Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 3. kesäkuu 2013

Komission kertomus vapaasta liikkuvuudesta EU:ssa

Vapaan liikkuvuuden ansiosta yli 400 miljoonaa EU-kansalaista 26 maasta ja kasvava joukko EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisia voi matkustaa Schengenin alueen sisällä ilman rajatarkastuksia. Tänään komissio antoi kolmannen kertomuksensa Schengenin alueen tilasta.

Tämä kahdesti vuodessa julkaistava katsaus Schengenin alueen toimintaan on eräänlainen ”terveystarkastus”, jossa tarkastellaan Schengenin alueen tilaa sen varmistamiseksi, että yhteisiä sääntöjä tulkitaan ja toteutetaan johdonmukaisesti kaikissa Schengen-maissa1.

"Schengen on yksi EU:n arvostetuimmista ja konkreettisimmista saavutuksista. Sillä on EU:n kansalaisten laaja kannatus, ja se vaikuttaa merkittävästi vaurauteemme. Kysymys siitä, miten voidaan vahvistaa yhteistyötä ja säilyttää vapaa liikkuvuus, on hyvin tärkeä. On velvollisuutemme taata kansalaisille, että Schengen pysyy alueena, jonka sisärajoilla ei tehdä tarkastuksia", sanoi EU:n sisäasioista vastaava komissaari Cecilia Malmström.

Kolmas kertomus kertomus koskee 1. marraskuuta 2012 ja 30. huhtikuuta 2013 välistä aikaa, ja siinä arvioidaan erityisesti seuraavia seikkoja:

Schengenin säännöstön soveltaminen

Kertomuksen kattamalla kuuden kuukauden jaksolla sisärajatarkastukset on palautettu yhden kerran. Norja palautti rajatarkastukset ajalle 3.–12. joulukuuta 2012 Oslossa 10. joulukuuta 2012 järjestetyn Nobel-palkintojenjakotilaisuuden takia. Kyseisenä aikana Norjan rajalla tarkastettiin 3 136 henkilöä, joista 19:ltä evättiin maahanpääsy ja 8 otettiin kiinni.

Säännösten asianmukaista noudattamista koskevia pistokokeita on tehty useissa Schengen-alueen maissa. Näissä Schengen-arviointimekanismin perusteella tehdyissä arvioinneissa tarkasteltiin poliisiyhteistyötä (Virossa, Latviassa ja Liettuassa), ilmarajoja (Puolassa, Slovakiassa ja Tšekissä), maarajoja (Virossa, Latviassa ja Liettuassa) ja viisumikysymyksiä (Virossa, Puolassa ja Slovakiassa). Arvioinneissa ei ilmennyt sellaisia puutteita, jotka edellyttäisivät komissiolta välittömiä toimia.

Viisumin myöntäminen ja turvallisuusmenettelyt sekä turvallisuuskysymykset

Viisumitietojärjestelmä (VIS) toimii tällä hetkellä viidellä alueella, ja viimeksi se on otettu käyttöön Länsi-Afrikassa ja Keski-Afrikassa (maaliskuussa 2013). Se otetaan pian käyttöön myös Itä-Afrikassa ja Etelä-Afrikassa (6. kesäkuuta 2013), Etelä-Amerikassa (5. syyskuuta 2013) sekä Keski-Aasiassa, Kaakkois-Aasiassa ja Palestiinassa (14. marraskuuta 2013). Järjestelmä toimii hyvin, ja 6. toukokuuta 2013 mennessä sen avulla oli käsitelty noin 2,9 miljoonaa viisumihakemusta, myönnetty noin 2,4 miljoonaa viisumia ja hylätty noin 348 000 hakemusta.

Toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmä (SIS II) otettiin menestyksekkäästi käyttöön 9. huhtikuuta 2013 (IP/13/309 ja MEMO/13/309). Sen myötä jäsenvaltioiden käyttöön saatiin uusia toimintoja ja kuulutusluokkia, joiden avulla kansallisten rajavartiointi-, tulli- ja poliisiviranomaisten on helppo vaihtaa tietoja osallisuudesta vakaviin rikoksiin epäillyistä tai mahdollisesti kadonneista henkilöistä.

Tilanne Schengenin ulkorajoilla ja Schengenin alueella

Laittomia rajanylityksiä havaittiin lokakuusta joulukuuhun 2012 noin 13 600. Luku on 52 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2011 viimeisellä vuosineljänneksellä. Yli puolet heinäkuusta syyskuuhun 2012 havaituista laittomista rajanylityksistä raportoitiin Kreikasta. Tilanne kuitenkin muuttui sen jälkeen, kun elokuussa 2012 otettiin käyttöön operaatio Shield, jossa Kreikka siirsi 1 800 rajavartijaa maarajalleen Turkin kanssa. Lokakuusta joulukuuhun 2012 31 prosenttia kaikista havaituista rajanylityksistä tapahtui Italiassa (4 231 henkilöä), ja toiseksi eniten rajanylityksiä eli 30 prosenttia havaittiin Kreikassa (4 035 henkilöä).

Työtä maahanmuuttovirtoja Schengenin alueella koskevan tiedonkeruun parantamiseksi tehostetaan, jotta laitonta muuttoliikettä koskevien tietojen säännöllinen kerääminen ja analysointi voidaan aloittaa vuonna 2014.

Tausta

Komissio antoi syyskuussa 2011 ehdotuksia Schengen-järjestelmän tehokkuuden ja legitimiteetin parantamiseksi (IP/11/1036 ja MEMO/11/606). Komissio ilmoitti tiedonannossaan Schengen-alueen hallinnointi – vapaan liikkumisen alue vahvemmaksi aikovansa esittää kahdesti vuodessa EU:n toimielimille katsauksen Schengen-alueen toimintaan.

Nämä kertomukset muodostavat pohjan Euroopan parlamentissa ja neuvostossa käytäville neuvotteluille ja vahvistavat Schengen-valtioiden välistä poliittista ohjausta ja yhteistyötä. Edellinen komission kertomus annettiin marraskuussa 2012 (IP/12/1256).

Neuvotteluja kahdesta syyskuussa 2011 annetusta lainsäädäntöehdotuksesta jatketaan. Niissä ehdotetaan vahvempaa EU-pohjaista arviointi- ja valvontajärjestelmää Schengen-säännösten soveltamisen varmistamiseksi sekä jäsennellympää eurooppalaista päätöksentekomekanismia, jota sovellettaisiin erittäin poikkeuksellisissa tilanteissa. Mekanismilla voitaisiin varmistaa sisärajatarkastusten väliaikainen palauttaminen erikoistapauksissa silloin, kun yleinen järjestys ja sisäinen turvallisuus ovat uhattuina. Schengeniä koskevista ehdotuksista päästiin sopimukseen 29. ja 30. toukokuuta järjestetyssä kolmikantakokouksessa ja COREPER-kokouksessa, ja näin vankka järjestelmä vapaan liikkuvuuden takaamiseksi on askeleen lähempänä toteutumista.

Linkkejä

Schengenin alueen toimintaa koskeva kolmas puolivuotiskertomus

Cecilia Malmströmin verkkosivu

Seuraa komissaari Malmströmiä Twitterissä

Sisäasioiden pääosaston verkkosivu

Seuraa sisäasioiden pääosastoa Twitterissä

Tietografiikkaa: Entering the EU - Borders and Visas

Yhteyshenkilöt:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)

1 :

Kaikki EU:n jäsenvaltiot – lukuun ottamatta Isoa-Britanniaa, Irlantia, Romaniaa, Bulgariaa ja Kyprosta – ja EU:n ulkopuolisista maista Islanti, Norja, Sveitsi ja Liechtenstein.


Side Bar