Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

2013 m. gegužės 30 d., Briuselis

Komisijos narė M. Damanaki džiaugiasi susitarimu dėl bendrosios žuvininkystės politikos reformos

Už žuvininkystę ir jūrų reikalus atsakinga Europos Komisijos narė Maria Damanaki džiaugiasi Ministrų Tarybos ir Europos Parlamento pasiektu susitarimu dėl naujos, reformuotos ES žuvininkystės politikos.

Šis susitarimas – ilgo proceso rezultatas. Iš pradžių vyko ilgos konsultacijos, po kurių Europos Komisija parengė plačių užmojų 2011 m. reformų pasiūlymų paketą. Dabartinis susitarimas pasiektas po Airijos pirmininkavimo komandos, kuriai vadovavo žemės ūkio, maisto ir jūrų reikalų ministras Simonas Coveney, ir Europos Parlamento derybų, kuriose tarpininkavo Europos Komisija. Paskutiniai klausimai, kuriuos reikėjo išspręsti, susiję su keturiais svarbiais klausimais: didžiausio galimo tausios žvejybos laimikio tikslu, priegaudos išmetimo į jūrą draudimu, regionalizavimu ir laivyno pajėgumo valdymu.

Komisijos narė M. Damanaki pasakė: „Tai istorinės svarbos įvykis visiems žuvininkystės ir akvakultūros sektoriaus atstovams. Mes iš esmės pakeisime žvejybos būdus, kad ateityje ji būtų kitokia.

  • 1. Dedame tvarios mūsų žvejų ir pramonės ateities pagrindus.

    Tai padarysime pasirūpindami, kad žuvų ištekliai viršytų tvarų lygį. Nustatydami žvejybos galimybes remsimės mokslinėmis rekomendacijomis. Užkirsime kelią sugautų ir jau nebegyvų žuvų išmetimui atgal į jūrą bei visai kitai švaistūniškai praktikai.

  • 2. Tų pačių principų laikysimės žvejodami užsienyje. Visapusiškai laikysimės tarptautinės teisės ir savo įsipareigojimų.

  • 3. Visi sprendimai nebebus priimami tik Briuselyje. Mūsų veikla nebebus grindžiama mikrovaldymu. Siekiame regionalizavimo, kad konkrečiais atvejais tinkamų kiekvienos problemos sprendimų ieškotume drauge su regioninėmis valdžios institucijomis ir suinteresuotosiomis šalimis.

  • 4. Be to, pakeisime savo rinkos politiką – geriau informuosime vartotojus, kad žvejai galėtų parduoti žuvis už tokią kainą, kokios jos vertos.

Bendrosios žuvininkystės politikos reforma yra galinga ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo paskata tokiu metu, kai Europai jos labiausiai reikia.

Esu labai dėkinga poniai U. Rodust ir ministrui S. Coveney už jų atsidavimą ir nenuilstamas pastangas pasiekti šį susitarimą. Taip pat norėčiau padėkoti Ministrų Tarybai ir Europos Parlamentui už jų atvirumą ir pusiausvyros siekimą per derybas.

Kitas žingsnis, mano nuomone, yra taip pat aktyviai reformas įgyvendinti ir užtikrinti, kad jos būtų naudingos pramonei, piliečiams ir Europos ekonomikai.“

Pagrindiniai faktai

Pagrindinis reformuotos žuvininkystės politikos tikslas – užkirsti kelią išteklių pereikvojimui ir pasiekti, kad žuvininkystė taptų tvari aplinkos, ekonomikos ir socialiniu atžvilgiu. Reformomis siekiama pasirūpinti geresnėmis perspektyvomis žuvų ištekliams, žuvininkystei ir jūrų aplinkai, nuo kurios jie priklausomi. Šia politika siekiama nustatant žvejybos galimybes remtis moksliniais duomenimis ir taip pasiekti, kad žuvų ištekliai būtų atkurti iki tvaraus lygio. Šia politika taip pat siekiama remti tvarų sektoriaus augimą, kurti darbo vietas pakrančių rajonuose ir tiekti ES piliečiams pakankamai sveikų žuvininkystės produktų.

Reforma padedama siekti strategijos „Europa 2020“ tikslų ir ji yra itin svarbi skatinant užtikrinti darnesnę ES jūrų ir pakrančių zonų politiką, kuri padėtų pasiekti gerų ekonominių rezultatų ir padidinti pakrančių regionų sanglaudą.

Bendroji žuvininkystės politika pradėta vykdyti 1970 m. Ją pradėjo šešios Europos bendriją įkūrusios šalys, kad sukurtų bendrą žuvininkystės rinką. Nuo to laiko ši politika keletą kartų keista. Naujausia didelė reforma įvykdyta 2002 m.

Daugiau informacijos

Išsami informacija apie reformą:

http://ec.europa.eu/fisheries/reform/index_lt.htm

MEMO/13/482

Asmenys ryšiams:

Oliver Drewes, tel. +32 2 299 24 21

Lone Mikkelsen, tel. +32 2 296 05 67


Side Bar