Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2013. május 31.

A Bizottság uniós civil társadalmi platformot hoz létre az emberkereskedelem ellen

A modern rabszolgaság áldozatainak megsegítéséhez szorosabb együttműködésre van szükség Európában. A mai napon több mint 100 európai civil szervezet fog össze az emberkereskedelem elleni új uniós civil társadalmi platform keretében. Az Európai Bizottság által létrehozott, uniós szintű platform fórumként szolgál majd az emberi jogok, a gyermekek jogai, a nők jogai és a nemek közötti egyenlőség, a migránsok jogai és a menedéknyújtás terén európai, nemzeti és helyi szinten működő civil társadalmi szervezetek számára. A résztvevők megoszthatják egymással tapasztalataikat és konkrét elképzeléseiket az áldozatok megsegítésének legmegfelelőbb módjairól, hálózataik bővítésének lehetőségeiről, valamint arról, hogyan előzhető meg az emberkereskedelemnek áldozatul esők számának növekedése.

„A civil társadalom kulcsfontosságú szerepet tölt be az emberkereskedelem megelőzésében és áldozatainak védelmében. Az emberkereskedelemmel kapcsolatos kérdésekkel, illetve közvetlenül az áldozatokkal foglalkozó szakemberek és önkéntesek sokat tanulhatnak egymástól, és segítséget nyújthatnak számunkra a konkrét szakpolitikák meghatározásához e szörnyűséges bűncselekménnyel szembeni fellépés érdekében. A platform révén e szervezetek megfelelő támogatáshoz juthatnak majd, mind az Uniótól, mind egymástól, és biztosítható, hogy ismereteik Európa-szerte elterjedjenek. Reméljük, tudásukat a további uniós szakpolitikák kialakítása során is kamatoztatni tudjuk” – nyilatkozta Cecilia Malmström, az uniós belügyekért felelős biztos.

A Bizottság a platform támogatása érdekében rendszeres üléseket szervez a résztvevők számára, hogy alapvető, naprakész információkhoz és visszajelzésekhez jusson a civil társadalmi szervezetek által tapasztalt legfontosabb gyakorlati kihívásokról. A platform második ülésére a tervek szerint ősszel kerül sor. A Bizottság azt is vizsgálja, hogyan segíthető elő a platformon belüli online kommunikáció.

A platformot Cecilia Malmström biztos a mai napon, május 31-én Brüsszelben nyitja meg. A megnyitón az elnöki tisztet az emberkereskedelem elleni küzdelem európai uniós koordinátora, Myria Vassiliadou tölti be, és számos uniós intézmény és ügynökség képviselője felszólal.

Az első ülésen a résztvevők megosztják észrevételeiket a platform szakpolitikai prioritásairól és jövőbeli tevékenységeiről, ezen belül a lehetséges figyelemfelhívó tevékenységekről és az Unión kívüli országokban működő szervezetek bevonásának lehetőségeiről. Emellett olyan bevált módszereket is megosztanak és megvitatnak egymással, amelyekkel fel lehet lépni azzal a jelenséggel szemben, hogy az emberkereskedők az interneten keresztül toborozzák áldozataikat és veszik fel a kapcsolatot megrendelőikkel.

A részt vevő szervezetek hiánytalan felsorolása – a működésük szerinti tagállam feltüntetésével – itt található.

Háttér

Az emberkereskedelem felszámolására irányuló munka csak az egész Unióra és azon túlra is kiterjedő erőteljes együttműködés esetén járhat sikerrel.

Uniós szinten az emberkereskedelem elleni uniós irányelv a bűnmegelőzésre, az áldozatok védelmére és az emberkereskedők büntetőjogi felelősségre vonására összpontosít. Intézkedéseket kezdeményez többek között a büntetőjogi rendelkezések, az elkövetők büntetőeljárás alá vonása, az áldozatok támogatása, az áldozatok számára a büntetőeljárások folyamán biztosított jogok, a megelőzés, a végrehajtás nyomon követése, valamint az elsősorban a civil társadalommal kialakítandó partnerségek területén Az uniós irányelv megközelítése az emberi jogokon alapul, figyelembe veszi a nemek tekintetében jelentkező sajátosságokat, továbbá az áldozatokat és a gyermek legfőbb érdekeit helyezi a középpontba. Az irányelvet eddig csak kilenc ország ültette át hiánytalanul (a Cseh Köztársaság, Észtország, Finnország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Magyarország, Románia és Svédország), részleges átültetésére négy országban került sor (Belgium, Bulgária, az Egyesült Királyság és Szlovénia).

Tekintettel arra, hogy egyre nagyobb számban derül fény az áldozatokra az Unióban (IP/13/322 és MEMO/13/331), a 2012-es uniós stratégia (IP/12/619 és MEMO/12/455) 40 konkrét kezdeményezést határoz meg, ezek között szerepel a civil társadalom erősítése is. A tagállamok civil társadalmi szervezeteit tömörítő uniós platform létrehozása e konkrét fellépések egyike.

2013 márciusában a Bizottság felhívást intézett a szervezetekhez, hogy jelentkezzenek a platformban való részvételre. A szervezetek végső kiválasztásakor a Bizottság tekintetbe vette, hogy a panelen belül biztosítani kell a földrajzi egyensúlyt és a szakterületek széles körű lefedését, valamint azt, hogy jelenleg milyen területekre terjed ki az uniós szintű szerepvállalás.

Emellett a Bizottság folytatja az emberkereskedelem elleni stratégia megvalósítására irányuló munkát, a tagállamok, a nem kormányzati szervezetek és egyéb érdekeltek közreműködésével.

Hasznos linkek

Cecilia Malmström honlapja

Kövesse Malmström biztos híreit a Twitteren

A Belügyi Főigazgatóság honlapja

Kövesse a Belügyi Főigazgatóság híreit a Twitteren

Az Európai Bizottság emberkereskedelem elleni honlapja

A platform megindításának programja:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/news/news/2013/docs/20130531_agenda_civil_society_platform_en.pdf

A platformban részt vevő civil társadalmi szervezetek, a működésük szerinti tagállam feltüntetésével:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/news/news/2013/docs/20130531_participating_civil_society_organisations_en.pdf

Kérdések és válaszok az Unión belüli emberkereskedelemről: MEMO/13/331

Az emberkereskedelem felszámolására irányuló európai uniós stratégia (2012-2016) honlapja

Infografika: Emberkereskedelem az EU-ban

Adatok az emberkereskedelemről (a 2008–2010-es időszakra vonatkozóan): 2013. évi statisztikai jelentés

Az uniós jog által biztosított jogok áttekintése: Az áldozatok jogai

Kapcsolattartók:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar