Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. birželio 3 d.

Vaikų priežiūra. Komisija ragina valstybes nares dėti daugiau pastangų

Šiandien paskelbtoje ataskaitoje Europos Komisija pažymėjo, kad valstybės narės turės dėti daugiau pastangų pagerinti vaikų priežiūrą, kad ES iki 2020 m. pasiektų 75 proc. užimtumo lygio tikslą. Pažangos ataskaitoje teigiama, kad tik aštuonios šalys pasiekė abu su galimybe naudotis prieinamomis vaikų priežiūros paslaugomis tikslus, dėl kurių susitarta ES lygmeniu (žr. priedą). Vadinamuosiuose Barselonos tiksluose, dėl kurių 2002 m. susitarė ES vadovai, nurodyta, kad turėtų būti užtikrinta 90 proc. vaikų nuo trejų metų iki privalomojo mokyklinio amžiaus ir 33 proc. vaikų iki trejų metų priežiūra. Be to, šiandien taip pat paskelbti naujo tyrimo duomenys rodo vyrų ir moterų pensijų skirtumą –visoje ES moterų pensijos yra vidutiniškai 39 proc. mažesnės negu vyrų.

Visi tėvai puikiai žino, kad įperkama ir prieinama vaikų priežiūra itin svarbi ne tik vaikų vystymuisi, bet ir dirbantiems tėvams. Vis dėlto iki šiol mažiau nei 1 iš 3 valstybių narių sugebėjo pasiekti savo vaikų priežiūros tikslus, – sakė už teisingumą, pagrindines teises ir pilietybę atsakinga Komisijos narė ir pirmininko pavaduotoja Viviane Reding. – Valstybės narės turi dėti gerokai daugiau pastangų, jeigu nori pasiekti 75 proc. užimtumo lygio tikslą, kaip įsipareigojo. Vaikų priežiūros paslaugos turėtų būti laikomos ne išlaidomis, o investicijomis į ateitį.“

2010 m. duomenys rodo, kad dauguma ES šalių nepasiekė savo tikslų dėl vaikų priežiūros – tik aštuonios šalys sugebėjo pasiekti su abiem amžiaus kategorijomis susijusius tikslus (nuo 0 iki 3 m. ir nuo 3 m. iki privalomojo mokyklinio amžiaus): Belgija, Danija, Ispanija, Prancūzija, Nyderlandai, Švedija, Slovėnija ir Jungtinė Karalystė. Tik 10 valstybių narių pasiekė pirmosios kategorijos (nuo 0 iki 3 m.) tikslą ir 11 – antrosios kategorijos (nuo 3 m. iki privalomojo mokyklinio amžiaus) tikslą (žr. priedą).

Be to, ką tik paskelbti 2011 m. duomenys rodo sumažėjusią vaikų priežiūros paslaugų pasiūlą vyresniems vaikams – kai kurios šalys, kurios pasiekė tikslą 2010 m., šiuo metu 90 proc. ribos nebepasiekia (Ispanija, Nyderlandai ir Airija).

Politikos priemonės, kuriomis siekiama užtikrinti geresnę darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą, visų pirma vaikų priežiūros paslaugos, itin svarbios didinant moterų užimtumą. Norint pasiekti ES užimtumo tikslus ir pagerinti bendrą ekonomikos strategiją, reikia užtikrinti didesnį moterų užimtumą. Todėl gegužės 29 d. Komisija pagal trečiąjį Europos semestrą Tarybai pateikė konkrečioms šalims skirtas rekomendacijas (žr. IP/13/463). 11 valstybių narių1 pateiktos rekomendacijos dėl moterų užimtumo, vaikų priežiūros ir (arba) vietų visą dieną veikiančiose mokymo įstaigose, taip pat dėl priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės.

Naujas tyrimas dėl vyrų ir moterų pensijų skirtumų

Šiandien Komisija taip pat paskelbė naujo ekspertų tyrimo dėl vyrų ir moterų pensijų skirtumų Europoje duomenis — tai pirmas tokio pobūdžio tyrimas. Tyrimo duomenimis, mažesnis moterų užimtumas turi įtakos ir joms išėjus į pensiją: moterys vidutiniškai gauna 39 proc. mažesnes pensijas negu vyrai. Vyrų ir moterų pensijų skirtumus lemia trys darbo rinkos tendencijos: 1) moterys turi mažiau galimybių dirbti negu vyrai; 2) jos dirba mažiau valandų ir (arba) metų; ir 3) jų darbo užmokestis yra vidutiniškai mažesnis negu vyrų. Pensijų sistemos nėra tiesiog neutralus ankstesnio užimtumo atspindys: pensijos gali sumažinti, atkartoti ar net padidinti lyčių nelygybę, patiriamą darbo rinkoje ir dalijimosi rūpybos įsipareigojimais srityje.

Naujas lyčių lygybės rodiklis – vyrų ir moterų pensijų skirtumai – padeda įvertinti lyčių nelygybę per visą žmonių gyvenimą. Visoje ES padėtis yra labai įvairi (žr. priedą). Daugelyje valstybių narių vyrų ir moterų pensijos gerokai skiriasi: 17-oje šis skirtumas yra 30 proc. arba didesnis. Vyrų ir moterų pensijos labiausiai skiriasi Liuksemburge (47 proc.) ir Vokietijoje (44 proc.), o Estijoje šis skirtumas mažiausias – 4 proc., Slovakijoje – 8 proc.

Nustatyta, kad santuoka ir motinystė turi įtakos vyrų ir moterų pensijų skirtumų padidėjimui. Netekėjusių moterų pensijos skiriasi mažiau, nors skirtumai tebėra dideli (17 proc.). Iš duomenų taip pat akivaizdu, kad vaikų turinčių moterų pensijos mažesnės beveik visose valstybėse narėse. Daugeliu atvejų kuo daugiau vaikų moterys turi, tuo mažesnė jų pensija (žr. priedą).

Pagrindiniai faktai

2002 m. ES šalių valstybių ir vyriausybių vadovai Barselonos Europos Vadovų Tarybos išvadose sutarė, kad:

„valstybės narės turėtų pašalinti kliūtis moterims dalyvauti darbo rinkoje ir, atsižvelgdamos į vaikų priežiūros paslaugų poreikį ir nacionalines tokių paslaugų teikimo sistemas, stengtis iki 2010 m. suteikti priežiūrą ne mažiau kaip 90 proc. vaikų nuo trejų metų iki privalomojo mokyklinio amžiaus ir ne mažiau kaip 33 proc. vaikų iki trejų metų amžiaus“.

Nuo tada šie tikslai buvo vadinami Barselonos tikslais, susijusiais su vaikų priežiūros įstaigomis, ir jiems buvo skiriama itin daug dėmesio įgyvendinant darbo ir asmeninio bei šeimos gyvenimo derinimo politiką ES ir valstybių narių lygmenimis.

Vaikų priežiūros įstaigoms daug dėmesio buvo skiriama ir Komisijos strategijose dėl lyčių lygybės. ES finansinė parama buvo teikiama iš struktūrinių fondų (visų pirma Europos socialinio fondo).

Nors nuo 2002 m. padaryta tam tikra pažanga ir valstybės narės prisiėmė įsipareigojimus, 2010 m. ES vaikų priežiūros paslaugų pasiūla neatitinka šių tikslų.

Daugiau informacijos

EU Childcare report:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/documents/130531_barcelona_en.pdf

Study on the Gender Gap in Pensions:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/documents/130530_pensions_en.pdf

Europos Komisija. Lyčių lygybė

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/index_lt.htm.

Už teisingumą, pagrindines teises ir pilietybę atsakingos Komisijos narės ir pirmininko pavaduotojos V. Reding svetainė

http://ec.europa.eu/reding

Pirmininko pavaduotojos Twitter @VivianeRedingEU

Asmenys ryšiams:

Mina Andreeva, tel. +32 2 299 13 82

Natasha Bertaud, tel. +32 2 296 74 56

PRIEDAS:

1 grafikas. Vaikų iki trejų metų, kurie oficialiose įstaigose buvo prižiūrimi 2010–2011 m., procentas (nurodomas informaciniais tikslais pagal savaitinio lankymo laiką)

2 grafikas. Vaikų nuo trejų metų iki privalomojo mokyklinio amžiaus, kurie oficialiose įstaigose buvo prižiūrimi 2010–2011 m., procentas (nurodomas informaciniais tikslais pagal savaitinio lankymo laiką)

3 grafikas. Vyrų ir moterų pensijų skirtumai (%); vyresni negu 65 m. pensininkai

4 grafikas. Vyrų ir moterų pensijų skirtumai; duomenys suskirstyti pagal turimų vaikų skaičių

1 :

Austrijai, Čekijai, Estijai, Ispanijai, Italijai, Jungtinei Karalystei, Lenkijai, Maltai, Slovakijai, Vengrijai ir Vokietijai.


Side Bar