Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 4 юни 2013 г.

Околна среда: в Брюксел започва „Зелена седмица“

Най-голямата европейска конференция за околната среда започва днес под мотото „По-чист въздух за всички“. Тазгодишното издание на „Зелената седмица“ е посветено на въздуха и около 3000 участници ще обсъждат свързани с въздуха въпроси в продължение на три дни. Заинтересовани лица, неправителствени организации, представители на правителства и служители на ЕС ще търсят решения за замърсяването на въздуха, като например начини за запазване на качеството на въздуха в контекста на повишаващото се производство в индустрията и енергетиката, нарастването на пътното движение и урбанизацията, изгарянето на изкопаеми горива и изменението на климата. Всички сесии се излъчват на живо по интернет.

Комисарят по въпросите на околната среда Янез Поточник заяви: „Замърсяването на въздуха често е невидимо, но въздействието му е съвсем реално. Когато качеството на въздуха е лошо, плащаме висока цена: граждани губят живота си, медицинските разходи са високи, работни дни се губят поради болести. „Зелената седмица“ предоставя важна платформа, в която политици, представители на местните общности и неправителствени организации, държавни органи и предприятия могат да обменят идеи за това как да се подобри въздухът, който дишаме — ние винаги сме готови да се вслушаме в предложения как да се подобри сегашното законодателство.“

Организации и компании ще демонстрират най-добри практики на изложение, състоящо се от 40 щанда, а многобройните съпътстващи събития включват изложение на открито на превозни средства, използващи алтернативни горива, както и пробно шофиране на електрически автомобили. През тази седмица ще се проведе и церемонията по връчване на наградите за най-добри проекти по програмите LIFE-Природа и LIFE-Околна среда.

Комисар Поточник обяви 2013 г. за Година на въздуха, в течение на която ще се преразглежда политиката на Комисията за въздуха, като се поставя акцент върху намирането на начини за подобряване на качеството на въздуха, който дишаме. Независимо от постигнатия през последните години напредък някои от нормите за качеството на въздуха все още силно се надвишават в най-гъсто населените райони на ЕС, особено от замърсители като прахови частици, приземен озон и азотен диоксид.

През есента въз основа на прегледа ще бъде актуализирана стратегията за политиката на ЕС за въздуха, включително нови или потвърдени цели за 2020 г. и след това, заедно със списък на ключови инициативи и инструменти за тяхното постигане.

Контекст

13-то издание на Зелената седмица, най-голямата ежегодна конференция, посветена на европейската политика в областта на околната среда, ще се проведе от 4 до 7 юни 2013 г. в the Egg, Street Bara 175 в Брюксел. Сред основните участници са:

Янез Поточник, комисар по въпросите на околната среда

Marcin Korolec, министър на околната среда, Република Полша

Satu Hassi, член на Европейския парламент

Sirpa Pietikäinen, член на Европейския парламент и председател на GLOBE.EU

Catherine Stihler, член на Европейския парламент и член на комисията по вътрешния пазар и защитата на потребителите

Bas Eickhout, член на Европейския парламент

Cor Lamers, кмет на Шийдам (Нидерландия) и член на Комитета на регионите

• Maurizio Conte, регионален министър на околната среда, регион Венето (Италия)

• Assumpta Ferran i Poca, генерален директор по качеството на околната среда, Министерство на земите и устойчивостта, Каталуня (Испания)

• Per Ankersjo, заместник-кмет за градската среда, Стокхолм

• Martha Delgado Peralta, заместник-председател на Местни органи за устойчиво развитие (ICLEI) и бивш секретар по околната среда на Мексико Сити

• Ugo Cappellacci, председател на регион Сардиния

• Giuseppe Bortone, генерален директор по околната среда и опазване на почвите, регион Емилия Романя (Италия)

• Claudia Terzi, регионален министър на околната среда, енергията и устойчивото развитие, Ломбардия (Италия)

• Hans Bruyninckx, изпълнителен директор, ЕИП

• Simon Upton, директор по околната среда, ОИСР

• Arab Hoballah, ръководител на „Устойчиво потребление и производство“, Програма на ООН по околната среда

• Johan Kuylenstierna, изпълнителен директор, Стокхолмски институт по околната среда

За повече информация:

Можете да видите програмата на „Зелена седмица 2013“, както и да гледате на живо сесиите на следния адрес: http://greenweek2013.eu

За повече информация относно Европейската политика за въздуха:

http://ec.europa.eu/environment/air/index_en.htm

За връзка:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar