Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2013. május 31.

Munkahelyi egészségvédelem és biztonság: a Bizottság konzultációt indít a leendő uniós szakpolitikai keretről

Az Európai Bizottság nyilvános konzultációt indít, hogy a munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos 2007–2012-es uniós stratégia eredményeinek kiértékelése mellett a közvélemény álláspontjáról is képet kapjon e kérdéssel kapcsolatban. Mindez hozzájárulhat a munkahelyi egészségvédelem területén előforduló, jelenlegi és jövőbeli problémák azonosításához és megoldásához. A 2013. május 31-től augusztus 26-ig tartó konzultációban minden polgár és szervezet részt vehet. Különösen fontos, hogy a tagállamok hatóságai, a munkaadókat és munkavállalókat képviselő szervezetek, valamint a munkahelyi egészség és biztonság terén érintett más szervezetek és szakértők is véleményt nyilvánítsanak.

Andor László, a foglalkoztatásért, a szociális ügyekért és a társadalmi befogadásért felelős biztos, így nyilatkozott: „A munkahelyi balesetek száma még soha nem volt ilyen alacsony, mint napjainkban. Az Európai Unió munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi normái az egész világon hivatkozási pontnak számítanak. A munkahelyi biztonságba történő befektetés megtérül: javul a termelékenység és a személyzet jólléte, csökken a munkakerülés, és mindenki elégedettebb lesz a munkájával, különösen így a válság idején. A politikaterület mindazonáltal számos kihívással szembesül, amelyekre együtt kell választ találnunk."

A konzultáció megalapozásaként az Európai Bizottság ma közzétette a munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos 2007–2012-es közösségi stratégia értékelésének eredményeit.

Az értékelés következtetései megerősítik a munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági szakpolitika európai dimenziójának fontosságát. Ez különösen a munkahelyi balesetek számának örvendetesen csökkenő trendjében mutatkozott meg, és abban, hogy az uniós stratégia összehangolta az erőfeszítéseket és közös keretet adott az intézkedéseknek.

A jövőben még többet kell tenni, különösen a következő területeken: a munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi előírások betartása a mikro-, kis- és középvállalkozásoknál, pontosabb monitoring- és bizonyítékgyűjtő eszközök kialakítása, az újonnan megjelenő kockázatok és a munkahelyi betegségek középpontba állítása, valamint a munkaképes népesség idősödéséhez kapcsolódó munkahelyi biztonsági és egészségi problémák kezelése.

Előzmények

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem terén az EU szerepvállalása 2002 óta többéves stratégiákban nyilvánul meg. Ezeket a konzultációkat követően a Bizottság fogadja el hivatalosan, a tagállamok és más érdekeltek pedig önként hajtják végre.

Eddig két ilyen stratégiát fogadtak el: az elsőt 2002–2006-os, a másodikat pedig a 2007–2012-es időszakra.

Az utóbbi stratégia ambiciózus célt tűzött a tagállamok elé: a munkahelyi balesetek számának 25%-kal való csökkentését. Ezen túlmenően a stratégia számos konkrét célkitűzést is meghatározott:

  • a munkahelyi biztonsággal és egészségvédelemmel kapcsolatos uniós szabályozási keret javítása és jobb végrehajtása,

  • a keret hozzáigazítása a munkahelyeken bekövetkező változásokhoz,

  • a tagállamok egyedi körülményeire szabott koherens nemzeti stratégiák kialakítása, és

  • a magatartásbeli változások ösztönzése, és a megelőzést előtérbe helyező kultúra támogatása a társadalom valamennyi rétegében.

2011 áprilisában a Bizottság közzétette a 2007–2012-es stratégia félidős értékelését. Az interneten már elérhető a végső értékelés is, amely a területen működő főbb érdekeltek közreműködésével, széles körű konzultációs folyamat eredményeként jött létre. Az érdekeltek közé tartoznak többek között a tagállamok munkahelyi biztonsággal és egészségvédelemmel foglalkozó hatóságai, a munkaadókat és munkavállalókat képviselő uniós és nemzeti szintű szervezetek, továbbá a téma szakértői.

További információk

Nyilvános konzultáció a munkahelyi biztonságról és egészségvédelemről szóló új uniós szakpolitikai keretről

A munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos 2007–2012-es közösségi stratégia értékelése (PDF), angol

Munkahelyi egészség és biztonság (angol)

Andor László honlapja (magyar)

Kövesse Andor Lászlót a Twitteren

Feliratkozás az Európai Bizottság ingyenes elektronikus hírlevelére (foglalkoztatás, szociális ügyek és társadalmi befogadás)

Kapcsolat:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)


Side Bar