Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

sporočilo za medije

Bruselj, 30. maja 2013

Komisarka Maria Damanaki pozdravila dogovor o reformi skupne ribiške politike

Evropska komisarka za pomorske zadeve in ribištvo Maria Damanaki je pozdravila dogovor, ki sta ga Svet ministrov in Evropski parlament dosegla o novi, reformirani ribiški politiki za EU.

Z dogovorom se je zaključil obsežen postopek, ki se je začel z dolgotrajnim posvetovanjem, katerega rezultat je bil ambiciozen predlog Evropske komisije za sveženj reform iz leta 2011. Sedanji dogovor je bil dosežen po številnih razgovorih med irskim predsedstvom, ki jih je vodil minister za kmetijstvo, prehrano in pomorske zadeve Simon Coveney, in Evropskim parlamentom ob posredovanju Komisije. Treba se je bilo dogovoriti še o štirih nerešenih vprašanjih, in sicer cilju največjega trajnostnega donosa, prepovedi zavržkov, regionalizaciji in upravljanju zmogljivosti ladjevja.

Komisarka Maria Damanaki je dejala: „Gre za zgodovinski korak za vse udeležence na področju ribištva in akvakulture. Korenito bomo spremenili način ribolova v prihodnosti.

  • 1. Danes utiramo pot za trajnostno prihodnost naših ribičev in sektorja.

    To bomo storili tako, da bomo staleže rib zvišali nad trajnostne ravni, ribolovne možnosti uskladili z znanstvenimi nasveti, prenehali z zavržki, ko ulovljene ribe mrtve mečemo nazaj v morje, in odpravili vse druge potratne prakse.

  • 2. Enaka načela bomo uporabili tudi pri ribolovu zunaj naših meja. V celoti bomo spoštovali mednarodno pravo in naše zaveze.

  • 3. Odločitve se ne bodo več sprejemale samo v Bruslju. Mikroupravljanje ne bo več način našega delovanja. Prizadevali si bomo za regionalizacijo ter skupaj z regionalnimi organi in zainteresiranimi stranmi iskali konkretne rešitve, ki bodo prilagojene posameznemu primeru.

  • 4. Spremenili bomo tudi tržno politiko in potrošnikom zagotovili boljše informacije, s tem pa ribičem zagotovili pošteno plačilo za njihov ulov.

Reforma SRP bo predstavljala močno spodbudo za rast in ustvarjanje delovnih mest ravno v času, ko Evropa to najbolj potrebuje.

Zelo sem hvaležna gospe Rodust in ministru Coveneyju za njuno predanost in vztrajna prizadevanja za dosego dogovora. Prav tako bi se rada zahvalila Svetu ministrov in Evropskemu parlamentu za njun odprt in uravnotežen pristop skozi celotni pogajalski postopek.

Moja naslednja naloga bo, da se bom z enakim proaktivnim pristopom lotila izvajanja reform, da se zagotovi, da bodo uspešne za sektor, naše državljane in evropsko gospodarstvo.“

Ozadje

Splošni cilj reformirane ribiške politike je prekiniti s prekomernim ribolovom in zagotoviti okoljsko, gospodarsko in družbeno trajnost ribištva. Reforma si prizadeva vzpostaviti pogoje za boljšo prihodnost rib in ribištva ter pomorskega okolja, ki je osnova za njihovo preživetje. Cilj politike je na podlagi znanstvenega pristopa določiti ribolovne možnosti ter tako znova vzpostaviti trajnostne ravni staležev rib. Poleg tega si prizadeva tudi za podporo trajnostnega razvoja sektorja, ustvarjanje delovnih mest na obalnih območjih, da bi na ta način državljanom EU zagotovili zdravo in trajnostno preskrbo z ribami.

Reforma prispeva k strategiji Evropa 2020 in je s svojimi prizadevanji za trdno gospodarsko uspešnost in boljše povezovanje obalnih regij osrednjega pomena za zagotavljanje usklajene politike za morja in obalna območja EU.

Skupno ribiško politiko je leta 1970 oblikovalo šest ustanovnih članic Evropske skupnosti z namenom zagotavljanja skupnega trga za ribiške proizvode. Od takrat je doživela že veliko sprememb, zadnja večja reforma pa sega v leto 2002.

Več informacij

Več informacij o reformi:

http://ec.europa.eu/fisheries/reform/index_sl.htm

MEMO/13/482

Kontakta:

Oliver Drewes (+32 22992421)

Lone Mikkelsen (+32 22960567)


Side Bar