Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2013. június 3.

A Bizottság jelentése az EU-n belüli szabad mozgásról

A szabad mozgást biztosító schengeni térség 26 európai ország több mint 400 millió uniós polgára, valamint egyre több harmadik országbeli állampolgár számára teszi lehetővé a belső határellenőrzések nélküli utazást. A Bizottság a mai napon elfogadta a harmadik schengeni „állapotfelmérést”, a schengeni térség működésének féléves áttekintését. A jelentés pontosan bemutatja a schengeni térség helyzetét, annak érdekében, hogy valamennyi schengeni ország1 esetében biztosítsa a közös szabályok koherens értelmezését és végrehajtását.

„A schengeni térség a legnagyobbra értékelt és leginkább kézzelfogható európai vívmányok egyike. Polgáraink nagyra tartják, és jelentős mértékben hozzájárul gazdasági jólétünkhöz. Rendkívül fontos kérdés, hogy hogyan tudjuk még szorosabbá fűzni együttműködésünket és megőrizni a szabad mozgást. Tartozunk polgárainknak azzal, hogy megőrizzük a schengeni térséget határellenőrzések nélküli területnek” – nyilatkozta Cecilia Malmström uniós belügyekért felelős biztos.

A mostani, harmadik jelentés a 2012. november 1. és 2013. április 30. közötti időszakot öleli fel, és elsősorban az alábbiakat értékeli:

A schengeni szabályok alkalmazása

A jelentés tárgyidőszakát képező hat hónap során egy alkalommal került sor a belső határokon végzett ellenőrzés visszaállítására: Norvégia a Nobel-békedíj Oslóban tartott átadási ünnepsége (2012. december 10.) kapcsán visszaállította az ellenőrzést. 2012. december 3-tól 12-ig 3 136 személyt ellenőriztek, 19 személytől megtagadták a belépést és 8 személyt feltartóztattak.

A szabályok helyes alkalmazásának ellenőrzése a több résztvevő államban végzett helyszíni ellenőrzések révén (a schengeni értékelési mechanizmuson keresztül) valósult meg a következők tekintetében: rendőrségi együttműködés (Észtországban, Lettországban és Litvániában), légi határok (Lengyelországban, Szlovákiában és a Cseh Köztársaságban), szárazföldi határok (Észtországban, Lettországban és Litvániában), valamint vízumok (Észtországban, Lengyelországban és Szlovákiában). Az értékelések nem tártak fel olyan jellegű hiányosságokat, amelyek a Bizottság azonnali fellépését tették volna szükségessé.

Vízumkiadás és biztonsági eljárások

A Vízuminformációs Rendszer (VIS) jelenleg öt régióban működik, ezek közül Nyugat-Afrikában és Közép-Afrikában a közelmúltban (2013. március) lépett működésbe. Hamarosan megkezdi működését Kelet-Afrikában és Dél-Afrikában (2013. június 6.), Dél-Amerikában (2013. szeptember 5.), valamint Közép-Ázsiában, Délkelet-Ázsiában és Palesztinában is (2013. november 14.). A VIS jól működő rendszer, amelynek segítségével 2013. május 6-ig 2,9 millió vízumkérelmet dolgoztak fel, körülbelül 2,4 millió vízumot adtak ki és mintegy 348 000 kérelmet utasítottak el.

A Schengeni Információs Rendszer második generációja (SIS II) 2013. április 9-én sikeresen működésbe lépett (IP/13/309 és MEMO/13/309). A SIS II a figyelmeztető jelzések kibővített és új alkalmazási lehetőségeit és kategóriáit nyújtja a tagállamoknak, ezáltal lehetővé téve a nemzeti határellenőrző, vámügyi és rendőri hatóságok közötti könnyű információcserét olyan személyek tekintetében, akik esetlegesen súlyos bűncselekményben érintettek vagy eltűntek.

A külső schengeni határokon fennálló helyzet

A 2012. október–december közötti időszakban mintegy 13 600 illegális határátlépést észleltek, ami 52 %-os csökkenést jelent 2011 utolsó negyedévéhez képest. Míg a 2012. július–szeptember közötti időszakban az illegális határátlépések észlelt eseteinek több mint felét Görögország jelentette, a helyzet 2012. augusztusában megváltozott, mikor Görögország körülbelül 1 800 határőrt telepített a görög–török szárazföldi határra. A 2012. október–december közötti időszakban Olaszország jelentette az összes észlelt eset 31 %-át (4 231 személy), megelőzve Görögországot, amely az összes észlelt eset 30 %-át (4 035 személy) jelentette.

Továbbra is folytatódnak a schengeni térségen belüli migrációs áramlásokkal kapcsolatos információgyűjtés javításáért tett erőfeszítések azzal a céllal, hogy 2014-ben megkezdődhessen a rendszeres adatgyűjtés és az illegális migrációs mozgások elemzése.

Háttér-információk

A Bizottság 2011 szeptemberében javaslatokat tett a schengeni rendszer hatékonyságának és legitimitásának javítására (IP/11/1036 és MEMO/11/606). A „Schengeni igazgatás A belső határellenőrzés nélküli térség megerősítése” című közleményében a Bizottság bejelentette szándékát, miszerint évente kétszer összefoglalót fog készíteni az uniós intézmények számára a schengeni térség működéséről.

Ezek a jelentések képezik az Európai Parlamentben és a Tanácsban folytatott vita alapját, továbbá hozzájárulnak a schengeni országok politikai irányításának és együttműködésének megerősítéséhez. A Bizottság előző jelentését 2012 novemberében fogadták el (IP/12/1256).

Emellett jelenleg is folyamatban vannak a 2011 szeptemberében előterjesztett két jogalkotási javaslatról szóló tárgyalások. Ezek a jogalkotási javaslatok a schengeni szabályok alkalmazását ellenőrző és szavatoló, az eddigieknél szigorúbb uniós szintű értékelési és nyomon követési rendszer, valamint egy olyan, strukturáltabb európai döntéshozatali mechanizmus kialakítására irányulnak, amely valóban kivételes helyzetekben, a közrendet vagy a belső biztonságot fenyegető komoly veszély esetén lehetővé tenné a belső határellenőrzések ideiglenes visszaállítását. Május 29-én, illetve 30-án a háromoldalú egyeztetések keretében és a COREPER szintjén megállapodás született a schengeni javaslatokról, amely a szabad mozgás megerősített rendszerét egy lépéssel közelebb hozta.

Hasznos linkek

A Bizottság harmadik féléves jelentése a schengeni térség helyzetéről

Cecilia Malmström weboldala

Kövesse Malmström biztos híreit a Twitteren

A Belügyi Főigazgatóság weboldala

Kövesse a Belügyi Főigazgatóság híreit a Twitteren

Infografika: Belépés az EU-ba – határok és vízumok

Kapcsolattartók:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)

1 :

Valamennyi uniós tagállam, kivéve az Egyesült Királyságot, Írországot, Romániát, Bulgáriát és Ciprust, továbbá az EU-n kívüli országok közül Izland, Norvégia, Svájc és Liechtenstein.


Side Bar