Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Comisia Europeană

Comunicat de presă

Bruxelles, 30 mai 2013

Antitrust: Comisia transmite OPCOM, administratorul pieței de energie electrică din România, o comunicare privind obiecțiunile

Comisia Europeană a transmis societății OPCOM S.A. și societății-mamă a acesteia, CNTEE Transelectrica S.A., o comunicare privind obiecțiunile referitor la practica comercială a OPCOM de a solicita participanților la piața spot de energie electrică a OPCOM de a fi înregistrați în scopuri de TVA în România. Opinia preliminară a Comisiei este că OPCOM, operatorul singurei burse de energie din România, discriminează societățile comerciale pe motiv de naționalitate/loc de stabilire, încălcând astfel normele antitrust ale UE. Trimiterea unei comunicări privind obiecțiunile nu aduce atingere rezultatului final al investigației.

Comunicarea privind obiecțiunile de astăzi prezintă opinia preliminară a Comisiei privind cerința OPCOM conform căreia toți membrii piețelor spot ale energiei electrice (piața pentru ziua următoare și piața intrazilnică) trebuie să fie înregistrați în scopuri de TVA în România și, prin urmare, trebuie să aibă sediul activității economice în România de unde să-și desfășoare activitatea. Constatarea provizorie a Comisiei este că această cerință reprezintă o discriminare împotriva comercianților străini și restrânge concurența pe piața energiei electrice din România, în încălcarea articolului 102 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) și a articolului 54 din Acordul privind Spațiul Economic European (SEE).

Practica comercială a OPCOM duce la creșterea costurilor pentru comercianții străini care desfășoară activitate pe bursa energiei din România și îi descurajează să intre pe piața angro de energie electrică din România. Aceasta reduce lichiditatea și eficiența piețelor de energie electrică.

Bursele de energie au un rol important în furnizarea de informații privind prețurile publice. Acest lucru este esențial pentru a avea prețuri transparente și fiabile la energia electrică pe piețele angro și cu amănuntul.

Context

Comisia a deschis această investigație în decembrie 2012 (a se vedea IP/12/1355).

Articolul 102 din TFUE interzice abuzul de poziție dominantă pe piață care poate afecta schimburile comerciale dintre statele membre. Punerea în aplicare a acestei dispoziții este definită de Regulamentul antitrust [Regulamentul (CE) nr. 1/2003 al Consiliului], care poate fi aplicat de către Comisie și de către autoritățile naționale din domeniul concurenței din statele membre ale UE.

Comunicarea privind obiecțiunile este o etapă formală în investigațiile Comisiei. Comisia informează în scris părțile implicate cu privire la obiecțiunile formulate împotriva lor, iar pentru a-și prezenta observațiile părțile pot răspunde în scris și pot solicita o audiere.

În cazul în care, Comisia a ajuns la concluzia că există dovezi suficiente cu privire la existența unei încălcări, după ce părțile și-au exercitat dreptul la apărare, aceasta poate emite o decizie prin care solicită să se pună capăt respectivului comportament și aplica o amendă de până la 10 % din cifra de afaceri anuală la nivel mondial a unei întreprinderi.

Mai multe informații sunt disponibile pe site-ul Comisiei în domeniul concurenței, respectiv în registrul public al cazurilor la numărul de caz 39984.

Persoane de contact:

Antoine Colombani (+32 2 297 45 13, Twitter: @ECspokesAntoine )

Marisa Gonzalez Iglesias (+32 2 295 19 25)


Side Bar