Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2013. május 30.

Maria Damanaki biztos üdvözli a közös halászati politika reformjáról szóló megállapodást

Maria Damanaki, a közös halászati politikáért felelős tengerügyi és halászati biztos örömmel fogadta, hogy megállapodás született a Miniszterek Tanácsa és az Európai Parlament között az európai uniós halászati politika megújítását célzó reformról.

A megállapodást hosszas konzultációs folyamat előzte meg, melynek eredményét figyelembe véve az Európai Bizottság 2011-ben előterjesztette nagyszabású reformcsomag-javaslatát. A most megszületett megállapodás közvetlen előzményeként az ír elnökség – a mezőgazdasági, élelmiszerügyi és tengerügyi miniszter, Simon Coveney vezetésével – és az Európai Parlament több ízben is tárgyalt egymással. A megbeszéléseken a Bizottság is részt vett, hogy elősegítse a megállapodás mielőbbi létrejöttét. A tárgyalások utolsó szakaszában négy fontos kérdésben kellett dűlőre jutni: a maximális fenntartható hozammal kapcsolatos célkitűzésekről, a visszadobási tilalomról, a regionalizációról és a flottakapacitás-igazgatási intézkedésekről.

Maria Damanaki biztos így nyilatkozott: „Ez a megállapodás történelmi jelentőségű a halászati és az akvakultúra-ágazat minden szereplője számára. Gyökeresen át fogjuk alakítani az európai halászat működését.

  • 1. A mai napon jelentős lépést tettünk előre annak érdekében, hogy megalapozzuk halászaink és az európai halászat fenntartható jövőjét.

    Ennek érdekében a halállományok méretét a fenntartható szintek fölé visszük, és a kifogható mennyiségeket a tudományos bizonyítékok és érvek alapján fogjuk meghatározni. Ezen túlmenően megálljt fogunk parancsolni minden káros és pazarló gyakorlatnak, például a visszadobás gyakorlatának, amikor is a feleslegesen kifogott és sokszor már nem is élő halat a halászok visszadobják a vízbe.

  • 2. Ugyanezeket az elveket fogjuk érvényesíteni a külföldi vizeken folytatott halászat során is. Teljesíteni fogjuk kötelezettségvállalásainkat, és maradéktalanul tiszteletben fogjuk tartani a nemzetközi jog előírásait.

  • 3. Véget vetünk annak, hogy minden fontos kérdés Brüsszelben dőljön el. Idejét múlta a mikroszintű irányítás. Cél a regionalizáció: együtt fogunk működni a regionális hatóságokkal és érdekelt felekkel, hogy az ágazatot érintő minden problémára konkrét és testre szabott megoldást találjunk.

  • 4. Végezetül pedig át fogjuk alakítani piacpolitikánkat. Nagyobb hangsúlyt fogunk fektetni a fogyasztók megfelelő tájékoztatására annak érdekében, hogy halászaink méltányos árakon tudják értékesíteni portékájukat.

A közös halászati politika reformja fontos mozgatórugója lesz a növekedésnek és a munkahelyteremtésnek egy olyan időszakban, amikor Európának a legnagyobb szüksége van erre.

Nagyon hálás vagyok személy szerint az Európai Parlament főtárgyalójának, Ulrike Rodust asszonynak, valamint Simon Coveney miniszter úrnak elhivatottságukért és a megállapodás érdekében tett kitartó erőfeszítéseikért. Köszönettel tartozom a Miniszterek Tanácsának és az Európai Parlamentnek is azért, hogy a tárgyalások során mindvégig nyitott és kiegyensúlyozott hozzáállást tanúsítottak.

Számomra a következő lépés az, hogy ugyanilyen proaktív módon végezzem a reformok végrehajtásával kapcsolatos teendőket annak érdekében, hogy a halászati reformokat az ágazati szereplők, a polgárok és Európa gazdaságának egésze szempontjából egyaránt sikertörténetként könyvelhessük majd el.”

Előzmények

A halászati politika reformjának alapvető célja az, hogy véget vessen a túlhalászás gyakorlatának, és környezetvédelmi, gazdasági és társadalmi szempontból egyaránt fenntarthatóvá tegye a halászatot az Európai Unióban. A reform azt hivatott biztosítani, hogy – a halállományok fenntarthatósága, a halászok megélhetése és a tengeri környezet kímélése tekintetében – a jövőben kedvezőbb keretfeltételek érvényesüljenek. A szakpolitika a halállományok fenntartható szintre történő visszaállítását célozza, és ennek eszközeként a kifogható mennyiségek tudományos módszereken alapuló meghatározását irányozza elő. A reformcsomag arra törekszik, hogy előmozdítsa a fenntartható ágazati növekedést és fellendítse a foglalkoztatást a part menti területeken, valamint azt hivatott biztosítani, hogy az európai piacon folyamatosan elegendő mennyiségű és jó minőségű halászati termék legyen kapható.

A reform hozzájárul az Európa 2020 stratégia céljainak megvalósításához, és kulcsfontosságú részét képezi azoknak a nagyszabású erőfeszítéseknek, melyek az EU tengereit és part menti területeit érintő kihívások következetesebb kezelését – és ennek részeként az érintett ágazatok gazdasági teljesítményének javítását és a part menti térségek kohéziójának elmélyítését – célozzák.

A közös halászati politikát (KHP) az Európai Közösség hat alapító tagállama hozta létre 1970-ben abból a célból, hogy megteremtsék a halászati termékek közös piacát. A KHP céljai és intézkedései azóta többször is módosultak. A szakpolitika legutóbbi átfogó reformjára 2002-ben került sor.

További információk

A reformmal kapcsolatos tudnivalók a Bizottság honlapján:

http://ec.europa.eu/fisheries/reform/index_hu.htm

MEMO/13/482

Kapcsolattartók:

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)


Side Bar