Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 31 mei 2013

Commissie start maatschappelijk platform tegen mensenhandel

Europa moet beter samenwerken om de slachtoffers van hedendaagse slavernij te helpen. Vandaag bundelen meer dan 100 Europese maatschappelijke organisaties de krachten in het nieuwe EU-platform voor het maatschappelijk middenveld tegen mensenhandel. Het platform bestrijkt heel Europa en is opgericht door de Europese Commissie. Het wordt een forum voor maatschappelijke organisaties die op Europees, nationaal en lokaal niveau actief zijn op het gebied van mensenrechten, kinderrechten, vrouwenrechten en gendergelijkheid, de rechten van migranten en opvangtehuizen. Deelnemers kunnen ervaringen en concrete ideeën uitwisselen over de beste manier om slachtoffers bij te staan, netwerken uit te breiden en te voorkomen dat anderen het slachtoffer van dit misdrijf worden.

“Het maatschappelijk middenveld speelt een belangrijke rol in de preventie van mensenhandel en de bescherming van de slachtoffers. Vakmensen en vrijwilligers die de mensenhandel bestrijden en rechtstreeks met slachtoffers werken, kunnen veel van elkaar leren en ons helpen om een concreet beleid tegen deze afschuwelijke misdaad te ontwikkelen. Door het platform zullen zij de nodige ondersteuning krijgen van de EU en van elkaar, en zal hun kennis over heel Europa worden verspreid. We hopen ook dat wij hun kennis kunnen gebruiken voor het beleid van de EU”, aldus EU-commissaris voor Binnenlandse Zaken Cecilia Malmström.

De Commissie zal het platform steunen door regelmatig bijeenkomsten voor de deelnemers te organiseren en door belangrijke, actuele gegevens en feedback te verzamelen over de belangrijkste problemen waarmee maatschappelijke organisaties op het terrein worden geconfronteerd. Een tweede vergadering van het platform is voorlopig in het najaar gepland. De Commissie onderzoekt ook hoe ze de onlinecommunicatie binnen het platform kan bevorderen.

Commissaris Malmström geeft vandaag, op 31 mei, het startschot voor het platform in Brussel. Voorzitter van het openingsevenement is de EU-coördinator voor de bestrijding van mensenhandel, Myria Vassiliadou. Er is onder meer een panelgesprek met vertegenwoordigers van een aantal Europese instellingen en agentschappen.

Tijdens deze eerste bijeenkomst zullen de deelnemers van gedachten wisselen over de beleidsprioriteiten en toekomstige activiteiten van het platform, zoals mogelijke bewustmakingsactiviteiten, en over de manier waarop organisaties van buiten de EU bij het platform kunnen worden betrokken. Zij zullen ook goede praktijken uitwisselen voor de strijd tegen het online ronselen en aanvragen van slachtoffers.

Een volledige lijst van de deelnemende organisaties uit elk EU-land vindt u hier.

Achtergrond

Om een einde aan de mensenhandel te kunnen maken, is een intensieve samenwerking binnen en buiten de EU noodzakelijk.

Op EU-niveau is er de richtlijn inzake de bestrijding van mensenhandel, die gericht is op preventie, slachtofferbescherming en de vervolging van mensenhandelaars. De richtlijn omvat maatregelen op het gebied van strafrechtelijke bepalingen, vervolging van de daders, slachtofferhulp, de rechten van slachtoffers in strafprocedures, preventie en controle op de tenuitvoerlegging en de oprichting van partnerschappen, in het bijzonder met het maatschappelijk middenveld. De EU-richtlijn is gebaseerd op de mensenrechten en is genderspecifiek. De slachtoffers en de belangen van het kind staan centraal. Tot nu toe is de richtlijn slechts in negen landen volledig (Tsjechië, Estland, Letland, Litouwen, Hongarije, Polen, Roemenië, Finland en Zweden) en in vier landen gedeeltelijk (België, Bulgarije, Slovenië en het Verenigd Koninkrijk) omgezet.

In de EU worden meer en meer slachtoffers van mensenhandel geteld (IP/13/322 en MEMO/13/331). De EU stelde in 2012 een strategie (IP/12/619 en MEMO/12/455) met veertig concrete initiatieven voor, waaronder een versterking van de rol van het maatschappelijk middenveld. De invoering van een EU-platform voor maatschappelijke organisaties in de lidstaten is een van de concrete acties.

In maart 2013 nodigde de Commissie organisaties uit om zich kandidaat te stellen voor deelname aan het platform. In de definitieve selectie werd rekening gehouden met geografisch evenwicht, de diverse kennisterreinen en de huidige betrokkenheid op EU-niveau.

Bovendien zal de Commissie de strategie voor de bestrijding van mensenhandel blijven uitvoeren met de hulp van de lidstaten, ngo’s en andere belanghebbenden.

Nuttige links

Website van Cecilia Malmström

Volg commissaris Malmström op Twitter

Website van het directoraat-generaal Binnenlandse Zaken

Volg DG Binnenlandse Zaken op Twitter

Website van de Europese Commissie over de bestrijding van mensenhandel

Agenda van de startvergadering van het platform:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/news/news/2013/docs/20130531_agenda_civil_society_platform_en.pdf

Maatschappelijke organisaties uit elk EU-land die aan het platform deelnemen:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/news/news/2013/docs/20130531_participating_civil_society_organisations_en.pdf

Vragen en antwoorden over mensenhandel en de EU: MEMO/13/331

Website over de EU-strategie voor de uitroeiing van mensenhandel 2012-2016

Infografieken: Mensenhandel in de EU

Gegevens over mensenhandel (over de periode 2008-2010): statistisch verslag 2013

Overzicht van rechten gebaseerd op EU-wetgeving: rechten van het slachtoffer

Contacts :

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar