Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 30. května 2013

Komisařka Damanakiová vítá dohodu o reformě společné rybářské politiky

Evropská komisařka pro rybolov a námořní záležitosti Maria Damanakiová vítá dohodu o nové, reformované rybářské politice EU, na které se dohodly Rada ministrů a Evropský parlament.

Dohoda završuje rozsáhlý proces, který zahájily dlouhodobé konzultace, na jejichž základě vznikl v roce 2011 soubor ambiciózních reformních návrhů Evropské komise. Nynější dohody bylo dosaženo po mnoha jednáních mezi irským předsednictvím pod vedením ministra zemědělství, výživy a mořského prostředí Simona Coveneye, a Evropským parlamentem, při nichž Komise sehrála roli zprostředkovatele. Poslední zbývající problémy, které bylo třeba vyřešit, se týkaly čtyř klíčových otázek spojených s dosažením maximálního udržitelného výnosu, se zákazem výmětů, regionalizací a řízením kapacity loďstva.

Komisařka Damanakiová uvedla: „Jedná se o přelomovou dohodu pro všechny, kdo působí v odvětvích rybolovu a akvakultury. Radikálně změníme způsob, jakým se bude v budoucnu rybařit.

  • 1. Pro naše rybáře a rybolovná odvětví jsme připravili cestu k udržitelné budoucnosti.

    Zařídíme, aby se stav rybích populací dostal zpět na udržitelnou úroveň za pomoci propojení možností rybolovu s vědeckými radami. Zároveň skoncujeme s házením vylovených, mrtvých ryb zpět do moře a s dalšími zbytečnými praktikami, které mrhají zdroji.

  • 2. Stejné zásady použijeme i v případě zahraničního rybolovu. Budeme plně respektovat mezinárodní právo a naše závazky.

  • 3. Přestaneme provádět veškeré rozhodovací procesy pouze v Bruselu. Mikromanagement už nebude jediný způsob organizace naší práce. Chceme uplatňovat regionalizaci a společně s regionálními orgány a zainteresovanými stranami pracovat na přípravě specifických řešení všech problémů šitých na míru jednotlivým regionům.

  • 4. V neposlední řadě se chystáme změnit naši tržní politiku tím, že spotřebitelům poskytneme lepší informace, aby tak naši rybáři mohli za své ryby dostat tolik, kolik si zaslouží.

Reforma společné rybářské politiky výrazně podpoří růst a vytváření nových pracovních míst v době, kdy to Evropa nejvíce potřebuje.

Velmi oceňuji nasazení a vytrvalé úsilí Ulrike Rodustové a ministra Coveneye o vznik této dohody. Ráda bych také poděkovala Radě ministrů a Evropskému parlamentu za jejich otevřený a vyvážený přístup v průběhu celého jednání.

Mým dalším krokem bude prosazovaní stejně aktivního přístupu při provádění reforem, abychom zaručili jejich přínos pro odvětví, naše občany a pro evropské hospodářství.“

Souvislosti

Hlavním cílem reformy společné rybářské politik je ukončit nadměrný rybolov a zajistit udržitelnost rybolovu z ekologického, hospodářského a sociálního hlediska. Reforma se snaží vytvořit podmínky pro lepší budoucnost rybích populací, rybolovu a také pro mořské prostředí, na kterém závisí. Cílem této politiky je dostat na základě vědou podloženého přístupu ke stanovení rybolovných práv stav rybích populací zpět na udržitelnou úroveň. Dále chce podpořit udržitelný růst v odvětví, vytvářet pracovní příležitosti v pobřežních oblastech a v konečném důsledku zajistit občanům EU zdravé a udržitelné dodávky ryb.

Reforma přispívá k plnění strategie Evropa 2020 a významně podporuje snahu o větší soudržnost politik pro moře a pobřežní oblasti EU a úsilí o dosažení stabilní ekonomické výkonnosti tohoto odvětví i větší soudržnosti v pobřežních regionech.

Společnou rybářskou politiku původně v roce 1970 zavedlo šest zakládajících členských států Evropského společenství, aby vybudovaly společný trh s rybami. Od té doby prošla několika změnami, přičemž poslední zásadní reforma se uskutečnila v roce 2002.

Další informace

Veškeré podrobnosti o reformě naleznete na internetové stránce: http://ec.europa.eu/fisheries/reform/index_cs.htm

MEMO/13/482

Kontaktní osoby:

Oliver Drewes (+32 22992421)

Lone Mikkelsen (+32 22960567)


Side Bar