Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 30 mei 2013

Vangstmogelijkheden voor 2014: uitfasering overbevissing wordt voortgezet

Uit de meest recente cijfers over de visbestanden in EU‑wateren blijkt dat de inspanningen van de Commissie om de overbevissing geleidelijk af te schaffen, resultaat hebben opgeleverd. In een raadplegingsdocument dat vandaag is goedgekeurd, brengt de Europese Commissie verslag uit over de toestand van de Europese visbestanden en zet zij haar plannen voor de vaststelling van de vangstmogelijkheden voor 2014 uiteen. Van de beoordeelde visbestanden in de EU‑wateren van het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan wordt momenteel 39 % overbevist. Vorig jaar was dit nog 47 % en in 2005 95 %. Het beleid begint bovendien ook voor de visserijsector vruchten af te werpen: de meest recente gegevens wijzen op een toename van de winst met 40 % ten opzichte van vorig jaar. Dit betekent echter allesbehalve dat de EU op haar lauweren kan rusten.

Commissaris voor Maritieme zaken en Visserij Maria Damanaki: "Deze cijfers bewijzen dat beheersmaatregelen voor een verantwoordelijke visserij wel degelijk kunnen werken. Dit neemt echter niet weg dat wij onze inspanningen om tegen de afgesproken streefdatum een einde te maken aan de overbevissing, nog moeten opvoeren. Om dat doel te bereiken, moet de hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid onverkort worden doorgevoerd."

De Commissie vraagt aan de hand van dit jaarlijkse document om de standpunten van de lidstaten en de belanghebbenden over de vaststelling van de totaal toegestane vangsten (total allowable catches, TAC’s), de quota en de visserijinspanning (zeedagen) voor volgend jaar. Uit het document blijkt dat de inspanningen die de Commissie heeft gedaan om geleidelijk een einde te maken aan de overbevissing, vruchten beginnen af te werpen. Er zijn nu 25 visbestanden in de Europese zeeën waarvan bekend is dat zij niet worden overbevist, tegenover slechts 2 in 2005.

Bovendien verbetert de wetenschappelijk basis voor de beoordeling van de bestanden. Dankzij de invoering van nieuwe methoden door de Internationale Raad voor het onderzoek van de zee (ICES) is het aantal bestanden waarvoor advies beschikbaar is, met 30 gestegen in vergelijking met vorig jaar.

De gemiddelde nettowinst van de visserijvloot van de EU is sinds 2011 met ca. 40 % toegenomen. Dit bewijst dat de dalende overbevissing het inkomen van de vissers de hoogte in stuwt – waarbij wel moet worden aangetekend dat deze opwaartse trend wordt getemperd door een extra pressiefactor, namelijk de brandstofkosten.

Wat volgend jaar betreft, wil de Commissie dat de sector zich aan het wetenschappelijk advies houdt. Voor bestanden waarop langetermijnbeheersplannen van toepassing zijn, moeten de TAC 's en de visserijinspanningsniveaus worden vastgesteld op basis van de bestaande plannen (een wettelijke eis). Voor visbestanden die niet door de plannen worden gedekt, moeten de TAC 's worden gebaseerd op wetenschappelijk advies, met het doel om tegen 2015 een einde te maken aan de overbevissing. Wanneer geen advies voorhanden is, moet het voorzorgsbeginsel worden toegepast.

Achtergrond

De volgende bestanden in het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan zijn volgens de beoordeling niet overbevist in 2012:

Soort

Gebied

Blauwe wijting

Noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan

Kabeljauw

Keltische Zee en het Kanaal

Oostelijk deel van de Oostzee

Tong

Skagerrak, Kattegat en Oostzee

Westelijk deel van het Kanaal

Wateren ten zuidwesten van Ierland

Keltische Zee

Schelvis

Noordzee, Skagerrak en Kattegat

Rockall

Wateren ten westen van Schotland

Haring

Noordzee

Wateren ten westen van Schotland

Ierse Zee

Keltische Zee

Westelijk deel van de Oostzee

Botnische Golf en Botnische Zee

Schartong

Noordzee en wateren ten westen van Schotland

Langoustine

Skagerrak en Kattegat

Noordzee

Wateren ten westen van Schotland

Schol

Noordzee

Koolvis

Noordzee en wateren ten westen van Schotland

Sprot

Oostzee

Doornhaai

Alle gebieden

Wijting

Keltische Zee

De toestand van de visbestanden waarvoor wetenschappelijke beoordelingen kunnen worden uitgevoerd, is de afgelopen jaren verbeterd. In het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan en de aangrenzende zeeën is het aantal overbeviste bestanden gedaald van 32 van de 34 bestanden in 2005 tot 16 van de 41 bestanden in 2012, dus van 94 % tot 39 %. Voor 85 bestanden in de Middellandse Zee en de Zwarte Zee zijn voldoende gegevens beschikbaar. Van die bestanden zijn er 75 (88 %) overbevist.

Nadere gegevens vindt u in het volledige raadplegingsdocument:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_nl.htm

Contact:

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)


Side Bar