Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 30 mei 2013

Commissaris Maria Damanaki verheugd met akkoord over gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB)

De voor Visserij en Maritieme Zaken bevoegde commissaris heeft zich lovend uitgesproken over het akkoord dat de Raad van Ministers en het Europees Parlement hebben bereikt inzake het nieuwe hervormde visserijbeleid voor de EU.

Het akkoord vormt het orgelpunt van een uitgebreid proces dat begon met een langdurige overlegronde die op haar beurt in 2011 uitmondde in een ambitieus, door de Europese Commissie voorgesteld hervormingspakket. Het nu bereikte akkoord volgt op een reeks gesprekken tussen het Ierse voorzitterschap, onder leiding van minister voor Landbouw-, Voedings- en Mariene aangelegenheden Simon Coveney, en het Europees Parlement. De Commissie heeft in dit verband de rol van facilitator op zich genomen. De laatste punten waarvoor een oplossing moest worden gevonden, hadden betrekking op de vier kernthema's: de maximale duurzame opbrengst, het teruggooiverbod, de regionalisering en het beheer van de vlootcapaciteit.

Commissaris Damanaki: "Dit is zonder twijfel een historische stap voor iedereen die in de visserij en de aquacultuur actief is. We gaan de manier waarop we in de toekomst vissen radicaal veranderen.

  • 1. We effenen het terrein voor een duurzame toekomst voor onze vissers en onze visserijsector.

    Dat doen we door de visbestanden boven de duurzame niveaus te brengen. Door de vangstmogelijkheden af te stemmen op het wetenschappelijk advies. Door teruggooi, waarbij vis wordt gevangen en dood terug in zee wordt gegooid, en alle andere verspillende praktijken te beëindigen.

  • 2. Voorts zullen we dezelfde beginselen toepassen wanneer we buiten de EU-wateren vissen. We zullen het internationaal recht en onze verbintenissen onverkort nakomen.

  • 3. De besluitvorming zal niet langer uitsluitend in Brussel plaatsvinden. We doen niet meer aan micromanagement. We gaan voor regionalisering, samenwerking met de regionale instanties en belanghebbenden om voor elk probleem specifieke oplossingen op maat te vinden.

  • 4. Tot slot gaan we de markt veranderen door de consument beter te informeren zodat onze vissers een eerlijke prijs voor hun vis krijgen.

De hervorming van het GVB is een krachtige motor voor het aanjagen van groei en banen, net nu Europa daar het meest behoefte aan heeft.

Ik ben mevrouw Rodus en minister Coveney uitermate dankbaar voor de gedrevenheid waarmee zij naar dit akkoord hebben toegewerkt. Mijn dank gaat ook uit naar de Raad van Ministers en het Europees Parlement voor de open en evenwichtige houding die zij gedurende het hele onderhandelingsproces aan de dag hebben gelegd.

Voor mij is het nu zaak om in een volgende stap de uitvoering van de hervormingen proactief aan te pakken en ervoor te zorgen dat zowel de sector als de burger en de Europese economie als overwinnaars uit dit hervormingsproces komen."

Achtergrond

De overkoepelende doelstelling van het hervormde visserijbeleid bestaat erin de overbevissing een halt toe te roepen en de visserij uit ecologisch, economisch en sociaal oogpunt duurzaam te maken. De hervorming moet de voorwaarden creëren voor een betere toekomst voor vis en visserij, en voor het mariene milieu waarvan beide afhankelijk zijn. De visbestanden moeten weer op een duurzaam niveau worden gebracht door de vangstmogelijkheden vast te stellen aan de hand van een wetenschappelijk gefundeerde aanpak. Daarnaast moet het beleid de duurzame groei van de sector ondersteunen, arbeidskansen creëren in kustgebieden en de EU-burger voorzien van gezonde en duurzame vis.

De hervorming draagt bij tot de Europa-2020-strategie en vormt, met haar maatregelen ter bevordering van robuuste economische prestaties van de sector en sterkere cohesie in de kustgebieden, een essentieel onderdeel van het streven naar een coherenter beleid voor de zeeën en kustgebieden in de EU.

De zes landen die de Europese Gemeenschap hebben opgericht, zetten het gemeenschappelijk visserijbeleid in 1970 op de rails om een gemeenschappelijke markt voor vis te creëren. Het beleid is meermaals hervormd. De laatste grondige hervorming vond plaats in 2002.

Meer informatie

Alles over de hervorming:

http://ec.europa.eu/fisheries/reform/index_en.htm

MEMO/13/482

Contact:

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)


Side Bar