Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 30 май 2013 г.

Комисар Мария Даманаки приветства споразумението относно реформата на общата политика в областта на рибарството

Мария Даманаки, европейски комисар по въпросите на морското дело и рибарството, приветства споразумението за нова, реформирана политика в областта на рибарството в ЕС, постигнато от Съвета на министрите и Европейския парламент.

Споразумението представлява кулминацията на дълъг процес, започнал с продължителна консултация, която на свой ред доведе до изготвянето през 2011 г. на амбициозен пакет от предложения за реформи от страна на Европейската комисия. То бе постигнато след поредица от разговори между Ирландското председателство в лицето на министъра на земеделието, храните и морското дело Саймън Ковъни и Европейския парламент с посредничеството на Комисията. Това, което остава да бъде решено, е свързано с четирите ключови въпроса за целта за максимален устойчив улов, забраната за изхвърляне на улов, регионализацията и управлението на капацитета на флота.

Комисар Даманаки заяви: „Това е историческа стъпка за всички участници в секторите на рибарството и аквакултурата. Ще променим коренно начина, по който ще извършваме риболов.

  • 1. Проправяме пътя за устойчиво бъдеще на нашите рибари и нашата промишленост.

    Ще направим това, като възстановим устойчивото равнище на рибните запаси. Като съобразяваме нашите възможности за риболов с научните становища. Като сложим край на изхвърлянията – улавяне на риба и връщането ѝ мъртва обратно в морето, и на всички други разточителни практики.

  • 2. Освен това ще прилагаме същите принципи, когато извършваме риболов в чужди води. Ще спазваме изцяло международното право и нашите ангажименти.

  • 3. Ще сложим край на практиката всички решения да се вземат в Брюксел. Микроуправлението вече няма да е нашият начин на работа. Стремим се към регионализация – да работим заедно с регионалните власти и заинтересовани лица, за да намираме решения, съобразени с конкретните проблеми.

  • 4. И накрая, ще променим нашата пазарна политика, като предоставяме по-добра информация на потребителите, за да може нашите рибари да получават за рибните продукти цената, която те заслужават.

Реформата на общата политика в областта на рибарството е мощна движеща сила за растеж и работни места във време, когато Европа най-много се нуждае от нея.

Изключително съм благодарна на г-жа Родуст и министър Ковъни за тяхната ангажираност и непрекъснати усилия за постигане на това споразумение. Искам да благодаря и на Съвета на Министрите и Европейския парламент за техния отворен и балансиран подход по време на преговорите.

Следващата стъпка за мен е да възприема същия активен подход по отношение на изпълнението на реформите, за да може те да са успешни за сектора, за нашите граждани и за европейската икономика.“

Контекст

Общата цел на реформата на политиката в областта на рибарството е да се прекрати прекомерният улов и да се постигне екологична, икономическа и социална устойчивост на риболова. Трябва да се създадат условия за по-добро бъдеще на рибните запаси и рибарството, както и на морската среда, от която те зависят. Политиката има за цел да се възстановят устойчивите равнища на рибните запаси, като се възприеме научнообоснован подход към определянето на възможностите за риболов. Друга нейна цел е да се подкрепя устойчивият растеж на сектора, да се създават възможности за работа в крайбрежните райони и в крайна сметка да се осигури на европейските граждани устойчиво снабдяване със здравословни рибни продукти.

Реформата ще подпомогне стратегията „Европа 2020“ и представлява съществена част от усилията за гарантиране на по-съгласувани политики относно европейските морета и крайбрежни райони, като се работи за постигане на стабилни икономически резултати в сектора и за по-голямо сближаване на крайбрежните региони.

Общата политика в областта на рибарството за първи път бе въведена през 1970 г. от шестте държави, основали Европейската общност, за да се създаде общ пазар на рибни продукти. Тя претърпя няколко промени след последната значителна реформа през 2002 г.

За повече информация:

За всички подробности за реформата вижте:

http://ec.europa.eu/fisheries/reform/index_en.htm

MEMO/13/482

За контакти:

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)


Side Bar