Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. gegužės 31 d.

Pradeda veikti kovai su prekyba žmonėmis skirtas Komisijos ES pilietinės visuomenės forumas

Europa turi glaudžiau bendradarbiauti, kad padėtų šių laikų vergijos aukoms. Šiandien per 100 Europos pilietinės visuomenės organizacijų suvienija jėgas naujame, Europos Komisijos įsteigtame kovai su prekyba žmonėmis skirtame ES pilietinės visuomenės forume. Šių europiniu, nacionaliniu ir vietos lygmenimis dirbančių organizacijų veiklos sritys – žmogaus, vaikų ir moterų teisės, lyčių lygybė, migrantų teisės ir prieglaudos. Dalyviai galės dalytis patirtimi ir konkrečiomis idėjomis, kaip geriausiai padėti nukentėjusiesiems, plėsti savo tinklus ir pasirūpinti, kad kiti asmenys netaptų prekybos žmonėmis aukomis.

Už vidaus reikalus atsakinga Europos Komisijos narė Cecilia Malmström sakė: „Pilietinės visuomenės vaidmuo užkertant kelią prekybai žmonėmis ir apsaugant jos aukas yra itin svarbus. Kovos su prekyba žmonėmis srityje ir tiesiogiai su jos aukomis dirbantys specialistai bei savanoriai gali vieni iš kitų daug ko išmokti ir padėti mums parengti konkrečias kovos su šiuo baisiu nusikaltimu politines priemones. Forumu bus užtikrinama, kad jie gautų būtiną ES ir tarpusavio paramą ir kad jų žinios būtų skleidžiamos visoje Europoje. Jų žiniomis tikimės pasinaudoti plėtodami ir kitas ES politikos priemones.“

Komisija forumą rems rengdama reguliarius dalyvių susitikimus, kad būtų renkama svarbiausia ir naujausia informacija bei atsiliepimai apie pagrindines vietoje kylančias pilietinių organizacijų problemas. Antrą forumo susitikimą preliminariai numatoma surengti rudenį. Komisija taip pat ieško būdų, kaip palengvinti bendravimą forume internetu.

Apie forumo pradžią šiandien, gegužės 31 d., Briuselyje paskelbs Komisijos narė C. Malmström. Atidarymo renginyje, kuriam pirmininkaus ES kovos su prekyba žmonėmis koordinatorė Myria Vassiliadou, kalbės specialistai iš kelių ES institucijų ir agentūrų.

Per šį pirmą susitikimą dalyviai apsvarstys politikos prioritetus ir būsimą forumo veiklą: galimą informavimo veiklą, būdus, kaip įtraukti ES nepriklausančiose šalyse įsteigtas organizacijas, ir kt. Dalyviai taip pat dalysis gerąja patirtimi sprendžiant prekybos žmonėmis aukų verbavimo ir paklausos internete problemas.

Visą kiekvienos ES šalies dalyvaujančių organizacijų sąrašą rasite čia.

Pagrindiniai faktai

Prekybos žmonėmis negalima išnaikinti glaudžiai nebendradarbiaujant ES ir už jos ribų.

ES lygmeniu priimta ES kovos su prekyba žmonėmis direktyva, kurioje daugiausia dėmesio skiriama šio nusikaltimo prevencijai, jo aukų apsaugai ir nusikaltėlių persekiojimui. Į ją įtrauktos baudžiamosios teisės nuostatos, ji taikoma tokioms sritims, kaip pažeidėjų persekiojimas, parama nukentėjusiesiems, nukentėjusiųjų teisės baudžiamosiose bylose, prevencija bei įgyvendinimo stebėjimas ir partnerystės ryšių mezgimas visų pirma su pilietine visuomene. ES direktyva grindžiama žmogaus teisėmis, joje atsižvelgiama į su lytimi susijusias aplinkybes ir daugiausia dėmesio skiriama nukentėjusiesiems bei geriausiems vaiko interesams. Iki šiol direktyvą į nacionalinę teisę visapusiškai yra perkėlusios tik 9 šalys (Čekija, Švedija, Estija, Latvija, Lietuva, Vengrija, Lenkija, Rumunija ir Suomija), o iš dalies – 4 šalys (Belgija, Bulgarija, Slovėnija ir Jungtinė Karalystė).

ES gausėjant nukentėjusiųjų skaičiui (IP/13/322 ir MEMO/13/331), 2012 m. ES strategijoje (IP/12/619 ir MEMO/12/455) nustatyta 40 konkrečių iniciatyvų, tarp kurių numatytas ir pilietinės visuomenės vaidmens stiprinimas. Valstybių narių pilietinėms organizacijoms skirto ES forumo įsteigimas yra vienas iš šių konkrečių veiksmų.

2013 m. kovo mėn. Komisija paragino organizacijas teikti paraiškas dalyvauti forume. Galutiniu atrankos etapu siekta užtikrinti geografinę pusiausvyrą ir kuo įvairesnių sričių specialiąsias žinias. Be to, atsižvelgta į dabartinį aktyvumą ES lygmeniu.

Be to, padedant valstybėms narėms, NVO ir kitoms suinteresuotosioms šalims Komisija ir toliau sieks įgyvendinti kovos su prekyba žmonėmis strategiją.

Naudingos nuorodos

Cecilios Malmström svetainė

Komisijos narės Cecilios Malmström „Twitter“ paskyra

Vidaus reikalų GD svetainė

Vidaus reikalų GD „Twitter“ paskyra

Europos Komisijos kovos su prekyba žmonėmis svetainė

Forumo atidarymo renginio programa:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/news/news/2013/docs/20130531_agenda_civil_society_platform_en.pdf

Forume dalyvaujančios kiekvienos ES šalies pilietinės visuomenės organizacijos:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/news/news/2013/docs/20130531_participating_civil_society_organisations_en.pdf

Klausimai apie prekybą žmonėmis ES ir atsakymai į juos: MEMO/13/331

2012–2016 m. prekybos žmonėmis panaikinimo ES strategijos svetainė

Vaizdinė informacija. Prekyba žmonėmis ES

2008–2010 m. prekybos žmonėmis duomenys. 2013 m. statistinė ataskaita

ES teisės aktais grindžiamų teisių apžvalga. Nukentėjusiųjų teisės

Asmenys ryšiams:

Michele Cercone, tel. +32 2 298 09 63

Tove Ernst, tel. +32 2 298 67 64


Side Bar