Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο τύπου

Βρυξέλλες, 3 Ιούνιος 2013

Έκθεση της Επιτροπής για την ελεύθερη κυκλοφορία στην ΕΕ

Ο χώρος ελεύθερης κυκλοφορίας του Σένγκεν επιτρέπει σε περισσότερους από 400 εκατομμύρια πολίτες της ΕΕ από 26 ευρωπαϊκές χώρες και σε όλο και περισσότερους πολίτες τρίτων χωρών να ταξιδεύουν χωρίς να υπόκεινται σε έλεγχο στα εσωτερικά σύνορα. Η Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το τρίτο «τσεκ απ» του χώρου Σένγκεν, δηλαδή μια εξαμηνιαία έκθεση για τη λειτουργία του χώρου αυτού. Η έκθεση παρέχει μια σαφή εικόνα της κατάστασης του χώρου Σένγκεν, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η συνεκτική εφαρμογή των κοινών κανόνων απ’ όλες τις χώρες που συμμετέχουν σ’ αυτόν1.

«Ο χώρος Σένγκεν είναι ένα από τα πλέον σημαντικά και απτά ευρωπαϊκά επιτεύγματα. Χαίρει της εκτίμησης όλων των Ευρωπαίων πολιτών και συμβάλλει ουσιαστικά στην οικονομική μας ευημερία. Το ερώτημα για το πώς μπορούμε να ενισχύσουμε τη συνεργασία μας και να διασφαλίσουμε την ελεύθερη κυκλοφορία είναι εξαιρετικά σημαντικό. Αποτελεί καθήκον μας απέναντι στους πολίτες μας να διασφαλίσουμε ότι ο χώρος Σένγκεν θα εξακολουθήσει να απαλλάσσεται από συνοριακούς ελέγχους», δήλωσε η επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων Σεσίλια Μάλστρομ.

Η τρίτη έκθεση καλύπτει την περίοδο από την 1η Νοεμβρίου 2012 έως τις 30 Απριλίου 2013 και εξετάζει ειδικότερα τα εξής:

Εφαρμογή των κανόνων Σένγκεν

Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου που καλύπτει η έκθεση, μόνον η Νορβηγία επανέφερε για μία φορά τους ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα, λόγω της τελετής απονομής του βραβείου Νόμπελ ειρήνης στο Όσλο (10 Δεκεμβρίου 2012). Από τις 3 έως τις 12 Δεκεμβρίου 2012, ελέγχθηκαν 3.136 άτομα, απαγορεύτηκε η είσοδος σε 19 άτομα και συνελήφθησαν 8.

Επίσης πραγματοποιήθηκαν επιτόπιοι έλεγχοι σε διάφορα συμμετέχοντα κράτη με στόχο την αξιολόγηση της ορθής εφαρμογής των κανόνων (μέσω του μηχανισμού αξιολόγησης Σένγκεν) όσον αφορά: την αστυνομική συνεργασία (στην Εσθονία, τη Λετονία και τη Λιθουανία), τα εναέρια σύνορα (στην Πολωνία, τη Σλοβακία και την Τσεχική Δημοκρατία), τα χερσαία σύνορα (στην Εσθονία, τη Λετονία και τη Λιθουανία) και τις θεωρήσεις (στην Εσθονία, την Πολωνία και τη Σλοβακία). Στις εν λόγω αξιολογήσεις δεν διαπιστώθηκαν ελλείψεις που θα απαιτούσαν άμεση δράση της Επιτροπής.

Έκδοση θεωρήσεων και διαδικασίες ασφάλειας

Το σύστημα πληροφοριών για τις θεωρήσεις (VIS) λειτουργεί σήμερα σε πέντε περιφέρειες, μεταξύ των οποίων η Δυτική Αφρική και η Κεντρική Αφρική όπου το σύστημα άρχισε να λειτουργεί πρόσφατα (Μαρτίου 2013). Σύντομα θα αρχίσει να λειτουργεί στην Ανατολική Αφρική και τη Νότια Αφρική (6 Ιουνίου 2013), στη Νότια Αμερική (5 Σεπτεμβρίου 2013), καθώς και στην Κεντρική Ασία, τη Νοτιοανατολική Ασία και την Παλαιστίνη (14 Νοεμβρίου 2013). Το VIS λειτουργεί ικανοποιητικά και, μέχρι τις 6 Μαΐου 2013, το σύστημα είχε επεξεργαστεί περίπου 2,9 εκατ. αιτήσεις για θεώρηση, με αποτέλεσμα την έκδοση περίπου 2,4 εκατ. θεωρήσεων και την απόρριψη 348.000 θεωρήσεων.

Στις 9 Απριλίου 2013, άρχισε να λειτουργεί με επιτυχία το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II) (IP/13/309 και MEMO/13/309). Το SIS II παρέχει στα κράτη μέλη νέες ενισχυμένες λειτουργίες και κατηγορίες καταχωρίσεων, που διευκολύνουν την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εθνικών αρχών συνοριακών ελέγχων, των τελωνειακών και των αστυνομικών αρχών για πρόσωπα που ενδεχομένως εμπλέκονται σε σοβαρό έγκλημα ή για αγνοούμενα πρόσωπα.

Η κατάσταση στα εξωτερικά σύνορα του χώρου Σένγκεν

Από τον Οκτώβριο έως τον Δεκέμβριο 2012, εντοπίστηκαν περίπου 13.600 περιπτώσεις παράνομης διέλευσης των συνόρων, δηλαδή κατά 52% λιγότερες σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2011. Ενώ από τον Ιούλιο έως τον Σεπτέμβριο του 2012 περισσότερες από τις μισές περιπτώσεις παράνομης διέλευσης των συνόρων που είχαν εντοπιστεί δηλώθηκαν από την Ελλάδα, η κατάσταση αυτή άλλαξε μετά την έναρξη της επιχείρησης Shield, τον Αύγουστο του 2012, όταν η Ελλάδα απέστειλε περίπου 1.800 συνοριοφύλακες στα χερσαία σύνορα με την Τουρκία. Από τον Οκτώβριο έως τον Δεκέμβριο του 2012, η Ιταλία δήλωσε το 31 % των περιπτώσεων που εντοπίστηκαν (4.231 άτομα), ακολουθούμενη από την Ελλάδα, η οποία δήλωσε το 30 % των περιπτώσεων (4.035 άτομα).

Οι προσπάθειες βελτίωσης της συγκέντρωσης πληροφοριών σχετικά με τα μεταναστευτικά ρεύματα εντός του χώρου Σένγκεν θα συνεχιστούν, ενώ το 2014 θα ξεκινήσει η τακτική συγκέντρωση δεδομένων και η ανάλυση των παράνομων μεταναστευτικών μετακινήσεων.

Γενικές πληροφορίες

Τον Σεπτέμβριο του 2011, η Επιτροπή υπέβαλε προτάσεις για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της νομιμότητας του συστήματος Σένγκεν (IP/11/1036 και MEMO/11/606). Στην ανακοίνωσή της με τίτλο «Διακυβέρνηση του Σένγκεν- ενίσχυση του χώρου χωρίς ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα», η Επιτροπή ανακοίνωσε την πρόθεσή της να υποβάλει έκθεση σχετικά με τη λειτουργία του χώρου Σένγκεν στα θεσμικά όργανα της ΕΕ, δύο φορές τον χρόνο.

Οι εκθέσεις αυτές παρέχουν τη βάση για διάλογο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο και συμβάλλουν στην ενίσχυση της πολιτικής καθοδήγησης και της συνεργασίας μεταξύ των χωρών Σένγκεν. Η προηγούμενη έκθεση της Επιτροπής εγκρίθηκε τον Νοέμβριο του 2012 (IP/12/1256).

Επίσης, βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις για τις δύο νομοθετικές προτάσεις που υποβλήθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2011. Οι νομοθετικές αυτές προτάσεις προβλέπουν, αφενός, ένα ισχυρότερο σύστημα αξιολόγησης και παρακολούθησης σε επίπεδο ΕΕ που στοχεύει στον έλεγχο και τη διασφάλιση της εφαρμογής των κανόνων Σένγκεν και, αφετέρου, έναν περισσότερο διαρθρωμένο ευρωπαϊκό μηχανισμό λήψης αποφάσεων που θα δίνει τη δυνατότητα, σε πραγματικά έκτακτες περιστάσεις, να επανέρχονται προσωρινά οι έλεγχοι στα εσωτερικά σύνορα αν απειλούνται σοβαρά η δημόσια τάξη ή η εσωτερική ασφάλεια. Στις 29 και 30 Μαΐου επιτεύχθηκε συμφωνία για τις προτάσεις σχετικά με τον χώρο Σένγκεν σε επίπεδο τριμερούς διαλόγου και Επιτροπής Μόνιμων Αντιπροσώπων (Κορεπέρ). Έγινε έτσι ένα ακόμη βήμα προς τη δημιουργία ενός ισχυρού συστήματος ελεύθερης κυκλοφορίας.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Τρίτη εξαμηνιαία έκθεση για τη λειτουργία του χώρου Σένγκεν

Ιστότοπος της Σεσίλια Μάλστρομ

Ακολουθήστε την Επίτροπο Μάλστρομ στο Twitter

Ιστότοπος της ΓΔ Εσωτερικών Υποθέσεων

Ακολουθήστε την ΓΔ Εσωτερικών Υποθέσεων στο Twitter

Πληροφοριακό γράφημα: 'Entering the EU - Borders and Visas' 

Επικοινωνία:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)

1 :

Όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ με εξαίρεση το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία, τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία και την Κύπρο, καθώς και η Ισλανδία, η Νορβηγία, η Ελβετία και το Λιχτενστάιν που δεν είναι κράτη μέλη της ΕΕ.


Side Bar