Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 30 mei 2013

Commissie tevreden met historisch akkoord over trans-Europees vervoersnetwerk

Siim Kallas, vicevoorzitter van de Commissie en commissaris voor vervoer, reageert opgetogen op het akkoord tussen de Commissie, de Raad en het Parlement over de voorstellen om de bestaande wirwar van Europese wegen, spoorwegen, luchthavens en kanalen om te vormen tot één geïntegreerd vervoersnetwerk (TEN-T).

Vicevoorzitter Kallas: "Dit is een historisch akkoord om een sterk Europees netwerk te ontwikkelen dat de 28 EU-lidstaten bestrijkt. Vervoer is van vitaal belang voor de Europese economie. Zonder goede verbindingen, geen groei en geen welvaart. Deze overeenkomst zal het oosten en het westen verenigen en het huidige versnipperd netwerk omvormen tot een heus Europees netwerk. Dit is een belangrijke stap naar de realisatie van een nieuw vervoersnetwerk dat de ruggengraat vormt van de groei en het concurrentievermogen op de Europese interne markt."

De drie instellingen hebben afgesproken dat het kernnetwerk tegen 2030 klaar moet zijn en de vervoersruggengraat moet vormen voor de interne markt. De financiering via de Connecting Europe Facility (voor de periode 2014-2020) wordt toegespitst op het kernnetwerk, het wegwerken van grensoverschrijdende missing links en bottlenecks en op systemen om het netwerk intelligenter te maken.

Het nieuwe TEN-T-kernnetwerk wordt ondersteund door een uitgebreid netwerk van regionale en nationale routes die op het hoofdnet aantakken. Dit netwerk wordt voornamelijk gefinancierd door de lidstaten, met beperkte steun via het regionaal en vervoersbeleid van de Unie. Daarvoor worden innoverende financieringsinstrumenten ingeschakeld. Op die manier wil de Unie ervoor zorgen dat de grote meerderheid van de Europese burgers en ondernemingen zich tegen 2050 op minder dan 30 minuten van het uitgebreide TEN-T-netwerk bevinden.

Het nieuwe netwerk zal de volgende voordelen bieden:

  • veiliger verkeer en minder files

  • vlotter en sneller reizen

Het nieuwe akkoord is tot stand gekomen tijdens trialoogonderhandelingen tussen het Europees Parlement, de Raad en de Europese Commissie, en moet nog formeel worden goedgekeurd door de Raad en het voltallige Europees Parlement.

De overeenkomst

Met haar nieuwe infrastructuurbeleid streeft de Unie naar de uitbouw van een volwaardig netwerk en wordt niet meer met afzonderlijke projecten gewerkt. De richtsnoeren bevatten gedetailleerde kaarten van het netwerk, dat op basis van objectieve criteria is opgebouwd.

In de nieuwe verordening zijn termijnen vastgesteld om te waarborgen dat alle projecten die deel uitmaken van het kernnetwerk prioriteit krijgen. Bovendien werden normen vastgesteld om ervoor te zorgen dat treinen, schepen, vliegtuigen, vrachtwagens en auto's het volledige netwerk op een veilige manier en zonder technische problemen kunnen gebruiken. Het kernnetwerk moet tegen 2030 klaar zijn.

Tegen 2030 wordt het hoofdspoorwegnet uitgerust met het Europese seingevingssysteem ERTMS, dat een vlot en veilig grensoverschrijdend treinverkeer mogelijk zal maken. Langs het hoofdwegennet moeten de lidstaten voldoende parkeerterreinen voor vrachtwagens voorzien. Op de belangrijkste knooppunten van het netwerk moeten alternatieve brandstoffen beschikbaar zijn.

De kernnetwerkcorridors worden ingevoerd om de gecoördineerde ontwikkeling van infrastructuur en de hulpbronefficiënte benutting daarvan aan te moedigen. In het nieuwe beleid wordt daarbij gefocust op de meest kritieke elementen: grensoverschrijdende projecten, interoperabiliteit en intermodaliteit tussen verschillende vervoerswijzen. Europese coördinatoren zullen de lidstaten en projectontwikkelaars ondersteunen om ervoor te zorgen dat alle investeringen maximaal renderen.

Meer weten: http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/index_en.htm

Contact:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar