Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 31. toukokuuta 2013

Komissio perustaa ihmiskaupan vastaisen EU:n kansalaisyhteiskuntafoorumin

Euroopassa tarvitaan nykyistä tiiviimpää yhteistyötä modernin orjuuden uhrien auttamiseksi. Yli sata eurooppalaista kansalaisjärjestöä aikoo yhdistää voimansa liittymällä uuteen, Euroopan komission perustamaan ihmiskaupan vastaiseen EU:n kansalaisyhteiskuntafoorumiin. Kyseisten järjestöjen toiminta-aloja ovat ihmisoikeudet, lasten, naisten ja maahanmuuttajien oikeudet, tasa-arvo ja turvakodit, ja ne tekevät työtään Euroopan tasolla sekä kansallisella ja paikallisella tasolla. Foorumin puitteissa ne voivat vaihtaa kokemuksia ja konkreettisia ideoita siitä, miten ne voivat parhaiten auttaa uhreja, laajentaa verkostojaan ja estää uusien ihmisten joutumisen uhriksi.

Sisäasioista vastaavan komissaari Cecilia Malmströmin mukaan kansalaisyhteiskunnalla on avainasema ihmiskaupan estämisessä ja sen uhrien suojelemisessa. Hän uskoo, että ihmiskauppakysymysten parissa ja suoraan uhrien kanssa työskentelevät ammattilaiset ja vapaaehtoiset voivat oppia toisiltaan paljon ja auttaa EU:ta laatimaan politiikkoja tämän vastenmielisen rikollisuuden muodon torjumiseksi. Foorumilla varmistetaan, että ne saavat tarvitsemansa tuen EU:lta ja toisiltaan ja että niiden osaaminen leviää ympäri Euroopan. ”Mekin haluamme hyötyä tästä osaamisesta EU:n tulevia linjoja suunniteltaessa, Malmström toteaa.

Komissio tukee foorumia järjestämällä osallistujille säännöllisiä tapaamisia olennaisen ja ajantasaisen tiedon ja palautteen keräämiseksi suurimmista haasteista, joita kansalaisjärjestöt kohtaavat kentällä. Foorumin järjestyksessä toinen tapaaminen on alustavien suunnitelmien mukaan tarkoitus järjestää syksyllä. Komissio selvittää myös, miten foorumin verkkoviestintää voitaisiin helpottaa.

Komissaari Malmström vihkii foorumin käyttöön tänään Brysselissä. Avaustilaisuuden puheenjohtajana toimii ihmiskaupan torjunnan EU-koordinaattori Myria Vassiliadou, ja sinne on kutsuttu useita puhujia EU:n toimielimistä ja virastoista.

Tässä foorumin ensimmäisessä tapaamisessa osallistujat puntaroivat foorumin poliittisia painopisteitä ja tulevaa toimintaa, kuten tietoisuuden lisäämistä ja keinoja EU:n ulkopuolisissa maissa toimivien järjestöjen osallistamiseksi. Lisäksi osallistujat levittävät tietoa ja keskustelevat tehokkaiksi osoittautuneista tavoista torjua ihmiskaupan uhrien rekrytointia ja verkossa tapahtuvaa kysyntää.

Täydellinen luettelo kustakin EU-maasta osallistuvasta järjestöstä löytyy täältä.

Tausta

Työ ihmiskaupan kitkemiseksi edellyttää vahvaa yhteistyötä Euroopan rajojen sisä- ja ulkopuolella.

EU:n tasolla panostetaan EU:n ihmiskauppadirektiivin avulla ihmiskaupan estämiseen, uhrien suojeluun ja ihmiskauppiaiden syytteeseenpanoon. Direktiivi kattaa rikosoikeuden säännökset, rikoksentekijöiden syytteeseenpanon, uhreille annettavan tuen, uhrien oikeudet oikeudenkäynnissä, ihmiskaupan estämisen, direktiivin täytäntöönpanon seurannan ja kumppanuuksien solmimisen varsinkin kansalaisyhteiskunnan kanssa. Sen lähestymistapa perustuu ihmisoikeuksiin, on sukupuolisesti eriytynyt ja korostaa uhreja ja lapsen etua. Toistaiseksi vain yhdeksän jäsenvaltiota (Tšekki, Ruotsi, Viro, Latvia, Liettua, Unkari, Puola, Romania ja Suomi) on saattanut direktiivin kaikilta osin osaksi kansallista lainsäädäntöään ja neljä jäsenvaltiota (Belgia, Bulgaria, Slovenia ja Yhdistynyt kuningaskunta) osittain.

Nykyään yhä useammat uhrit tulevat EU:n alueella ilmi (IP/13/322 ja MEMO/13/331). EU:n vuoden 2012 strategiassa (IP/12/619 ja MEMO/12/455) esitetäänkin 40 käytännön aloitetta heidän auttamiseksi. Yksi niistä on kansalaisyhteiskunnan roolin vahvistaminen; kansalaisyhteiskuntafoorumin perustaminen on yksi kyseisen aloitteen konkreettinen toimi.

Komissio kehotti maaliskuussa 2013 järjestöjä tekemään hakemuksen foorumiin osallistumiseksi. Lopullisella valinnalla haluttiin varmistaa tasapainoinen maantieteellinen edustus ja mahdollisimman monien alojen asiantuntemus. Lisäksi otettiin huomioon järjestöjen tämänhetkinen aktiivisuus EU:n tasolla.

Komissio jatkaa ihmiskaupan vastaisen strategian täytäntöönpanoa jäsenvaltioiden, valtiosta riippumattomien järjestöjen ja muiden sidosryhmien kanssa.

Linkkejä

Cecilia Malmströmin verkkosivut

Komissaari Malmström Twitterissä

Sisäasioiden pääosaston verkkosivut

Seuraa sisäasioita Twitterissä

Ihmiskauppaa käsittelevät Euroopan komission verkkosivut

Foorumin avausohjelma:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/news/news/2013/docs/20130531_agenda_civil_society_platform_en.pdf

Foorumiin kustakin EU-maasta osallistuvat kansalaisjärjestöt:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/news/news/2013/docs/20130531_participating_civil_society_organisations_en.pdf

Kysymyksiä ja vastauksia ihmiskaupasta ja EU:sta: MEMO/13/331

Ihmiskaupan hävittämiseen tähtäävä EU:n strategia vuosiksi 2012–2016: verkkosivut

Tietografiikkaa ihmiskaupasta EU:ssa

Tietoja ihmiskaupasta (vuodet 2008–2010): vuoden 2013 tilastokertomus

Yleiskatsaus EU:n lainsäädäntöön perustuvista oikeuksista: uhrin oikeudet

Yhteyshenkilöt:

Michele Cercone (+32-2) 298 09 63

Tove Ernst (+32-2) 298 67 64


Side Bar