Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 3. jūnijs

Komisija sniedz pārskatu par brīvu pārvietošanos ES

Šengenas zona, kurā pastāv pārvietošanās brīvība, ļauj vairāk nekā 400 miljoniem ES pilsoņu no 26 Eiropas valstīm un arvien lielākam skaitam ārpussavienības valstu pilsoņu ceļot bez iekšējas robežkontroles. Šodien Komisija pieņēma trešo Šengenas „stāvokļa pārbaudi” – divreiz gadā veicamu pārskatu par Šengenas zonas darbību. Pārskatā ir precīzi atspoguļots stāvoklis Šengenas zonā nolūkā nodrošināt, ka visas Šengenas dalībvalstis kopīgos noteikumus īsteno saskaņoti1.

„Šengenas zona ir viens no vērtīgākajiem un konkrētākajiem Eiropas sasniegumiem. To augstu vērtē ES pilsoņi, un tā dod būtisku ieguldījumu mūsu ekonomikas uzplaukumā. Jautājums par to, kā mēs varam stiprināt mūsu sadarbību un garantēt brīvu pārvietošanos, ir ārkārtīgi svarīgs. Mūsu pienākums pilsoņu priekšā ir nodrošināt to, ka Šengenas zona ir un paliek zona, kuras iekšienē netiek veikta robežkontrole," sacīja ES iekšlietu komisāre Sesīlija Malmstrēma.

Šis trešais pārskats aptver laikposmu no 2012. gada 1. novembra līdz 2013. gada 30. aprīlim, un tajā ir novērtēti turpmāk minētie aspekti.

Šengenas noteikumu piemērošana

Pārskatā aptvertajā sešu mēnešu laikposmā kontrole pie iekšējām robežām tika atjaunota vienu reizi – to darīja Norvēģija saistībā ar Nobela miera prēmijas ceremoniju Oslo (2012. gada 10. decembrī). Laikposmā no 2012. gada 3. līdz 12. decembrim tika pārbaudītas 3136 personas, 19 personām ieceļošana tika atteikta, bet 8 personas tika aizturētas.

Vairākās Šengenas zonas valstīs, izmantojot Šengenas novērtēšanas mehānismu, ir pārbaudīta noteikumu pareiza piemērošana, veicot pārbaudes uz vietas – attiecībā uz policijas sadarbību (Igaunijā, Latvijā un Lietuvā), gaisa robežām (Polijā, Slovākijā un Čehijas Republikā), sauszemes robežām (Igaunijā, Latvijā un Lietuvā) un vīzām (Igaunijā, Polijā un Slovākijā). Šajos novērtējumos netika konstatēti tādi trūkumu veidi, kuru dēļ būtu nepieciešama Komisijas tūlītēja rīcība.

Vīzu izsniegšana un drošības procedūras

Vīzu informācijas sistēma (VIS) pašlaik darbojas piecos reģionos, visnesenāk tās darbība tika sākta Rietumāfrikā un Centrālāfrikā (2013. gada martā). Drīz tā sāks darboties Austrumāfrikā un Dienvidāfrikā (2013. gada 6. jūnijā), Dienvidamerikā (2013. gada 5. septembrī), kā arī Vidusāzijā, Dienvidaustrumāzijā un Palestīnā (2013. gada 14. novembrī). VIS darbojas labi, un līdz 2013. gada 6. maijam sistēmā bija apstrādāti aptuveni 2,9 miljoni vīzas pieteikumu, izsniegti aptuveni 2,4 miljoni vīzu, bet atteiktas apmēram 348 000 vīzas.

2013. gada 9. aprīlī sekmīgi sāka darboties otrās paaudzes Šengenas Informācijas sistēma (SIS II) (IP/13/309 un MEMO/13/309). SIS II nodrošina dalībvalstīm uzlabotas un jaunas funkcijas un brīdinājumu kategorijas, kas ļauj viegli veikt informācijas apmaiņu starp valstu robežkontroles iestādēm, muitas un policijas iestādēm par personām, kas var būt iesaistītas smagos noziegumos vai kas var būt pazudušas.

Situācija pie Šengenas zonas ārējām robežām

Laikposmā no 2012. gada oktobra līdz decembrim tika atklāti aptuveni 13 600 nelikumīgas robežšķērsošanas gadījumu, kas ir par 52 % mazāk, salīdzinot ar 2011. gada ceturto ceturksni. Laikposmā no 2012. gada jūlija līdz septembrim Grieķija ziņoja par vairāk nekā pusi no visiem atklātajiem nelikumīgas robežšķērsošanas gadījumiem, taču šī situācija mainījās 2012. gada augustā, kad Grieķija pie savas sauszemes robežas ar Turciju izvietoja aptuveni 1800 robežsargu. Laikposmā no 2012. gada oktobra līdz decembrim Itālija ziņoja par 31 % no visiem atklātajiem gadījumiem (4231 persona), tai sekoja Grieķija, kura ziņoja par 30 % no atklātajiem gadījumiem (4035 personas).

Arī turpmāk tiks veikti pasākumi, lai uzlabotu informācijas vākšanu par migrācijas plūsmām Šengenas zonā un 2014. gadā varētu sākt regulāru datu vākšanu un analīzi par nelikumīgu migrantu pārvietošanos.

Vispārīga informācija

Komisija 2011. gada septembrī iesniedza priekšlikumus, kā stiprināt Šengenas sistēmas efektivitāti un leģitimitāti (IP/11/1036 un MEMO/11/606). Paziņojumā „Šengenas pārvaldība – zonas bez kontroles pie iekšējām robežām stiprināšana” Komisija pauda nodomu divreiz gadā iesniegt ES iestādēm pārskatu par Šengenas zonas darbību.

Šie pārskati veido pamatu debatēm Eiropas Parlamentā un Padomē un palīdz stiprināt politiskās vadlīnijas un sadarbību starp Šengenas zonas valstīm. Iepriekšējais Komisijas pārskats tika pieņemts 2012. gada novembrī (IP/12/1256).

Turklāt pašlaik notiek divu tiesību aktu priekšlikumu apspriešana, kuri tika iesniegti 2011. gada septembrī. Šajos tiesību aktu priekšlikumos tiek paredzēta spēcīgāka ES balstīta novērtēšanas un uzraudzības sistēma, lai pārbaudītu un nodrošinātu Šengenas noteikumu piemērošanu, un strukturētāks Eiropas lēmumu pieņemšanas mehānisms, kas patiesi ārkārtas situācijās varētu pieļaut robežkontroles pagaidu atjaunošanu pie iekšējām robežām, ja pastāv nopietns apdraudējums sabiedriskajai kārtībai vai iekšējai drošībai. 29. un 30. maijā trialogā un Pastāvīgo pārstāvju komitejas līmenī tika panākta vienošanās par Šengenas priekšlikumiem, kas vēl par soli mūs tuvina spēcīgākai brīvas pārvietošanās sistēmai.

Noderīgas saites

Trešais Komisijas pārskats par stāvokli Šengenas zonā

Sesīlijas Malmstrēmas tīmekļa vietne

Sekojiet komisārei Malmstrēmai Twitter

Iekšlietu ģenerāldirektorāta tīmekļa vietne

Sekojiet Iekšlietu ģenerāldirektorātam Twitter

Datu vizualizācija: 'Entering the EU - Borders and Visas'

Kontaktpersonas :

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)

1 :

Visas ES dalībvalstis, izņemot Apvienoto Karalisti, Īriju, Rumāniju, Bulgāriju un Kipru, un ārpussavienības valstis – Islande, Norvēģija, Šveice un Lihtenšteina.


Side Bar