Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 30 май 2013 г.

Възможности за риболов през 2014 г.: постепенното прекратяване на прекомерния улов ще продължи

Последните данни за рибните запаси във водите на ЕС показват, че усилията на Европейската комисия за постепенно прекратяване на прекомерния риболов дават резултат. В приет днес документ за консултация Комисията представя информация за състоянието на европейските рибни запаси и намеренията си относно предложенията за възможностите за риболов през 2014 г. В момента 39 % от оценените рибни запаси във водите на ЕС в североизточната част на Атлантическия океан са подложени на прекомерен улов, което представлява намаление спрямо 47 % през миналата година и 95 % през 2005 г. Тази политика започва да носи реални ползи и за риболовната индустрия, като последните данни за печалбите показват увеличение от 40 % в сравнение с предишната година. Въпреки това са необходими още усилия.

Мария Даманаки, комисар на ЕС по въпросите на морското дело и рибарството, заяви: „Тези данни показват, че отговорните мерки за управление на рибарството могат да дадат и дават резултат. Все пак трябва да увеличим усилията си за прекратяване на прекомерния улов в рамките на договорения срок. Трябва да завършим реформата на общата политика в областта на рибарството, за да постигнем това.“

Чрез този годишен документ Комисията приканва държавите членки и заинтересованите лица да изразят становищата си относно определянето на общия допустим улов (ОДУ), квотите и риболовното усилие (дни в морето) за следващата година. Документът показва, че усилията на Комисията да прекрати прекомерния улов вече започват да дават резултат. В момента съществуват 25 вида рибни запаси в европейските морета, за които е известно, че не са подложени на прекомерен улов. За сравнение, през 2005 г. техният брой е бил само 2.

Научната основа за извършване на оценка на рибните запаси се подобрява. Благодарение на нови методи на Международния съвет за изследване на морето (ICES) са достъпни препоръки за 30 вида рибни запаси повече в сравнение с миналата година.

Средната нетна печалба на риболовния флот на ЕС е нараснала с приблизително 40 % от 2011 г. насам – това показва, че увеличените доходи на рибарите са следствие от намаляването на прекомерния улов, въпреки че разходите за гориво представляват допълнителна тежест за флота.

За следващата година Комисията иска секторът да се придържа към научните препоръки. ОДУ и равнищата на риболовно усилие за запасите, обхванати от дългосрочни планове за управление, трябва да бъдат определени в съответствие с действащите планове (законово изискване). За другите рибни запаси, които не са включени в тези планове, ОДУ трябва да се основава на научни препоръки, като целта е да се прекрати прекомерният улов до 2015 г. Ако липсват научни препоръки, трябва да се прилага принципът на предпазливостта.

Контекст

Рибните запаси във водите на ЕС в североизточната част на Атлантическия океан, които според оценките не са били подложени на прекомерен улов през 2012 г., са:

Вид

Зона

Син меджид

Североизточен Атлантически океан

Атлантическа треска

Келтско море и Ламанш

Източно Балтийско море

Обикновен морски език

Скагерак, Категат и Балтийско море

Западна част на Ламанша

Югозападно крайбрежие на Ирландия

Келтско море

Пикша

Северно море, Скагерак и Категат

Участък Rockall

Водите на запад от Шотландия

Херинга

Северно море

Водите на запад от Шотландия

Ирландско море

Келтско море

Западно Балтийско море

Ботнически залив и Ботническо море

Мегрим

Северно море и водите на запад от Шотландия

Норвежки омар

Скагерак и Категат

Северно море

Водите на запад от Шотландия

Морска писия

Северно море

Сайда

Северно море и водите на запад от Шотландия

Цаца

Балтийско море

Бодлива акула

Всички зони

Меджид

Келтско море

Състоянието на рибните запасите, за които може да се извърши научна оценка, се е подобрило през последните години. В североизточната част на Атлантическия океан и съседните на него морета запасите, подложени на прекомерен улов, през 2005 г. са били 32 от общо 34, докато през 2012 г. те са били 16 от общо 41, тоест техният дял е намалял от 94 % на 39 %. За Средиземно море и Черно море съществуват достатъчно данни за 85 вида запаси. От тях 75 (88 %) са обект на прекомерен улов.

За повече подробности вижте пълния документ за консултация:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_en.htm

За контакти:

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)


Side Bar