Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 31. toukokuuta 2013

Komissio käynnistää julkisen kuulemisen EU:n tulevasta työterveys- ja työturvallisuuspoliittisesta toimintakehyksestä

Euroopan komissio on käynnistänyt julkisen kuulemisen kerätäkseen kansalaisten näkemyksiä ja kannanottoja vuosien 2007–2012 Euroopan työterveys- ja työturvallisuusstrategian arvioinnin tuloksista. Kuulemisen avulla pyritään kartoittamaan nykyisiä ja tulevia haasteita työterveyden ja työturvallisuuden alalla sekä löytämään ratkaisuja niihin. Kaikki kansalaiset ja organisaatiot voivat osallistua kuulemiseen, joka on käynnissä 31. toukokuuta–26. elokuuta 2013. Kannanottoja toivotaan erityisesti työterveys- ja työturvallisuuskysymysten parissa työskenteleviltä jäsenvaltioiden viranomaisten edustajilta, palkansaaja- ja työnantajajärjestöjen edustajilta sekä sidosryhmiltä ja asiantuntijoilta.

Muu maailma voi ottaa mallia Euroopan unionin työturvallisuus- ja työterveysnormeista, sillä työtapaturmat EU:ssa ovat ennätyksellisen alhaisella tasolla. Työturvallisuuteen investointi maksaa itsensä takaisin tuottavuuden kasvuna ja työntekijöiden hyvinvointina, vähentyneinä poissaoloina ja henkilöstön vaihtuvuuden pienentymisenä sekä työtyytyväisyyden kasvuna, etenkin kriisiaikoina”, toteaa työllisyydestä, sosiaaliasioista ja osallisuudesta vastaava komissaari László Andor. ”Kuitenkin myös tällä politiikan alalla on vastassaan haasteita, ja meidän on yhdessä löydettävä ratkaisut niihin vastaamiseksi.”

Euroopan komissio julkaisi tänään kuulemisen pohjaksi vuosien 2007–2012 Euroopan työterveys- ja työturvallisuusstrategian arvioinnin tulokset.

Arvioinnin päätelmät vahvistavat EU:n tason työterveys- ja työturvallisuuspolitiikan merkityksen, sillä työtapaturmat ovat vähentyneet. EU:n strategialla on myös kyetty tarjoamaan yhteiset toimintapuitteet ja koordinoimaan toimia.

Tehtävää on kuitenkin vielä paljon. Erityisesti on parannettava työturvallisuutta ja työterveyttä koskevien säännösten täytäntöönpanoa pk-yrityksissä ja mikroyrityksissä, kehitettävä tarkemmat välineet seurantaan ja näytön keräämiseen, keskityttävä enemmän kehittymässä oleviin riskeihin ja työperäisiin sairauksiin sekä puututtava ponnekkaasti työväestön ikääntymiseen liittyviin työterveys- ja työturvallisuuskysymyksiin.

Taustaa

EU on vuodesta 2002 lähtien täyttänyt poliittisen roolinsa työterveyden ja työturvallisuuden alalla monivuotisten strategioiden avulla, jotka komissio on virallisesti hyväksynyt kuulemiskierroksen jälkeen ja jotka jäsenvaltiot ja sidosryhmät ovat vapaaehtoisesti panneet täytäntöön.

Tähän mennessä on annettu kaksi työterveys- ja työturvallisuusstrategiaa, ensimmäinen, vuoteen 2006 ulottuva strategia vuonna 2002 ja toinen vuonna 2007 kattaen ajanjakson vuoteen 2012 asti.

Vuosien 2007–2012 strategiassa asetetaan kunnianhimoinen tavoite kaikille jäsenvaltioille: työtapaturmien vähentäminen 25 prosentilla. Lisäksi siinä yksilöidään useita erityistavoitteita, kuten

  • työturvallisuutta ja työterveyttä koskevan EU:n sääntelykehyksen parantaminen ja sen parempi täytäntöönpano,

  • sääntelykehyksen mukauttaminen työelämän muutoksiin,

  • johdonmukaisten ja kunkin jäsenvaltion erityisoloihin mukautettujen kansallisten strategioiden kehittäminen ja

  • käyttäytymismallien muuttamiseen rohkaiseminen ja ennaltaehkäisykulttuurin edistäminen kaikilla yhteiskunnan alueilla.

Huhtikuussa 2011 komissio julkaisi vuosien 2007–2012 strategian väliarvioinnin. Lopullinen arviointi ovat nyt saatavilla verkossa. Se perustuu laajaan kuulemiseen, johon osallistuivat kaikki tärkeimmät sidosryhmät: jäsenvaltioiden työsuojeluviranomaiset, palkansaaja- ja työnantajajärjestöt sekä EU:n tasolla että jäsenvaltioissa, asiantuntijoita ja muita alan sidosryhmiä.

Lisätietoja

Julkinen kuuleminen EU:n uudesta työterveys- ja työturvallisuuspoliittisesta toimintakehyksestä

Vuosien 2007–2012 Euroopan työterveys- ja työturvallisuusstrategian arviointi

Työterveys ja työturvallisuus

László Andorin verkkosivusto

László Andor Twitterissä

Tilaa Euroopan komission julkaisema työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioita käsittelevä maksuton sähköpostitiedote

Yhteyshenkilöt:

Jonathan Todd (+32-2) 299 41 07

Cécile Dubois (+32-2) 295 18 83


Side Bar