Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκη Επιτροπη

Δελτιο Τυπου

Βρυξέλλες, 31 Μαΐου 2013

Υγεία και ασφάλεια στην εργασία: Η Επιτροπή ξεκινά δημόσια διαβούλευση για το μελλοντικό πλαίσιο πολιτικής της ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση για να συλλέξει στοιχεία και απόψεις από το κοινό, πέρα από τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την ασφάλεια και την υγεία κατά την εργασία 2007-2012. Αυτό θα συμβάλει στον εντοπισμό σύγχρονων και μελλοντικών προκλήσεων στον τομέα της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας, αλλά και λύσεων για την αντιμετώπισή τους. Στη διαβούλευση αυτή, η οποία θα είναι ανοιχτή από τις 31 Μαΐου έως τις 26 Αυγούστου 2013, καλούνται να συμβάλουν όλοι οι πολίτες και οι οργανώσεις. Αναμένονται, ιδιαίτερα, απόψεις από εκπροσώπους των δημόσιων αρχών των κρατών μελών, οργανώσεις των εργαζομένων και των εργοδοτών, καθώς και από ενδιαφερόμενους και εμπειρογνώμονες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας.

Ο επίτροπος Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινωνικής Ένταξης, κ. László Andor, δήλωσε: «Τα ατυχήματα κατά την εργασία βρίσκονται σε ιστορικά χαμηλό επίπεδο, και τα πρότυπα επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελούν σημείο αναφοράς για τον υπόλοιπο κόσμο. Η επένδυση στην επαγγελματική ασφάλεια έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της παραγωγικότητας και της ευεξίας του προσωπικού, τη μείωση των συχνών απουσιών και της αλλαγής προσωπικού και τη μεγαλύτερη επαγγελματική ικανοποίηση του προσωπικού, ιδίως κατά τη διάρκεια της κρίσης. Ωστόσο, αυτός ο τομέας πολιτικής αντιμετωπίζει και προκλήσεις, για την αντιμετώπιση των οποίων πρέπει, από κοινού, να βρούμε λύσεις».

Ως βάση για τη διαβούλευση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία 2007-2012.

Τα συμπεράσματα αυτής της αξιολόγησης επιβεβαιώνουν τη σπουδαιότητα της ευρωπαϊκής διάστασης της πολιτικής για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία, ιδίως όσον αφορά τη θετική τάση μείωσης των επαγγελματικών ατυχημάτων και τον ρόλο της στρατηγικής της ΕΕ στον συντονισμό των προασπαθειών και στη διαμόρφωση ενός πλαισίου κοινής δράσης.

Στο μέλλον, πρέπει να γίνουν ακόμη πολλά, ιδίως να βελτιωθεί η εφαρμογή των διατάξεων για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία στις ΜΜΕ και στις πολύ μικρές επιχειρήσεις, να αναπτυχθούν πιο ακριβή εργαλεία παρακολούθησης και συλλογής πραγματικών στοιχείων, να επισημανθούν περισσότερο οι αναδυόμενοι κίνδυνοι και οι επαγγελματικές ασθένειες και να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά ταπροβλήματα της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας που συνδέονται με τη γήρανση του εργατικού δυναμικού.

Ιστορικό

Από το 2002 η ΕΕ εκπληρώνει τον πολιτικό ρόλο της στον τομέα της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας μέσω πολυετών στρατηγικών, τις οποίες αναπτύσσει η Επιτροπή ύστερα από διαβουλεύσεις και εφαρμόζουν εθελοντικά τα κράτη μέλη και οι ενδιαφερόμενοι.

Μέχρι τώρα έχουν υιοθετηθεί δύο στρατηγικές για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, η πρώτη το 2002, καλύπτοντας την περίοδο έως το 2006, και η δεύτερη το 2007, για την περίοδο έως το 2012.

Η στρατηγική 2007-2012 έθετε έναν φιλόδοξο στόχο για όλα τα κράτη μέλη: τη μείωση των ατυχημάτων κατά την εργασία κατά 25 %. Επιπλέον, τέθηκε μια σειρά ειδικών στόχων, όπως:

  • βελτίωση και καλύτερη εφαρμογή του ρυθμιστικού πλαισίου της ΕΕ για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία

  • προσαρμογή του πλαισίου σε αλλαγές στον χώρο εργασίας

  • ανάπτυξη συνεκτικών εθνικών στρατηγικών, προσαρμοσμένων στο ειδικό πλαίσιο κάθε κράτους μέλους και

  • ενθάρρυνση αλλαγών συμπεριφοράς και προαγωγή μιας προληπτικής προσέγγισης σε όλα τα τμήματα της κοινωνίας.

Τον Απρίλιο του 2011 η Επιτροπή δημοσίευσε την ενδιάμεση επανεξέταση της στρατηγικής 2007-2012. Η τελική αξιολόγηση είναι πλέον διαθέσιμη στο διαδίκτυο και βασίζεται στην ευρεία διαβούλευση μεταξύ όλων των κύριων ενδιαφερόμενων μερών στον τομέα: δημόσιες αρχές επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας των κρατών μελών, οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο, εμπειρογνώμονες και άλλοι ενδιαφερόμενοι στον τομέα αυτό.

Περισσότερες πληροφορίες

Δημόσια διαβούλευση για το νέο πλαίσιο πολιτικής της ΕΕ για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία

Αξιολόγηση της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την ασφάλεια και υγεία στην εργασία 2007-2012

Υγεία και ασφάλεια στην εργασία

Διαδικτυακός τόπος του κ. László Andor

Ακολουθήστε τον κ. László Andor στο Twitter

Γίνετε συνδρομητές για να λαμβάνετε δωρεάν το ενημερωτικό δελτίο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την απασχόληση, τις κοινωνικές υποθέσεις και την κοινωνική ένταξη

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)


Side Bar