Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 30. maijā

Komisija pauž gandarījumu sakarā ar vēsturisko vienošanos par jauno Eiropas transporta tīklu

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Sīms Kallass, kurš atbild par transporta nozari, šodien pauda gandarījumu par Komisijas, Padomes un Parlamenta vienošanos attiecībā uz priekšlikumiem pārveidot pašreizējo sadrumstaloto Eiropas autoceļu, dzelzceļa, lidostu un ūdensceļu tīklu par vienotu transporta tīklu (TEN-T).

Priekšsēdētāja vietnieks Sīms Kallass sacīja: "Šī ir vēsturiska vienošanās izveidot spēcīgu Eiropas transporta tīklu 28 dalībvalstīs. Transports ir vitāli svarīgs Eiropas tautsaimniecībai; bez labiem savienojumiem Eiropa neattīstīsies, nebūs uzplaukuma. Šī vienošanās saistīs Austrumus ar Rietumiem un aizstās pašreizējo sadrumstaloto transporta tīklu ar īstenu Eiropas tīklu. Tas ir liels solis jauna transporta tīkla veidošanā, kas būs pamats izaugsmes un konkurētspējas veicināšanai Eiropas vienotajā tirgū."

Ar šodien panākto vienošanos tiek noteikta transporta pamattīkla izveide, kas jāpabeidz līdz 2030. gadam, lai tas varētu būt transporta pārvadājumu pamats vienotajā tirgū. Transporta finansējumā saistībā ar Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu (posmam no 2014. gada līdz 2020. gadam) tiks ņemts vērā šis transporta pamattīkls, tiks aizpildīti pašlaik trūkstošie posmi pārrobežu teritorijās, novērsti trūkumi un tīkls kopumā būs veidots gudrāk.

Jauno TEN-T pamattīklu papildinās visaptverošs reģionālas un vietējas nozīmes autoceļu tīkls. Jauno tīklu finansēs galvenokārt dalībvalstis, tomēr būs arī dažas iespējas saņemt transportam un reģioniem paredzēto ES finansējumu, tostarp būs pieejami jauni, novatoriski finansēšanas instrumenti. Mērķis ir panākt, lai pakāpeniski līdz 2050. gadam lielākajai daļai Eiropas iedzīvotāju un uzņēmumu, ceļā pārvietojoties šajā tīklā, nebūtu jāpavada ilgāk par 30 minūtēm.

Kopumā jaunā transporta tīkla priekšrocības būs šādas:

  • drošāka pārvietošanās un mazāk sastrēgumu;

  • ērtāki un ātrāki braucieni.

Šī vienošanās, kas panākta trīspusējās Eiropas Parlamenta, Padomes un Eiropas Komisijas pārrunās, formāli jāapstiprina Eiropas Parlamenta plenārsēdē un Padomē.

Nolīgums

Jaunās ES infrastruktūras politikas mērķis ir radīt reālu tīklu, nevis turpināt koncentrēt uzmanību uz atsevišķiem projektiem. Šīs pamatnostādnes ietver precīzas tīkla kartes, kuras izveidotas, izmantojot objektīvas metodes.

Jaunā regula nosaka termiņus, lai nodrošinātu, ka visi projekti, kas sekmē pamattīkla izveidi, tiek ieviesti prioritārā kārtībā. Tajā noteikti standarti, lai nodrošinātu, ka vilcieni, kuģi, lidmašīnas, kravas automobiļi un automobiļi var droši un bez jebkādām tehniskām problēmām izmantot transporta infrastruktūru. Pamattīkla izveide jāpabeidz līdz 2030. gadam.

Piemēram, līdz 2030. gadam dzelzceļa pamattīkls tiks aprīkots ar Eiropas ERTMS signalizācijas sistēmu, kas ļauj viegli un droši veikt pārrobežu dzelzceļa pārvadājumus. Dalībvalstīm vajadzēs komercpārvadātājiem nodrošināt pietiekamu stāvvietu platību gar pamattīkla autoceļiem. Galvenajos tīkla mezglos jābūt pieejamiem alternatīvās tīrās degvielas uzpildes punktiem.

Lai veicinātu infrastruktūras saskaņotu attīstību un resursu ziņā efektīvāku tās izmantošanu, tiks izveidoti pamattīkla koridori. Jaunajā rīcībpolitikā uzmanība galvenokārt vērsta uz šādiem īpaši būtiskiem faktoriem: pārrobežu projekti, savietojamība, dažādu transportlīdzekļu kombinēta izmantošana. Eiropas koordinatori atbalstīs dalībvalstis un projektu īstenotājus, lai gūtu maksimālu labumu no visiem ieguldījumiem.

Plašākai informācijai skatīt:

http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/index_en.htm

Kontaktinformācija:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar