Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 30. maj 2013

Fiskerimuligheder for 2014: yderligere nedbringelse af overfiskeriet

Af de seneste tal for fiskebestandene i EU’s farvande fremgår, at Kommissionens bestræbelser på gradvis at bringe overfiskeriet til ophør er begyndt at give gode resultater. I et høringsdokument vedtaget i dag rapporterer Kommissionen om situationen for fiskebestandene i EU og gør rede for sine intentioner, når det gælder fastsættelsen af fiskerimuligheder for 2014. 39 % af de vurderede fiskebestande i EU-farvande i det nordøstlige Atlanterhav overfiskes, hvilket er et fald fra 47 % sidste år og 95 % i 2005. Strategien begynder også at give konkrete resultater for fiskerierhvervet, og de nyeste tal viser en stigning i overskuddet på 40 % i forhold til det forgangne år. Der er dog stadig lang vej igen.

Maria Damanaki, kommissær for maritime anliggender og fiskeri, udtaler i den forbindelse: “Tallene viser, at ansvarlige fiskeriforvaltningsforanstaltninger virker og vil fortsat gøre det. Vi bliver imidlertid nødt til at øge vores bestræbelser på at sætte en stopper for overfiskeriet inden den måldato, som der er opnået enighed om. For at nå dette mål er det nødvendigt, at vi afslutter reformen af den fælles fiskeripolitik.”

Gennem dette årlige høringsdokument opfordrer Kommissionen medlemsstaterne og interessenterne til at fremsætte deres synspunkter om fastsættelsen af de samlede tilladte fangstmængder (TAC’er), kvoter og fiskeriindsats (havdage) for det følgende år. Dokumentet viser, at Kommissionens anstrengelser for gradvis at bringe overfiskeriet til ophør efterhånden bærer frugt. Det er konstateret, at der nu er 25 fiskebestande i de europæiske farvande, som ikke overfiskes, sammenlignet med blot 2 bestande i 2005.

Det videnskabelige grundlag for vurdering af fiskebestande bliver fortsat bedre. Nye metoder, som er indført af Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES), betyder, at der nu foreligger rådgivning for yderligere 30 bestande i forhold til sidste år.

Den gennemsnitlige nettofortjeneste for EU's fiskerflåde er steget med ca. 40 % siden 2011, hvilket viser, at erhvervsfiskernes indkomst forbedres, når overfiskeriet mindskes, selvom brændstofomkostningerne medfører en ekstra byrde for flåden.

I det kommende år ønsker Kommissionen, at fiskerierhvervet holder sig til den videnskabelige rådgivning. For bestande, som er omfattet af langsigtede forvaltningsplaner, bør TAC og fiskeriindsats fastsættes i henhold til de gældende planer (hvilket er et lovkrav). For øvrige fiskebestande, der ikke er omfattet af planerne, bør TAC baseres på videnskabelig rådgivning med målsætningen om at bringe overfiskeriet til ophør senest i 2015. I de tilfælde, hvor der ikke foreligger rådgivning, bør forsigtighedsprincippet anvendes.

Baggrund

Bestande i EU-farvande i det nordøstlige Atlanterhav, som ifølge vurderingen ikke blev overfisket i 2012:

Art

Område

Blåhvilling

Nordøstatlanten

Torsk

Det Keltiske Hav og Den Engelske Kanal

Den østlige Østersø

Almindelig tunge

Skagerrak, Kattegat og Østersøen

Den vestlige del af Den Engelske Kanal

Sydvest for Irland

Det Keltiske Hav

Kuller

Nordsøen, Skagerrak og Kattegat

Rockall

Vest for Skotland

Sild

Nordsøen

Vest for Skotland

Irske hav

Det Keltiske Hav

Vestlige Østersø

Den Botniske Bugt og Det Botniske Hav

Glashvarrearter

Nordsøen og vest for Skotland

Jomfruhummer

Skagerrak og Kattegat

Nordsøen

Vest for Skotland

Rødspætte

Nordsøen

Sej

Nordsøen og vest for Skotland

Brisling

Østersøen

Almindelig pighaj

Alle områder

Hvilling

Det Keltiske Hav

For de fiskebestande, som kan vurderes videnskabeligt, er bestandenes tilstand forbedret i de seneste år. I det nordøstlige Atlanterhav og tilstødende have faldt antallet af overfiskede bestande fra 32 ud af 34 bestande i 2005 til 16 ud af 41 bestande i 2012, dvs. fra 94 % til 39 %. Hvad angår Middelhavet og Sortehavet, foreligger der tilstrækkelige data for 85 af bestandene. Af disse overfiskes 75 (88 %).

For yderligere oplysninger kan høringsdokumentet ses i sin helhed på:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_en.htm

Kontaktpersoner:

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)


Side Bar