Navigation path

Left navigation

Additional tools

European Commission

Sporočilo za medije

Bruselj, 3. junij 2013

Komisija poroča o prostem gibanju oseb v EU

Schengensko območje prostega gibanja omogoča več kot 400 milijonom državljanov EU iz 26 evropskih držav in vedno večjemu številu državljanov držav nečlanic potovanje brez nadzora na notranjih mejah. Evropska komisija je danes sprejela tretji polletni pregled delovanja schengenskega območja. Poročilo jasno opisuje razmere na schengenskem območju, da se zagotovi usklajeno izvajanje skupnih pravil v vseh državah, ki sodelujejo v schengenskem režimu1.

„Schengensko območje je eden najpomembnejših in najkonkretnejših evropskih dosežkov. Državljanom EU mnogo pomeni, poleg tega pomembno prispeva k naši gospodarski blaginji. Vprašanje o tem, kako bi lahko okrepili sodelovanje in zaščitili prosto gibanje, je izredno pomembno. Svojim državljanom moramo zagotoviti, da bo schengensko območje ostalo območje brez nadzora na mejah,“ je dejala evropska komisarka za notranje zadeve Cecilia Malmström.

To tretje poročilo zajema obdobje od 1. novembra 2012 do 30. aprila 2013 in ocenjuje zlasti dejavnike v nadaljevanju.

Izvajanje schengenskih predpisov

V šestih mesecih, zajetih v poročilu, je nadzor na notranjih mejah ponovno uvedla le Norveška, in sicer zaradi slovesnosti ob podelitvi Nobelove nagrade za mir v Oslu (10. decembra 2012). Od 3. do 12. decembra 2012 je bilo preverjenih 3 136 oseb, 19 so vstop zavrnili, 8 pa jih je bilo prijetih.

V več sodelujočih državah je bilo v pregledih na kraju samem (prek schengenskega ocenjevalnega mehanizma) preverjeno pravilno izvajanje predpisov glede policijskega sodelovanja (v Estoniji, Latviji in Litvi), zračnih meja (na Poljskem, Slovaškem in Češkem), kopenskih meja (v Estoniji, Latviji in Litvi) ter vizumov (v Estoniji, na Poljskem in Slovaškem). Nobeno od teh ocenjevanj ni razkrilo pomanjkljivosti, ki bi zahtevale takojšnje ukrepanje Komisije.

Izdajanje vizumov in varnostni postopki

Vizumski informacijski sistem (VIS) trenutno deluje v petih regijah, nazadnje pa je začel delovati v Zahodni Afriki in Centralni Afriki (marca 2013). Kmalu bo začel delovati v Vzhodni Afriki in Južni Afriki (6. junija 2013), Južni Ameriki (5. septembra 2013) ter Centralni Aziji, Jugovzhodni Aziji in Palestini (14. novembra 2013). Sistem VIS deluje dobro in do 6. maja 2013 je bilo z njim obdelanih približno 2,9 milijona vlog za izdajo vizuma, izdanih približno 2,4 milijona vizumov in zavrnjenih približno 348 000 vlog za izdajo vizuma.

Druga generacija schengenskega informacijskega sistema (SIS II) je uspešno začela delovati 9. aprila 2013 (IP/13/309 in MEMO/13/309). SIS II državam članicam zagotavlja izboljšane in nove funkcije ter kategorije opozoril, ki omogočajo preprosto izmenjavo informacij o morebitnih storilcih hudih kaznivih dejanj ali morebitnih pogrešanih osebah med nacionalnimi organi za mejni nazor ter carinskimi in policijskimi organi.

Razmere na zunanjih schengenskih mejah

Od oktobra do decembra 2012 je bilo odkritih približno 13 600 nezakonitih prehodov meje, kar pomeni 52-odstotno zmanjšanje v primerjavi s četrtim četrtletjem leta 2011. Medtem ko je Grčija med julijem in septembrom 2012 poročala o več kot polovici vseh nezakonitih prehodov meje, se je to spremenilo avgusta 2012, ko je Grčija prerazporedila približno 1 800 mejnih policistov na kopenski meji s Turčijo. Od oktobra do decembra 2012 je Italija poročala o 31 % vseh nezakonitih prehodov (4 231 oseb), sledi pa ji Grčija, ki je poročala o 30 % nezakonitih prehodov (4 035 oseb).

Prizadevanja za izboljšanje zbiranja informacij o migracijskih tokovih znotraj schengenskega območja se bodo nadaljevala, z namenom, da bi se leta 2014 začelo redno zbiranje in analiza podatkov o nezakonitih migracijskih gibanjih.

Ozadje

Komisija je septembra 2011 predložila predloge za okrepitev učinkovitosti in legitimnosti schengenskega sistema (IP/11/1036 in MEMO/11/606). V sporočilu „Upravljanje schengenskega območja krepitev območja brez nadzora na notranjih mejah“ je navedla, da namerava institucijam EU dvakrat na leto predstaviti pregled delovanja schengenskega režima.

Ta poročila so podlaga za razpravo v Evropskem parlamentu in Svetu ter prispevajo h krepitvi političnega usmerjanja in sodelovanja med schengenskimi državami. Prejšnje poročilo Komisije je bilo sprejeto novembra 2012 (IP/12/1256).

Poleg tega potekajo pogajanja o dveh zakonodajnih predlogih, predloženih septembra 2011. Ta zakonodajna predloga predvidevata strožji sistem ocenjevanja in spremljanja na ravni EU, s katerim se bo preverjala in zagotavljala uporaba schengenskih pravil, ter bolj strukturiran mehanizem odločanja na ravni EU, ki bo v izjemnih okoliščinah omogočal začasno ponovno uvedbo nadzora na notranjih mejah v primeru resne ogroženosti javnega reda ali notranje varnosti. Na trialogu in ravni Odbora stalnih predstavnikov je bil 29. in 30. maja dosežen sporazum glede predlogov o schengenskem sistemu, s čimer je bil storjen korak bliže k močnejšemu sistemu za prosto gibanje oseb.

Uporabne povezave

Tretje polletno poročilo o delovanju schengenskega območja

Spletišce evropske komisarke Cecilie Malmström

Spremljajte komisarko Cecilio Malmström na Twitterju

Spletišce GD za notranje zadeve

Spremljajte GD za notranje zadeve na Twitterju

Grafična predstavitev: „Vstop v EU – meje in vizumi“

Kontakti:

Michele Cercone +32 22980963

Tove Ernst +32 22986764

1 :

Vse države članice EU razen Združenega kraljestva, Irske, Romunije, Bolgarije in Cipra, ter države nečlanice EU, tj. Islandija, Norveška, Švica in Lihtenštajn.


Side Bar