Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 31. maj 2013

Kommissionen lancerer civilsamfundsplatform mod menneskehandel i EU

Europa har brug for at arbejde tættere sammen for at hjælpe ofrene for vore dages slaveri. I dag er mere end 100 europæiske organisationer fra civilsamfundet gået sammen i den nye EU-civilsamfundsplatform mod menneskehandel. Den fælleseuropæiske platform, der blev oprettet af Europa-Kommissionen, vil fungere som et forum for civilsamfundsorganisationer, der arbejder på europæisk, nationalt og lokalt plan, på områderne menneskerettigheder, børns rettigheder, kvinders rettigheder og ligestilling, indvandrerrettigheder og krisecentre. Deltagerne vil være i stand til at udveksle erfaringer og konkrete ideer til, hvordan man bedst hjælper ofre, udvider deres netværk og forhindrer andre i at blive ofre for denne forbrydelse.

"Civilsamfundets rolle er afgørende for at forebygge menneskehandel og beskytte ofrene. Fagfolk og frivillige, der arbejder med bekæmpelse af menneskehandel og direkte med ofrene, kan lære en masse af hinanden og hjælpe os med at udarbejde konkrete politikker til at bekæmpe denne afskyelige kriminalitet. Platformen vil sikre, at de får den nødvendige støtte fra EU og fra hinanden, og at deres viden spredes over hele Europa. Vi håber desuden at kunne nyde godt af deres viden ved udviklingen af andre EU-politikker", sagde EU-kommissæren for indre anliggender, Cecilia Malmström.

Kommissionen vil støtte platformen gennem regelmæssige møder for deltagerne for at indsamle vigtige, aktuelle oplysninger og tilbagemeldinger om de vigtigste udfordringer, som civilsamfundsorganisationerne står over for i marken. Et andet møde på platformen er foreløbig planlagt til efteråret. Kommissionen ser også på, hvordan man kan lette onlinekommunikation på platformen.

Kommissær Malmström lancerer platformen i dag, den 31. maj, i Bruxelles. Ved lanceringen, som ledes af EU's koordinator for bekæmpelse af menneskehandel, Myria Vassiliadou, taler repræsentanter for flere EU-institutioner og -agenturer.

På dette første møde vil deltagerne drøfte de politiske prioriteringer og platformens fremtidige aktiviteter, herunder mulige informationsarrangementer og måder at inddrage organisationer i lande uden for EU på. De vil også udveksle og diskutere god praksis for bekæmpelse af rekruttering af ofre for menneskehandel og tackling af efterspørgel på nettet.

Du finder en fuldstændig liste over deltagende organisationer fra hvert EU-land her.

Baggrund

Det er ikke muligt at arbejde hen imod afskaffelse af menneskehandel uden et stærkt samarbejde både i hele EU og med resten af verden.

På EU-plan fokuserer EU's direktiv om bekæmpelse af menneskehandel på forebyggelse af forbrydelserne, beskyttelse af ofrene og retsforfølgelse af bagmændene. Det dækker tiltag på områder som strafferetlige bestemmelser, retsforfølgelse af lovovertrædere, støtte til ofrene, ofres rettigheder i straffesager, forebyggelse og overvågning af gennemførelsen og etablering af partnerskaber i særdeleshed med civilsamfundet. EU-direktivets tilgang er menneskerettighedsbaseret og kønsspecifik og fokuserer på ofrene og børns tarv. Hidtil har kun ni lande gennemført direktivet fuldt ud (Estland, Finland, Letland, Litauen, Polen, Rumænien, Sverige, Tjekkiet og Ungarn), mens fire lande har gennemført det delvis (Belgien, Bulgarien, Slovenien og Storbritannien).

I en tid, hvor et stigende antal ofre bliver identificeret i EU (IP/13/322 og MEMO/13/331), peger EU's strategi fra 2012 (IP/12/619 og MEMO/12/455) på 40 konkrete initiativer, herunder styrkelse af civilsamfundets rolle. Etableringen af en EU-platform for civilsamfundets organisationer i medlemsstaterne er et af disse konkrete initiativer.

I marts 2013 opfordrede Kommissionen organisationer til at søge om optagelse i platformen. Ved den endelige udvælgelse tog den hensyn til behovet for at sikre geografisk balance og flest mulige ekspertiseområder samt organisationernes nuværende engagement på EU-plan.

Derudover vil Kommissionen fortsat arbejde på at gennemføre strategien for bekæmpelse af menneskehandel med hjælp fra medlemsstater, ngo'er og andre berørte parter.

Nyttige links

Cecilia Malmströms hjemmeside

Følg kommissær Malmström på Twitter

GD for Indre Anliggenders hjemmeside

Følg GD for Indre Anliggender på Twitter

Kommissionens website for bekæmpelse af menneskehandel

Køreplan for lancering af platformen:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/news/news/2013/docs/20130531_agenda_civil_society_platform_en.pdf

Organisationer fra civilsamfundet fra hvert EU-land, der deltager i platformen:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/news/news/2013/docs/20130531_participating_civil_society_organisations_en.pdf

Spørgsmål og svar om menneskehandel og EU: MEMO/13/331

EU's strategi for udryddelse af menneskehandel 2012-2016: website

Infografik: Menneskehandel i EU

Data om menneskehandel (2008-2010): Statistisk rapport for 2013

Oversigt over rettigheder baseret på EU-lovgivning: Ofrets rettigheder

Kontaktpersoner:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar