Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 30. maja 2013

Ribolovne možnosti za leto 2014: korak naprej k odpravi prelova

Najnovejši podatki o staležih rib v vodah EU kažejo, da so prizadevanja Evropske komisije za odpravo prelova obrodila sadove. Evropska komisija je v danes sprejetem posvetovalnem dokumentu poročala o stanju evropskih staležev rib in navedla načrtovani predlog ribolovnih možnosti za leto 2014. Danes je prelovljenih 39 % ocenjenih staležev rib v vodah EU severovzhodnega Atlantika, kar pomeni upad v primerjavi s 47 % v lanskem letu in 95 % v letu 2005. Politika že kaže dejanske koristi za ribiško industrijo, zadnji podatki pa pričajo o 40‑odstotnem povečanju dobička v primerjavi s prejšnjim letom. Kljub temu pa bo potreben še nadaljnji napredek.

Evropska komisarka za pomorske zadeve in ribištvo Maria Damanaki je povedala: „Te številke kažejo, da so ukrepi za odgovorno upravljanje ribolova dobri in učinkoviti. Še vedno pa moramo okrepiti prizadevanja za odpravo prelova do dogovorjenega ciljnega datuma. Da bi to dosegli, moramo reformo skupne ribiške politike izpeljati do konca.“

Komisija v tem vsakoletnem dokumentu države članice in zainteresirane strani prosi za mnenje glede določitve celotnega dovoljenega ulova, kvot in ribolovnega napora (dni na morju) za naslednje leto. Iz dokumenta je razvidno, da prizadevanja Komisije za odpravo prelova že prinašajo rezultate. V evropskih morjih je tako 25 staležev rib, za katere je znano, da niso prelovljeni, medtem ko sta bila leta 2005 taka staleža le dva.

Znanstvena podlaga za ocenjevanje stanja staležev rib se izboljšuje. Nove metode Mednarodnega sveta za raziskovanje morja (ICES) so omogočile svetovanje za dodatnih 30 staležev v primerjavi z lanskim letom.

Približno 40‑odstotno povečanje povprečnega čistega dobička ribiške flote EU od leta 2011 kaže na to, da je zmanjšanje prelova privedlo k izboljšanju prihodkov ribičev kljub dodatnemu bremenu, ki ga za floto pomenijo stroški goriva.

Komisija želi, da industrija v naslednjem letu upošteva znanstvena mnenja. Za staleže, za katere veljajo dolgoročni načrti upravljanja, bi bilo treba določiti ravni celotnega dovoljenega ulova in ribolovnega napora glede na veljavne načrte (zakonska zahteva). Za staleže, za katere načrti ne veljajo, bi celotni dovoljeni ulov moral temeljiti na znanstvenem mnenju, končni cilj pa bi morala biti odprava prelova do leta 2015. Če znanstveno mnenje ni na voljo, bi bilo treba uporabiti previdnostno načelo.

Ozadje

Staleži v vodah EU severovzhodnega Atlantika, za katere se ocenjuje, da v letu 2012 niso bili prelovljeni, so:

Vrsta

Območje

sinji mol

severovzhodni Atlantik

trska

Keltsko morje in Rokavski preliv

vzhodno Baltsko morje

morski list

Skagerrak, Kattegat in Baltsko morje

zahodni Rokavski preliv

jugozahodna Irska

Keltsko morje

vahnja

Severno morje, Skagerrak in Kattegat

Rockall

vode zahodno od Škotske

sled

Severno morje

vode zahodno od Škotske

Irsko morje

Keltsko morje

zahodno Baltsko morje

Botnijski zaliv

krilati rombi

Severno morje in vode zahodno od Škotske

škamp

Skagerrak in Kattegat

Severno morje

vode zahodno od Škotske

morska plošča

Severno morje

saj

Severno morje in vode zahodno od Škotske

papalina

Baltsko morje

trnež

vsa območja

mol

Keltsko morje

Pri staležih rib, ki se lahko znanstveno ocenijo, se je stanje staležev v zadnjih letih izboljšalo. V severovzhodnem Atlantiku in bližnjih morjih se je število prelovljenih staležev zmanjšalo z 32 od 34 staležev leta 2005 na 16 od 41 staležev leta 2012, kar pomeni upad s 94 % na 39 %. Za Sredozemsko morje in Črno morje so ustrezni podatki na voljo za 85 staležev. Od tega jih je 75 (88 %) prelovljenih.

Podrobnosti lahko najdete v celotnem posvetovalnem dokumentu:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_sl.htm.

Kontakti:

Oliver Drewes (+32 22992421)

Lone Mikkelsen (+32 22960567)


Side Bar