Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

Comunicat de presă

Bruxelles, 31 mai 2013

Securitate și sănătate în muncă: Comisia inițiază o consultare publică pe tema viitorului cadru de politică al UE

Comisia Europeană a lansat o consultare publică pentru a reuni diverse puncte de vedere și contribuții, în urma publicării rezultatelor evaluării Strategiei europene 2007-2012 privind securitatea și sănătatea în muncă. Aceasta ar trebui să contribuie la identificarea unor provocări prezente și viitoare referitoare la securitatea și sănătatea în muncă și la găsirea soluțiilor pentru remedierea lor. Toți cetățenii și toate organizațiile sunt invitați să participe la această consultare, care va fi deschisă în perioada 31 mai – 26 august 2013. Se caută îndeosebi contribuții din partea reprezentanților autorităților publice ale statelor membre și a organizațiilor care reprezintă angajații și angajatorii, precum și de la părțile interesate și de la experții care au un interes în domeniul securității și sănătății în muncă.

László Andor, comisarul pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și incluziune, a declarat: „Accidentele de muncă înregistrează un minim istoric, iar standardele Uniunii Europene în materie de securitate și sănătate în muncă sunt un punct de referință pentru restul lumii. Merită să se investească în domeniul securității în muncă, deoarece prin aceste investiții se permite creșterea productivității și a gradului de confort al angajaților, reducerea absenteismului și a fluctuației personalului și totodată o mai mare satisfacție profesională, în special în timpul crizei. Acest domeniu de politică se confruntă însă la rândul lui cu provocări pentru a căror abordare trebuie să găsim soluții împreună”.

Ca bază pentru consultare, Comisia Europeană a publicat astăzi rezultatele evaluării Strategiei europene 2007-2012 privind securitatea și sănătatea în muncă.

Concluziile acestei evaluări confirmă importanța dimensiunii europene a politicii în materie de securitate și sănătate în muncă, în special în ceea ce privește tendința pozitivă de reducere a accidentelor de muncă și rolul strategiei UE în privința coordonării eforturilor și a furnizării unui cadru comun de acțiune.

În viitor mai rămân încă multe de făcut, în special pentru a se îmbunătăți punerea în aplicare a dispozițiilor privind securitatea și sănătatea în muncă în cadrul IMM-urilor și al microîntreprinderilor, pentru a se elabora instrumente mai precise de monitorizare și de colectare de date, pentru a se pune mai mult accent pe riscurile emergente și pe bolile profesionale și pentru a se aborda în mod eficace problemele de securitate și sănătate în muncă legate de îmbătrânirea populației active.

Context

Începând din 2002, UE și-a îndeplinit rolul politic în domeniul securității și sănătății în muncă prin intermediul unor strategii multianuale adoptate de Comisie în urma unor consultări și implementate în mod voluntar de statele membre și de părțile interesate.

Au fost până acum adoptate două strategii pe tema securității și sănătății în muncă, și anume prima în 2002, cuprinzând perioada până în 2006, iar a doua în 2007, pentru perioada până în 2012.

Strategia 2007-2012 a stabilit un obiectiv ambițios pentru toate statele membre: reducerea accidentelor de muncă cu 25 %. În plus, au fost identificate o serie de obiective specifice precum:

  • îmbunătățirea cadrului de reglementare al UE în materie de securitate și sănătate în muncă și o mai bună punere în aplicare a acestuia

  • adaptarea cadrului la schimbările de la locul de muncă

  • elaborarea unor strategii naționale coerente adaptate situației specifice din fiecare stat membru și

  • încurajarea schimbărilor de comportament și promovarea unei culturi de prevenire care să vizeze toate segmentele societății.

În aprilie 2011, Comisia a publicat o evaluare la jumătatea perioadei a strategiei 2007-2012. Evaluarea finală este disponibilă acum online și se bazează pe un proces amplu de consultare realizat în rândul tuturor principalelor părți interesate din domeniu: autoritățile publice competente în materie de securitate și sănătate în muncă din statele membre, organizațiile care reprezintă angajații și angajatorii la nivelul UE și la nivel național, experți și alte părți interesate din domeniu.

Informații suplimentare

Consultarea publică pe tema noului cadru de politică al UE privind securitatea și sănătatea în muncă

Evaluarea Strategiei europene 2007-2012 privind securitatea și sănătatea în muncă

Sănătate și securitate la locul de muncă

Site-ul internet al comisarului László Andor

Urmăriți activitatea comisarului László Andor pe Twitter

Abonați-vă la buletinul de informare prin e-mail al Comisiei Europene privind ocuparea forței de munca, afacerile sociale și incluziunea

Contact:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)


Side Bar