm

• Martha Delgado Peralta, místopředsedkyně ICLEI a bývalá státní tajemnice pro životní prostředí v Mexico City

Ugo Cappellacci, prezident regionu Sardinie

• Giuseppe Bortone, generální ředitel odboru životního prostředí a ochrany půdy regionálního ministerstva, region Emilia-Romagna (IT)

• Claudia Terzi, regionální ministryně životního prostředí, energetiky a udržitelného rozvoje, region Lombardie (IT)

• Hans Bruyninckx, výkonný ředitel EEA

• Simon Upton, ředitel odboru životního prostředí, OECD

• Arab Hoballah, ředitel odboru udržitelné spotřeby a výroby, UNEP

• Johan Kuylenstierna, výkonný ředitel Ústavu pro životní prostředí ve Stockholmu

Další informace:

Program Zeleného týdne 2013 a možnost sledovat zasedání živě:

http://greenweek2013.eu

Další informace o politice EU pro oblast kvality ovzduší:

http://ec.europa.eu/environment/air/index_en.htm

Kontaktní osoby:

Joe Hennon (+32 22953593)

Monica Westeren (+32 22991830)


Side Bar