Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

sporočilo za medije

Bruselj, 31 maj 2013

Komisija predstavlja platformo civilne družbe EU za boj proti trgovini z ljudmi

V Evropi moramo tesneje sodelovati, da bi lahko pomagali žrtvam sodobnega suženjstva. Danes je več kot 100 evropskih organizacij civilne družbe združilo moči v okviru nove platforme civilne družbe EU v boju proti trgovini z ljudmi. Vseevropska platforma, ki jo vzpostavlja Evropska komisija, bo služila kot forum za organizacije civilne družbe, ki delujejo na evropski, nacionalni in lokalni ravni na področju človekovih pravic, pravic otrok, pravic žensk in enakosti spolov ter pravic migrantov in zatočišč zanje. Udeleženci si bodo lahko izmenjevali izkušnje in konkretne zamisli, kako bi lahko najbolje pomagali žrtvam, razširili svoja omrežja ter preprečili nove žrtve tovrstnih kaznivih dejanj.

„Civilna družba ima ključno vlogo pri preprečevanju trgovine z ljudmi in zaščiti njenih žrtev. Strokovnjaki in prostovoljci, ki se ukvarjajo z vprašanji boja proti trgovini z ljudmi in delajo neposredno z žrtvami, se lahko veliko naučijo drug od drugega ter nam lahko pomagajo pri opredelitvi konkretnih politik za boj proti tem grozljivim kaznivim dejanjem. Platforma bo zagotovila, da bodo od EU in drug od drugega prejeli potrebno podporo ter da se bo njihovo znanje razširilo po vsej Evropi. Prav tako upamo, da bomo lahko izkoristili njihovo znanje pri nadaljnjem razvoju politik EU,“ je dejala komisarka EU za notranje zadeve Cecilia Malmström.

Komisija bo podprla platformo s prirejanjem rednih srečanj za udeležence, da bi omogočila zbiranje odločilnih, najnovejših informacij in povratnih informacij o glavnih izzivih, s katerimi se srečujejo organizacije civilne družbe na terenu. Drugo srečanje platforme bo predvidoma jeseni. Komisija tudi preučuje, kako bi lahko olajšala spletno sporazumevanje na platformi.

Komisarka Malmström danes, 31. maja, v Bruslju predstavlja platformo. Na otvoritveni prireditvi, ki ji bo predsedovala koordinatorka EU za boj proti trgovini z ljudmi Myria Vassiliadou, bo sodelovala skupina govorcev iz različnih institucij in agencij EU.

Na tem, prvem srečanju bodo udeleženci razpravljali o prednostnih političnih nalogah in prihodnjih dejavnostih v okviru platforme, vključno z morebitnimi dejavnostmi ozaveščanja, ter o načinih za vključitev organizacij s sedežem v državah zunaj EU. Prav tako si bodo izmenjali primere dobre prakse na področju boja proti novačenju žrtev trgovine z ljudmi in spletnem povpraševanju ter razpravljali o njih.

Celoten seznam sodelujočih organizacij iz vsake države članice EU si lahko ogledate tu.

Ozadje

Trgovine z ljudmi ni mogoče odpraviti brez tesnega sodelovanja v EU in zunaj nje.

Na ravni EU je direktiva EU o boju proti trgovini z ljudmi usmerjena v preprečevanje kaznivih dejanj, zaščito žrtev ter pregon trgovcev z ljudmi. Zajema ukrepe na področjih, kot so določbe kazenskega prava, pregon storilcev kaznivih dejanj, podpora žrtvam, pravice žrtev v kazenskih postopkih, preprečevanje trgovine z ljudmi, spremljanje izvajanja direktive EU ter oblikovanje partnerstev, zlasti s civilno družbo. Pristop direktive EU temelji na človekovih pravicah, upošteva vidik spolov ter se osredotoča na žrtve in zlasti na koristi otroka. Doslej je samo 9 držav članic direktivo preneslo v celoti (Češka, Švedska, Estonija, Latvija, Litva, Madžarska, Poljska, Romunija in Finska), 4 države članice pa so jo prenesle delno (Belgija, Bolgarija, Slovenija in Združeno kraljestvo).

V času, ko je v EU odkritih vse več žrtev (IP/13/322 in MEMO/13/331), Strategija EU za odpravo trgovine z ljudmi za obdobje 2012–2016 (IP/12/619 in MEMO/12/455) določa 40 konkretnih pobud, vključno s krepitvijo vloge civilne družbe. Vzpostavitev platforme organizacij civilne družbe EU v državah članicah je eden od teh konkretnih ukrepov.

Komisija je marca 2013 povabila organizacije, naj se prijavijo za sodelovanje na platformi. Končni izbor je upošteval potrebo, da se zagotovijo geografska uravnoteženost in raznolikost področij strokovnega znanja ter trenutne dejavnosti na ravni EU.

Poleg tega si bo Komisija še naprej prizadevala za izvajanje strategije za boj proti trgovini z ljudmi ob pomoči držav članic, nevladnih organizacij in drugih zainteresiranih strani.

Koristne povezave

Spletišče komisarke Cecilie Malmström

Spremljajte komisarko Cecilio Malmström na Twitterju

Spletišče GD za notranje zadeve

Spremljajte GD za notranje zadeve na Twitterju

Spletišče Evropske komisije za boj proti trgovini z ljudmi

Program otvoritve platforme:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/news/news/2013/docs/20130531_agenda_civil_society_platform_en.pdf

Organizacije civilne družbe iz vsake države članice EU, ki sodelujejo na platformi:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/news/news/2013/docs/20130531_participating_civil_society_organisations_en.pdf

Vprašanja in odgovori o trgovini z ljudmi in EU: MEMO/13/331

Spletišče Strategije EU za odpravo trgovine z ljudmi za obdobje 2012–2016

Infografika: trgovina z ljudmi v EU

Podatki o trgovini z ljudmi (za obdobje 2008–2010): statistično poročilo 2013

Pregled pravic na podlagi zakonodaje EU: pravice žrtev

Kontaktni osebi:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar