Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 31. května 2013

Obchodování s lidmi: Komise spouští evropskou platformu občanské společnosti pro boj s touto trestnou činností

Pro poskytování pomoci lidem, kteří jsou oběťmi moderního otroctví, je nezbytné, aby v Evropě existovala úzká spolupráce. Více než 100 evropských organizací občanské společnosti dnes spojí své síly v rámci nové evropské platformy občanské společnosti pro boj proti obchodování s lidmi. Tato celoevropská platforma založená Evropskou komisí bude sloužit jako fórum pro organizace občanské společnosti, které působí na evropské, státní a místní úrovni v oblasti lidských práv, práva dítěte, práv žen a rovnosti žen a mužů, práv migrantů a v oblasti ubytovacích zařízení pro migranty. Platforma umožní těmto organizacím výměnu zkušeností a konkrétních nápadů, jak co nejlépe pomáhat obětem, rozšiřovat kontakty a předcházet tomu, aby se další lidé stali oběťmi této trestné činnosti.

„V prevenci obchodu s lidmi a ochraně jeho obětí sehrává občanská společnost klíčovou úlohu. Profesionální i dobrovolní pracovníci, kteří se zabývají otázkami boje s obchodem s lidmi a osobně se setkávají s jeho oběťmi, se mohou navzájem obohatit o cenné zkušenosti a napomoci nám při vymezení konkrétních politik pro boj s tímto ohavným zločinem. Platforma zajistí, že tito pracovníci získají potřebnou podporu jak ze strany EU, tak jeden od druhého, a že se jejich znalosti rozšíří do celé Evropy. Věříme rovněž, že jejich vědomosti nám napomohou při vytváření dalších politik EU“, uvedla komisařka EU pro vnitřní věci Cecilia Malmströmová.

Komise platformu podpoří tím, že bude organizovat pravidelná setkání členů, jejichž cílem bude shromáždit nejnovější významné informace týkající se hlavních problémů, s nimiž se organizace občanské společnosti v praxi setkávají. Druhé setkání platformy je předběžně naplánováno na podzim. Komise se rovněž soustředí na možnosti, jak usnadnit v rámci platformy komunikaci on-line.

Platformu spustí v Bruselu komisařka Malmströmová dnes, 31. května. Během slavnostního zahájení, kterému bude předsedat koordinátorka EU pro boj proti obchodování s lidmi Myria Vassiliadou, promluví též řečníci z několika orgánů a agentur EU.

Toto první setkání bude pro jeho účastníky příležitostí k promýšlení priorit politik EU a budoucí činnosti platformy, kam patří například kampaně na zvyšování informovanosti, a způsobů, jak zapojit organizace se sídlem v zemích mimo EU. Účastníci se rovněž podělí o osvědčené postupy při řešení problému náboru obětí obchodu s lidmi a poptávky on-line a budou o nich diskutovat.

Úplný seznam účastnických organizací z každého členského státu EU viz zde.

Souvislosti

Úsilí, jehož cílem je vymýcení obchodu s lidmi, nemůže přinést výsledky bez úzké spolupráce v EU i mimo Unii.

V Evropské unii se na prevenci této trestné činnosti, ochranu obětí a stíhání obchodníků s lidmi zaměřuje směrnice EU proti obchodu s lidmi. Vztahuje se na oblast trestněprávních předpisů, stíhání pachatelů, poskytování podpory obětem, práv obětí v trestním řízení, prevence a monitorování provádění a vytváření partnerství, zejména s občanskou společností. Tato směrnice vychází z lidských práv, v nichž se uplatňuje princip rovnosti žen a mužů, a v popředí jejího zájmu jsou oběti a nejlepší zájem dítěte. K dnešnímu dni provedlo směrnici v plném rozsahu pouze devět států (Česká republika, Švédsko, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Polsko, Rumunsko a Finsko) a čtyři státy ji provedly částečně (Belgie, Bulharsko, Slovinsko a Spojené království).

V době, kdy je v EU zaznamenáván rostoucí počet obětí (IP/13/322 a MEMO/13/331), čítá strategie EU 2012 (IP/12/619 a MEMO/12/455) na 40 konkrétních opatření, včetně posilování úlohy občanské společnosti. Jedním z těchto konkrétních opatření je v rámci EU založit platformu organizací občanské společnosti, které působí v členských státech.

V březnu 2013 Komise vyzvala tyto organizace, aby požádaly o členství v platformě. Konečný výběr se řídil potřebou zajistit zeměpisnou rovnováhu, rozmanitost oblastí odbornosti a angažovaností na úrovni EU v současnosti.

Komise bude rovněž nadále s přispěním členských států, nevládních organizací a dalších zúčastněných stran provádět strategii zaměřenou na vymýcení obchodu s lidmi.

Užitečné odkazy

Internetové stránky komisařky Cecilie Malmströmové

Komisařka Cecilia Malmströmová na Twitteru

Internetové stránky Generálního ředitelství pro vnitřní věci

Generální ředitelství pro vnitřní věci na Twitteru

Internetové stránky Evropské komise pro boj proti obchodování s lidmi

Program zahájení platformy:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/news/news/2013/docs/20130531_agenda_civil_society_platform_en.pdf

Organizace občanské společnosti ze všech států EU, které se účastní platformy:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/news/news/2013/docs/20130531_participating_civil_society_organisations_en.pdf

Otázky a odpovědi týkající se obchodování s lidmi a EU: MEMO/13/331

Internetové stránky strategie EU pro vymýcení obchodu s lidmi 2012–2016

Infografika: obchodování s lidmi v EU

Údaje o obchodování s lidmi (období 2008–2010): statistická zpráva z roku 2013

Přehled práv vycházejících z právních předpisů EU: práva obětí

Kontaktní osoby:

Michele Cercone (+32 22980963)

Tove Ernst (+32 22986764)


Side Bar