Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. birželis 3 d.

Komisijos ataskaita dėl laisvo judėjimo ES

Šengeno laisvo judėjimo erdvėje daugiau kaip 400 milijonų ES piliečių iš 26 Europos šalių ir vis daugiau ES nepriklausančių šalių piliečių gali keliauti netikrinami prie vidaus sienų. Šiandien Komisija priėmė trečią pusmetinę Šengeno erdvės veikimo ataskaitą. Ataskaitoje išsamiai apžvelgiama padėtis Šengeno erdvėje, siekiant užtikrinti, kad visos Šengeno šalys1 nuosekliai įgyvendintų bendras taisykles.

„Šengeno erdvė yra vienas labiausiai vertinamų ir konkrečiausių Europos laimėjimų. Galimybę laisvai keliauti ES piliečiai itin brangina, be to, tai labai naudinga mūsų ekonomikai. Itin svarbus klausimas, kaip sustiprinti mūsų bendradarbiavimą ir užtikrinti laisvą judėjimą. Piliečių labui privalome pasirūpinti, kad Šengeno erdvėje ir toliau nebūtų sienų kontrolės“, – sakė už vidaus reikalus atsakinga ES Komisijos narė Cecilia Malmström.

Ši trečioji ataskaita apima 2012 m. lapkričio 1 d.–2013 m. balandžio 30 d. laikotarpį. Joje vertinami toliau nurodyti klausimai.

Šengeno taisyklių taikymas

Per ataskaitinį 6 mėnesių laikotarpį vidaus sienų kontrolė atnaujinta vieną kartą: tai padarė Norvegija dėl Osle 2012 m. gruodžio 10 d. vykusios Nobelio taikos premijos įteikimo ceremonijos. 2012 m. gruodžio 3–12 d. buvo patikrinti 3 136 asmenys, iš kurių 19 nebuvo įleisti, o 8 buvo sulaikyti.

Pasitelkus Šengeno vertinimo mechanizmą keliose Šengeno valstybėse buvo atliktos patikros vietoje, per kurias aiškintasi, ar teisingai taikomos taisyklės, susijusios su policijos bendradarbiavimu (Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje), oro sienomis (Lenkijoje, Slovakijoje ir Čekijoje), sausumos sienomis (Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje) ir vizomis (Estijoje, Lenkijoje ir Slovakijoje). Atlikus šiuos vertinimus, nebuvo nustatyta jokių trūkumų, dėl kurių Komisija turėtų skubiai imtis veiksmų.

Vizų išdavimo ir saugumo procedūros

Vizų informacinė sistema (VIS) šiuo metu veikia penkiuose regionuose. Visai neseniai (2013 m. kovo mėn.) ji pradėta naudoti Vakarų ir Centrinėje Afrikoje ir netrukus bus pradėta naudoti Rytų ir Pietų Afrikoje (2013 m. birželio 6 d.), Pietų Amerikoje (2013 m. rugsėjo 5 d.) ir Vidurinėje bei Pietryčių Azijoje ir Palestinoje (2013 m. lapkričio 14 d.). VIS veikia gerai. Iki 2013 m. gegužės 6 d. naudojantis sistema sutvarkyta apie 2,9 milijono prašymų išduoti vizą, išduota apie 2,4 milijono vizų ir atsisakyta išduoti apie 348 000 vizų.

2013 m. balandžio 9 d. sėkmingai pradėjo veikti antrosios kartos Šengeno informacinė sistema (SIS II) (IP/13/309 ir MEMO/13/309). SIS II valstybėms narėms suteikia galimybę naudotis naujomis funkcijomis ir naujų kategorijų perspėjimais, dėl kurių nacionalinės už sienų kontrolę atsakingos institucijos, muitinės ir policijos tarnybos gali lengvai keistis informacija apie asmenis, kurie gali būti susiję su sunkiais nusikaltimais, arba apie dingusius asmenis.

Padėtis prie Šengeno erdvės išorės sienų

2012 m. spalio–gruodžio mėn. nustatyta apie 13 600 neteisėto sienos kirtimo atvejų, t. y. 52 proc. mažiau negu per ketvirtą 2011 m. ketvirtį. 2012 m. liepos–rugsėjo mėn. apie daugiau kaip pusę visų nustatytų neteisėto sienos kirtimo atvejų pranešė Graikija. Ši padėtis pasikeitė 2012 m. rugpjūčio mėn. Graikijai perkėlus apie 1 800 sienos apsaugos pareigūnų prie savo sausumos sienos su Turkija. 2012 m. spalio–gruodžio mėn. Italija pranešė apie 31 proc. visų nustatytų neteisėto sienos kirtimo atvejų (4 231 asmuo), po jos eina Graikija, pranešusi apie 30 proc. tokių atvejų (4 035 asmenys).

Ir toliau bus dedamos pastangos veiksmingiau rinkti informaciją apie migracijos srautus Šengeno erdvėje, kad 2014 m. būtų galima pradėti reguliariai rinkti ir analizuoti neteisėto migrantų judėjimo duomenis.

Pagrindiniai faktai

2011 m. rugsėjo mėn. Komisija pateikė pasiūlymų, kuriais siekiama sustiprinti Šengeno sistemos veiksmingumą ir teisėtumą (IP/11/1036 ir MEMO/11/606). Komunikate Šengeno erdvės valdymas. Erdvės be vidaus sienų kontrolės stiprinimas Komisija paskelbė ketinanti dukart per metus ES institucijoms pateikti Šengeno erdvės veikimo apžvalgą.

Šios ataskaitos – diskusijų Europos Parlamente ir Taryboje pagrindas; jomis taip pat stiprinamos politinės gairės ir Šengeno šalių bendradarbiavimas. Ankstesnė Komisijos ataskaita buvo priimta 2012 m. lapkričio mėn. (IP/12/1256).

Be to, tebevyksta derybos dėl dviejų 2011 m. rugsėjo mėn. pateiktų teisės aktų pasiūlymų. Juose numatoma griežtesnė bendra ES vertinimo ir stebėjimo, kaip taikomos Šengeno taisyklės, sistema, ir struktūriškesnis ES sprendimų priėmimo mechanizmas, pagal kurį, jei kiltų rimta grėsmė viešajai tvarkai ar vidaus saugumui, būtų galima (tik išties išskirtinėmis aplinkybėmis) laikinai atnaujinti vidaus sienų kontrolę. Gegužės 29–30 d. trišalio dialogo ir Nuolatinių atstovų komiteto lygmeniu pasiektas susitarimas dėl Šengeno pasiūlymų. Tokiu būdu siekiant įgyvendinti tvirtesnę laisvo judėjimo sistemą pasistūmėta dar vienu žingsniu į priekį.

Naudingos nuorodos

Trečioji Šengeno erdvės veikimo pusmetinė ataskaita

Cecilios Malmström svetainė

Komisijos narės Cecilios Malmström Twitter

Vidaus reikalų GD svetainė

Vidaus reikalų GD Twitter

Vaizdinė informacija Atvykimas į ES. Sienos ir vizos

Asmenys ryšiams:

Michele Cercone, tel. +32 2 298 09 63

Tove Ernst, tel. +32 2 298 67 64

1 :

Visos ES valstybės narės, išskyrus Jungtinę Karalystę, Airiją, Rumuniją, Bulgariją bei Kiprą, ir ES nepriklausančios Islandija, Norvegija, Šveicarija ir Lichtenšteinas.


Side Bar