Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 30. toukokuuta 2013

Vuoden 2014 kalastusmahdollisuuksilla liikakalastus kuriin

EU:n vesien kalakantoja koskevat tuoreimmat tilastot osoittavat, että Euroopan komission pyrkimykset liikakalastuksen asteittaiseksi lopettamiseksi ovat tuottaneet tuloksia. Tänään hyväksytyssä kuulemisasiakirjassa Euroopan komissio esittelee Euroopan kalakantojen tilaa ja kertoo vuoden 2014 kalastusmahdollisuuksia koskevista suunnitelmistaan. EU:n Koillis-Atlantin vesien kalakannoista kalastetaan nykyisin liikaa 39:ä prosenttia verrattuna viime vuoden 47 prosenttiin ja 95 prosenttiin vuonna 2005. Politiikka on alkanut tuottaa konkreettista hyötyä myös kalastuselinkeinolle, jossa voitot ovat viimeisimpien tietojen mukaan kasvaneet 40 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Parantamisen varaa on kuitenkin selvästi yhä.

Nämä tilastot osoittavat, että vastuullisen kalastuksen hoitotoimenpiteet voivat toimia, ja ne myös toimivat”, toteaa meri- ja kalastusasioista vastaava komissaari Maria Damanaki. ”Meidän on kuitenkin tehostettava toimia liikakalastuksen lopettamiseksi sovittuun ajankohtaan mennessä. Tämän saavuttamiseksi yhteisen kalastuspolitiikan uudistus on saatettava loppuun."

Kyseisellä vuosittain julkaistavalla asiakirjalla komissio pyytää näkemyksiä jäsenvaltioilta ja sidosryhmiltä seuraavan vuoden suurimpien sallittujen saaliiden (TACit), kiintiöiden ja pyyntiponnistuksen (merelläolopäivät) vahvistamista varten. Asiakirjasta ilmenee, että komission ponnistelut liikakalastuksen lopettamiseksi alkavat tuottaa tulosta. Euroopan merissä tiedetään nyt olevan 25 kalakantaa, joita ei kalasteta liikaa, kun vuonna 2005 tällaisia kantoja oli vain kaksi.

Kalakantojen arvioinnin tieteellinen perusta paranee koko ajan. Kansainvälisen merentutkimusneuvoston (ICES) käyttöön ottamien uusien menetelmien ansiosta sellaisia kalakantoja, joista lausunto on saatavilla, on nyt 30 enemmän kuin viime vuonna.

EU:n kalastuslaivaston keskimääräinen nettovoitto on kasvanut 40 prosenttia vuodesta 2011 lähtien. Tämä osoittaa sen, että kalastajien tulojen kasvu on seurausta liikakalastuksen vähenemisestä, sillä samaan aikaan polttoainekustannukset asettivat ylimääräisen taakan laivastolle.

Komissio kehottaa kalastuselinkeinoa noudattamaan tulevana vuonna tieteellisiä lausuntoja. Sellaisille kalakannoille, joille on laadittu pitkän aikavälin hoitosuunnitelmat, TACit ja pyyntiponnistusten tasot olisi vahvistettava noudattaen voimassa olevia suunnitelmia (lakisääteinen vaatimus). Muille, suunnitelmien piiriin kuulumattomille kalakannoille TACit olisi vahvistettava tieteellisten lausuntojen pohjalta tavoitteena liikakalastuksen lopettaminen vuonna 2015. Tieteellisten lausuntojen puuttuessa olisi sovellettava ennalta varautumisen periaatetta.

Taustaa

EU:n vesillä Koillis-Atlantilla olevat kannat, joita arvion mukaan ei kalastettu liikaa vuonna 2012:

Laji

Alue

Mustakitaturska

Koillis-Atlantti

Turska

Kelttienmeri ja Englannin kanaali

Itäinen Itämeri

Meriantura

Skagerrak, Kattegat ja Itämeri

Läntinen Englannin kanaali

Lounais-Irlanti

Kelttienmeri

Kolja

Pohjanmeri, Skagerrak ja Kattegat

Rockall

Skotlannin länsipuoli

Silli/silakka

Pohjanmeri

Skotlannin länsipuoli

Irlanninmeri

Kelttienmeri

Läntinen Itämeri

Perämeri ja Selkämeri

Lasikampelat

Pohjanmeri ja Skotlannin länsipuoli

Keisarihummeri

Skagerrak ja Kattegat

Pohjanmeri

Skotlannin länsipuoli

Punakampela

Pohjanmeri

Seiti

Pohjanmeri ja Skotlannin länsipuoli

Kilohaili

Itämeri

Piikkihai

Kaikki alueet

Valkoturska

Kelttienmeri

Niiden kalakantojen, joiden osalta tieteellinen arviointi voidaan suorittaa, tila on parantunut viime vuosien aikana. Koillis-Atlantilla ja sen lähivesillä liikakalastettujen kantojen määrä väheni vuosien 2005 ja 2012 välillä 32 kannasta (kaikkiaan 34 kantaa) 16 kantaan (kaikkiaan 41 kantaa) eli 94 prosentista 39 prosenttiin. Välimeren ja Mustanmeren osalta tietoja on riittävästi 85 kannasta. Niistä 75 (88 prosenttia) on liikakalastettuja.

Lisätietoja saatavilla varsinaisessa kuulemisasiakirjassa osoitteessa

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_fi.htm

Yhteystiedot:

Oliver Drewes (+32 2) 299 24 21

Lone Mikkelsen (+32 2) 296 05 67


Side Bar