Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. gegužės 30 d.

2014 m. žvejybos galimybės. Toliau palaipsniui stabdoma pernelyg intensyvi žvejyba

Naujausiais ES vandenų žuvų išteklių būklės duomenimis, Europos Komisijos pastangos palaipsniui sustabdyti pernelyg intensyvią žvejybą pasiteisino. Šiandien priimtame konsultaciniame dokumente Europos Komisija pateikė informaciją apie Europos žuvų išteklių būklę ir pristatė ketinamas siūlyti 2014 m. žvejybos galimybes. Šiuo metu šiaurės rytų Atlanto ES vandenyse pereikvojama 39 proc. įvertintų žuvų išteklių – šis skaičius sumažėjo, palyginti su 47 proc. praėjusiais metais ir 95 proc. 2005 m. Strategija pradeda duoti realios naudos ir žvejybos pramonei – naujausiais duomenimis, pelnas išaugo 40 proc., palyginti su ankstesniais metais. Tačiau tobulėti dar yra kur.

Šie skaičiai rodo, kad atsakingo žvejybos valdymo priemonės gali duoti rezultatų ir jų davė, – sakė už jūrų reikalus ir žuvininkystę atsakinga Komisijos narė Maria Damanaki. – Tačiau, kad sustabdytumėme pernelyg intensyvią žvejybą iki sutartos datos, turime įdėti dar daugiau pastangų. Tam reikia užbaigti bendros žuvininkystės politikos reformą.“

Šiuo kasmet skelbiamu dokumentu Komisija prašo valstybių narių ir suinteresuotųjų subjektų pareikšti nuomonę dėl kitiems metams nustatytinų bendrų leidžiamų sužvejoti kiekių (BLSK), kvotų ir žvejybos pastangų (dienų jūroje). Iš dokumento matyti, kad Komisijos pastangos palaipsniui sustabdyti žvejybos išteklių pereikvojimą pradeda duoti vaisių. Šiuo metu žinoma, kad iš Europos jūrų žuvų išteklių nepereikvojami 25, o 2005 m. tokių buvo tik du.

Tobulėja žuvų išteklių būklei įvertinti reikalinga mokslinė bazė. Tarptautinei jūrų tyrinėjimo tarybai pradėjus taikyti naujus metodus, šiemet, palyginti su praėjusiais metais, galima rengti rekomendacijas dėl dar 30 išteklių.

ES žvejybos laivynų vidutinis grynasis pelnas, palyginti su 2011 m., išaugo maždaug 40 proc. – tai reiškia, kad mažinant žvejybos išteklių pereikvojimą žvejų pajamos didėja, nors degalų išlaidos ir sudaro papildomą finansinę naštą laivynui.

Komisija nori, kad kitais metais pramonė laikytųsi mokslinių rekomendacijų. Išteklių, kuriems taikomi ilgalaikiai valdymo planai, BLSK ir žvejybos pastangų lygis turėtų būti nustatomi pagal galiojančius planus (teisinis reikalavimas). Žuvų išteklių, kuriems planai netaikomi, BLSK turėtų būti grindžiami mokslinėmis rekomendacijomis siekiant iki 2015 m. palaipsniui sustabdyti jų pereikvojimą. Jei rekomendacijų nepateikta, turėtų būti laikomasi atsargumo principo.

Pagrindiniai faktai

Šiaurės rytų Atlanto ES vandenų ištekliai, kurie, būklės įvertinimo duomenimis, 2012 m. nebuvo pereikvoti

Rūšis

Rajonas

Šiauriniai žydrieji merlangai

Atlanto šiaurrytinė dalis

Menkės

Keltų jūra ir Lamanšo sąsiauris

Rytinė Baltijos jūros dalis

Europiniai jūrų liežuviai

Skagerako ir Kategato sąsiauriai, Baltijos jūra

Vakarinė Lamanšo sąsiaurio dalis

Pietvakarių Airija

Keltų jūra

Juodadėmės menkės

Šiaurės jūra, Skagerako ir Kategato sąsiauriai

Rokalas

Vakarinė Škotijos pakrantė

Atlantinės silkės

Šiaurės jūra

Vakarinė Škotijos pakrantė

Airijos jūra

Keltų jūra

Baltijos jūros vakarinė dalis

Botnijos įlanka ir Botnijos jūra

Megrimai

Šiaurės jūra ir Škotijos vakarinė pakrantė

Norveginiai omarai

Skagerako ir Kategato sąsiauriai

Šiaurės jūra

Vakarinė Škotijos pakrantė

Jūrinės plekšnės

Šiaurės jūra

Ledjūrio menkės

Šiaurės jūra ir Škotijos vakarinė pakrantė

Atlantiniai šprotai

Baltijos jūra

Paprastieji dygliarykliai

Visi rajonai

Paprastieji merlangai

Keltų jūra

Tų žuvų išteklių, kurių mokslinį vertinimą įmanoma atlikti, būklė pastaraisiais metais pagerėjo. Atlanto vandenyno šiaurrytinės dalies ir gretimų jūrų pereikvojamų išteklių sumažėjo nuo 32 iš 34 išteklių 2005 m. iki 16 iš 41 išteklių 2012 m., t. y. nuo 94 proc. iki 39 proc. Turima pakankamai duomenų apie 85 Viduržemio ir Juodosios jūrų išteklius. Iš jų 75 (t. y. 88 proc.) yra pereikvojami.

Daugiau informacijos pateikiama konsultacijų dokumente

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_en.htm

Asmenys ryšiams:

Oliver Drewes, tel. +32 2 299 24 21

Lone Mikkelsen, tel. +32 2 296 05 67


Side Bar