Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 31 mei 2013

Gezondheid en veiligheid op het werk: Commissie start openbare raadpleging over toekomstig beleidskader EU

De Europese Commissie heeft het startsein gegeven voor een openbare raadpleging om, in aanvulling op de resultaten van de Europese Strategie 2007-2012 voor de gezondheid en veiligheid op het werk, inzichten en bijdragen van het publiek te vergaren. Dit moet een overzicht bieden van de huidige en toekomstige uitdagingen op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk, en helpen om antwoorden op deze uitdagingen te vinden. Van 31 mei tot en met 26 augustus 2013 mogen alle burgers en organisaties aan deze raadpleging een bijdrage leveren. Bijzonder welkom zijn bijdragen van vertegenwoordigers van overheidsdiensten, werkgevers- en werknemersorganisaties, belanghebbenden en deskundigen met belangstelling voor het thema gezondheid en veiligheid op het werk.

László Andor, commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie zei hierover: "Het aantal arbeidsongevallen ligt historisch laag en de normen voor gezondheid en veiligheid op het werk van de Europese Unie vormen de maatstaf voor de rest van de wereld. Investeringen in arbeidsveiligheid zorgen voor een hogere productiviteit en een groter welzijn van de werknemers, minder verzuim en personeelsverloop en meer voldoening in het werk, vooral tijdens de crisis. Toch staat ook dit beleidsterrein voor grote uitdagingen. Samen moeten we oplossingen zoeken om deze uitdagingen aan te gaan."

Vandaag heeft de Europese Commissie de resultaten bekendgemaakt van de evaluatie van de Europese strategie voor de gezondheid en veiligheid op het werk voor 2007-2012, die fungeert als basis voor de raadpleging.

De conclusies van deze beoordeling bevestigen het belang van de Europese dimensie van het beleid inzake gezondheid en veiligheid op het werk, met name voor de positieve trend bij het terugdringen van het aantal arbeidsongevallen, en de rol van de EU-strategie voor de coördinatie van de inspanningen en voor het vaststellen van een gemeenschappelijk actiekader.

Voor de toekomst is er nog veel werk aan de winkel. Vooral de toepassing van de bepalingen over gezondheid en veiligheid op het werk in kmo's en micro-ondernemingen moet verbeteren, er moeten nauwkeurigere toezichts- en bewijsinstrumenten komen, nieuwe risico's en beroepsziekten moeten meer aandacht krijgen, en de arbeidsveiligheid en de gezondheidsproblemen in verband met de vergrijzing van de beroepsbevolking moet krachtdadig worden aangepakt.

Achtergrond

De EU vervult sinds 2002 haar politieke rol op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk aan de hand van meerjarige strategieën; na overleg keurt de Commissie deze formeel goed en voeren de lidstaten en de belanghebbenden deze vrijwillig uit.

Tot dusver zijn twee strategieën inzake gezondheid en veiligheid op het werk aangenomen: de eerste in 2002, voor de periode tot en met 2006, en de tweede in 2007, voor de periode tot en met 2012.

De strategie voor 2007-2012 legde de lat hoog voor alle lidstaten: het aantal arbeidsongevallen moest met 25 % dalen. Daarnaast werden nog enkele specifieke doelstellingen vastgelegd, waaronder:

  • de verbetering van het Europees regelgevingskader inzake gezondheid en veiligheid op het werk, en een betere tenuitvoerlegging van dat kader;

  • de aanpassing van het kader aan veranderingen op de werkplek;

  • het opstellen van coherente nationale strategieën die specifiek zijn toegesneden op de situatie in elke lidstaat, en

  • het stimuleren van gedragswijziging en het bevorderen van een preventieve cultuur bij alle groepen van de samenleving.

In april 2011 heeft de Commissie haar tussentijdse evaluatie van de strategie 2007-2012 uitgebracht. De definitieve evaluatie is nu online beschikbaar en is gebaseerd op breed overleg met de voornaamste belanghebbenden op dit gebied: overheidsdiensten voor gezondheid en veiligheid op het werk van de lidstaten, werkgevers- en werknemersorganisaties op Europees en nationaal niveau, deskundigen en andere belanghebbenden op dit gebied.

Meer informatie

Public consultation on the new EU occupational safety and health policy framework

Evaluation of the European strategy on Safety and Health at Work 2007-2012

Gezondheid en veiligheid op het werk

Website van László Andor

Volg László Andor op Twitter

Abonneer u op de gratis e-nieuwsbrief van de Europese Commissie over werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

Contact:

Jonathan Todd +32 22994107

Cécile Dubois +32 22951883


Side Bar