Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Brisele, 2013. gada 30. maijs

Zvejas iespējas 2014. gadam: pakāpeniski izbeidzam pārzveju

Jaunākie dati par zivju krājumiem ES ūdeņos rāda, ka Eiropas Komisijas īstenotie pasākumi pret pārzveju ir atmaksājušies. Šodien pieņemtajā konsultatīvajā dokumentā Eiropas Komisija ziņo par Eiropas zivju krājumu stāvokli un izklāsta savus nodomus attiecībā uz priekšlikumu par zvejas iespējām 2014. gadam. Patlaban pārzvejoti ir 39 % no novērtētajiem zivju krājumiem ES ūdeņos Atlantijas okeāna ziemeļaustrumu daļā (iepriekš: 47 % pagājušajā gadā un 95 % 2005. gadā). Arī nozare pamazām sāk sajust reālus pašreizējās politikas rezultātus: jaunākie dati rāda peļņas pieaugumu par 40 %, salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Tomēr tas nenozīmē, ka nav vajadzīgi nekādi uzlabojumi.

Jūrlietu un zivsaimniecības eirokomisāre Marija Damanaki sacīja: "Šādi rezultāti apliecina, ka pārvaldības pasākumi atbildīgas zvejniecības jomā var būt un arī ir reāls risinājums. Nākamais solis būtu pārzvejas izbeigšana termiņā, par kuru esam vienojušies. Lai to paveiktu, ir jāpabeidz kopējās zivsaimniecības politikas reforma."

Ar šādu ikgadēju dokumentu Komisija aicina dalībvalstis un ieinteresētās aprindas paust viedokli par kopējās pieļaujamās nozvejas (KPN), kvotu un zvejas piepūles (jūrā pavadīto dienu skaits) noteikšanu nākamajam gadam. Dokuments rāda, ka Komisijas īstenotie pasākumi pret pārzveju ir sākuši nest augļus. Var pierādīt, ka Eiropas jūrās pārzvejoti netiek 25 krājumi: vēl 2005. gadā šādi zivju krājumi bija tikai divi.

Zinātniskais pamatojums iegūst aizvien lielāku nozīmi zivju krājumu novērtēšanā. Starptautiskās Jūras pētniecības padomes (ICES) ieviestā jaunā vērtēšanas metode ir ļāvusi sagatavot zinātniskos ieteikumus par ievērojami lielāku skaitu krājumu nekā pagājušajā gadā: ieteikumi nu ir pieejami par 30 papildu krājumiem.

ES zvejas flotes vidējā tīrā peļņa kopš 2011. gada ir pieaugusi par aptuveni 40 %, un tas liecina, ka, samazinot pārzveju, ar laiku uzlabojas zvejnieku ienākumi, pat tad, ja ņem vērā papildu slogu, ko flotei rada degvielas izmaksas.

Komisija vēlas, lai nākamgad nozare stingri ievērotu zinātniskos ieteikumus. Krājumiem, kuriem piemēro ilgtermiņa pārvaldības plānus, KPN un zvejas piepūle ir jānosaka saskaņā ar šiem plāniem (juridiska prasība). Pārējiem zivju krājumiem, uz kuriem neattiecas plāni, KPN būtu jāpamato ar zinātniskajiem ieteikumiem, par mērķi izvirzot pakāpenisku pārzvejas izbeigšanu līdz 2015. gadam. Ja zinātnisko ieteikumu nav, būtu jāpiemēro piesardzības princips.

Pamatinformācija

Zivju krājumi ES ūdeņos Atlantijas okeāna ziemeļaustrumu daļā, kuri 2012. gadā nav pārzvejoti:

Suga

Apgabals

Putasu

Atlantijas okeāna ziemeļaustrumu daļa

Menca

Ķeltu jūra un Lamanšs

Baltijas jūras austrumdaļa

Parastā jūrasmēle

Skageraks, Kategats un Baltijas jūra

Lamanša rietumdaļa

uz dienvidrietumiem no Īrijas

Ķeltu jūra

Pikša

Ziemeļjūra, Skageraks un Kategats

Rokola

uz rietumiem no Skotijas

Siļķe un reņģe

Ziemeļjūra

uz rietumiem no Skotijas

Īrijas jūra

Ķeltu jūra

Baltijas jūras rietumdaļa

Botnijas līcis un Botnijas jūra

Megrimi

Ziemeļjūra un ūdeņi uz rietumiem no Skotijas

Norvēģijas omārs

Skageraks un Kategats

Ziemeļjūra

uz rietumiem no Skotijas

Jūras zeltplekste

Ziemeļjūra

Saida

Ziemeļjūra un ūdeņi uz rietumiem no Skotijas

Brētliņa

Baltijas jūra

Dzelkņu haizivs

visi apgabali

Merlangs

Ķeltu jūra

Tajos krājumos, kurus ir bijis iespējams zinātniski novērtēt, stāvoklis pēdējos gados ir uzlabojies. Atlantijas okeāna ziemeļaustrumu daļā un tuvējās jūrās pārzvejoto krājumu skaits samazinājās no 32 krājumiem 2005. gadā (krājumu kopskaits 34) līdz 16 krājumiem 2012. gadā (krājumu kopskaits 41), t. i., no 94 % līdz 39 %. Vidusjūrā un Melnajā jūrā zinātniskajam novērtējumam pietiekami dati ir pieejami par 85 krājumiem. 88 % no tiem jeb 75 krājumi ir pārzvejoti.

Sīkākas ziņas Komisijas konsultatīvajā dokumentā:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_lv.htm.

Kontaktpersonas:

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)


Side Bar