Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 30 maja 2013 r.

Uprawnienia do połowów na 2014 r.: dalsze stopniowe eliminowanie przełowienia

Najnowsze dane na temat zasobów rybnych w wodach UE wskazują, że działania Komisji Europejskiej na rzecz stopniowego wyeliminowania przełowienia opłaciły się. W przyjętym dziś dokumencie konsultacyjnym Komisja Europejska przedstawia stan europejskich zasobów rybnych i swoje propozycje dotyczące określenia uprawnień do połowów na rok 2014. Obecnie przełowionych jest 39 proc. ocenionych stad ryb w wodach UE obszaru północno-wschodniego Atlantyku w porównaniu z 47 proc. w roku ubiegłym i 95 proc. w roku 2005. Polityka zaczyna również przynosić realne korzyści sektorowi rybołówstwa, jak wynika z najnowszych danych dotyczących zysków, wykazujących wzrost o 40 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Wiele pozostaje jednak do zrobienia.

Maria Damanaki, komisarz ds. gospodarki morskiej i rybołówstwa, stwierdziła: Te dane świadczą o tym, że odpowiedzialne zarządzanie rybołówstwem może przynosić wyniki. Musimy jednak zwiększyć wysiłki w celu wyeliminowania przełowienia w ustalonym przez nas terminie. W tym celu musimy przeprowadzić reformę wspólnej polityki rybołówstwa do końca.

Za pośrednictwem tego corocznie publikowanego dokumentu Komisja zwraca się do państw członkowskich i zainteresowanych podmiotów o przedstawienie opinii na temat ustanowienia całkowitych dopuszczalnych połowów (TAC), kwot i nakładu połowowego (dni przebywania na morzu) na następny rok. Dokument pokazuje, że starania Komisji na rzecz stopniowego wyeliminowania przełowienia zaczynają przynosić owoce. Obecnie w europejskich morzach znajduje się 25 stad ryb, które, według dostępnych danych, nie są nadmiernie eksploatowane, podczas gdy w 2005 r. istniały zaledwie dwa takie stada.

Dysponujemy coraz lepszą bazą naukową. Nowe, wprowadzone przez Międzynarodową Radę Badań Morza (ICES) metody oznaczają, że można było opracować zalecenia dotyczące 30 dodatkowych stad w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Średni zysk netto floty rybackiej UE wzrósł o około 40 proc. od 2011 r., z czego wynika, że ograniczenie przełowienia wpływa pozytywnie na dochody rybaków, nawet jeśli koszty paliwa oznaczają dodatkowe obciążenie dla floty.

Komisja chce, aby w przyszłym roku sektor dostosował się do opinii naukowych. W odniesieniu do zasobów objętych długoterminowymi planami zarządzania całkowite dopuszczalne połowy i poziomy nakładu połowowego należy ustalić z uwzględnieniem obowiązujących planów (wymóg prawny). W przypadku innych zasobów rybnych, które nie są objęte tymi planami, TAC należy ustalać na podstawie opinii naukowej w celu wyeliminowania przełowienia do 2015 r. W przypadku braku takiej opinii należy zastosować zasadę ostrożności.

Kontekst

Stada w wodach UE na obszarze północno-wschodniego Atlantyku, które w 2012 r. zostały ocenione jako nieprzełowione:

Gatunek

Obszar

Błękitek

północno-wschodni Atlantyk

Dorsz

Morze Celtyckie i kanał La Manche

wschodni Bałtyk

Sola zwyczajna

cieśniny Skagerrak i Kattegat oraz Morze Bałtyckie

zachodni kanał La Manche

południowo-zachodnia Irlandia

Morze Celtyckie

Plamiak

Morze Północne, cieśniny Skagerrak i Kattegat

Rockall

wody na zachód od Szkocji

Śledź

Morze Północne

wody na zachód od Szkocji

Morze Irlandzkie

Morze Celtyckie

zachodni Bałtyk

Zatoka Botnicka i Morze Botnickie

Smuklice

Morze Północne i wody na zachód od Szkocji

Homarzec

cieśniny Skagerrak i Kattegat

Morze Północne

wody na zachód od Szkocji

Gładzica

Morze Północne

Czarniak

Morze Północne i wody na zachód od Szkocji

Szprot

Morze Bałtyckie

Koleń

wszystkie obszary

Witlinek

Morze Celtyckie

Stan zasobów, w przypadku których ocena naukowa jest możliwa, poprawił się w ostatnich latach. W północno-wschodnim Atlantyku i w pobliskich morzach liczba przełowionych stad spadła z 32 (na 34) w 2005 r. do 16 (na 41) w 2012 r., tj. z 94 proc. do 39 proc. W Morzu Śródziemnym i Morzu Czarnym, dostępne są wystarczające dane dla 85 stad. Nadmiernie eksploatuje się 88 proc. tych zasobów (75 stad).

Więcej informacji znajduje się w pełnej wersji dokumentu konsultacyjnego:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_en.htm

Kontakt:

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)


Side Bar