Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 30 maj 2013

Fiskemöjligheter 2014: Fortsatt utfasning av överfisket

Aktuella siffror för fiskbestånden i EU-vattnen visar att Europeiska kommissionens insatser för att fasa ut överfisket har gett resultat. I ett samrådsdokument som antas i dag redogör EU-kommissionen för fiskbestånden i EU och för sina planer för fiskemöjligheterna 2014. I dag är 39 % av fiskbestånden i EU:s vatten i Nordatlanten överfiskade, en minskning från 47 % förra året och 95 % år 2005. Vår strategi börjar också ge konkreta resultat för fiskenäringen, och de aktuellaste intäktsuppgifterna visar en ökning med 40 % jämfört med i fjol. Men mycket återstår att göra.

– Dessa siffror visar att ansvarsfull förvaltning av fiskbestånden fungerar. Men vi måste öka våra ansträngningar för att få slut på överfisket till det måldatum som vi kommit överens om. För att uppnå detta måste vi avsluta reformen av den gemensamma fiskeripolitiken, säger Maria Damanaki, EU-kommissionär med ansvar för havsfrågor och fiske.

Genom detta årliga dokument efterlyser EU-kommissionen EU-ländernas och berörda parters åsikter om den totala tillåtna fångstmängden, kvoterna och fiskeansträngningen (dagar till havs) för påföljande år. Dokumentet visar att EU-kommissionens ansträngningar för att få överfisket att upphöra börjar ge resultat. I våra hav finns det nu 25 fiskbestånd som bevisligen inte är överfiskade, jämfört med bara två bestånd år 2005.

Den vetenskapliga grunden för bedömning av fiskbestånd blir allt bättre. Nya metoder som införts av Internationella havsforskningsrådet (Ices) innebär att det nu finns uppgifter för ytterligare 30 bestånd jämfört med föregående år.

De genomsnittliga nettointäkterna för EU:s fiskeflotta har ökat med cirka 40 % sedan 2011, vilket visar att yrkesfiskarnas inkomster ökar om överfisket minskar, trots att bränslekostnaderna medför en extra belastning för flottan.

Under kommande år vill kommissionen att fiskenäringen håller sig till de vetenskapliga utlåtandena. Bestånd som omfattas av de långsiktiga förvaltningsplanerna bör den totala tillåtna fångstmängden och fiskeansträngningen fastställas enligt gällande planer (vilket är ett rättsligt krav). För övriga fiskbestånd, som inte omfattas av planerna, bör den totala tillåtna fångstmängden baseras på vetenskapliga utlåtanden med målsättningen att fasa ut överfisket senast 2015. I de fall där utlåtanden saknas bör försiktighetsprincipen tillämpas.

Bakgrund

Följande bestånd i EU:s vatten i Nordatlanten har bedömts som icke överfiskade under 2012:

Arter

Område

Blåvitling

Nordostatlanten

Torsk

Keltiska havet och Engelska kanalen

Östra Östersjön

Tunga

Skagerrak, Kattegatt och Östersjön

Västra delen av Engelska kanalen

Sydvästra Irland

Keltiska havet

Kolja

Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt

Rockall

Väster om Skottland

Sill

Nordsjön

Väster om Skottland

Irländska sjön

Keltiska havet

Västra Östersjön

Bottenviken och Bottenhavet

Glasvarar

Nordsjön och vattnen väster om Skottland

Havskräfta

Skagerrak och Kattegatt

Nordsjön

Väster om Skottland

Rödspätta

Nordsjön

Gråsej

Nordsjön och vattnen väster om Skottland

Skarpsill

Östersjön

Pigghaj

Alla områden

Vitling

Keltiska havet

För de fiskbestånd som kan utvärderas vetenskapligt har beståndens tillstånd förbättrats under de senaste åren. I nordöstra Atlanten och närliggande hav minskade de överfiskade bestånden från 32 av 34 bestånd 2005 till 16 av 41 bestånd 2012, dvs. från 94 % till 39 %. I Medelhavet och Svarta havet föreligger tillräckliga uppgifter för 85 av bestånden. Av dessa är 75 (88 %) överfiskade.

För närmare uppgifter, se samrådsdokumentet i sin helhet:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_en.htm

Contacts :

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)


Side Bar