Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. gegužės 30 d.

Komisija džiaugiasi nauju susitarimu dėl transeuropinio transporto tinklo

Už transportą atsakingas Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas Siimas Kallasas palankiai vertina Komisijos, Tarybos ir Parlamento susitarimą dėl pasiūlymų pertvarkyti dabartinę daugialypę Europos kelių, geležinkelių, oro uostų ir kanalų sistemą į unifikuotą transporto tinklą (TEN-T).

Komisijos pirmininko pavaduotojas S. Kallasas kalbėjo: „Tai istorinės reikšmės susitarimas, padėsiantis sukurti galingą Europos transporto tinklą, apjungsiantį visas 28 valstybes nares. Transportas yra be galo svarbus Europos ekonomikai, nes be kokybiško susisiekimo Europa negalėtų augti ir klestėti. Šiuo susitarimu bus sukurtos Rytų ir Vakarų jungtys, o dabartinį transporto infrastruktūrų margumyną pakeis vienas europinis tinklas. Tai reikšmingas žingsnis kuriant naują transporto tinklą, kuris bus tvirtas pagrindas ekonomikos augimui ir konkurencingumui Europos bendrojoje rinkoje skatinti.“

Šiandieniniu susitarimu nustatoma, kad pagrindinis transporto tinklas – bendrosios rinkos transporto sistemos pagrindas – turėtų būti sukurtas iki 2030 m. Su šiuo pagrindiniu transporto tinklu siejamas ir pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę transportui skirtas 2014–2020 m. finansavimas, daugiausiai lėšų nukreipiant į trūkstamų tarptautinių jungčių kūrimą, kliūčių šalinimą ir tinklo tobulinimą.

Prie naujo pagrindinio tinklo TEN-T bus prijungtos tolesnės atšakos, kurių maršrutai bus sujungti su pagrindiniu tinklu regioniniu ir nacionaliniu lygmenimis. Didžiąją dalį lėšų skirs valstybės narės, tačiau bus galimybių gauti ir Europos Sąjungos transportui bei regionams skiriamų lėšų, be kita ko, naudojantis naujomis novatoriškomis finansavimo priemonėmis. Norima palaipsniui užtikrinti, kad iki 2050 m. didžioji dauguma Europos piliečių ir įmonių nuo minėtų tolesnių tinklo atšakų nebūtų nutolę toliau nei 30 min. atstumu.

Naujuoju transporto tinklu bus užtikrinta, kad:

  • keliauti būtų saugiau ir būtų mažiau spūsčių,

  • kelionės būtų sklandesnės ir greitesnės.

Susitarimas, pasiektas trišalėse Europos Parlamento, Tarybos ir Europos Komisijos derybose, turi būti oficialiai patvirtintas Europos Parlamento plenariniame posėdyje ir Taryboje.

Susitarimas

Naująja ES infrastruktūros politika siekiama sukurti realų tinklą ir nebeskirti tiek daug dėmesio atskiriems projektams. Į gaires įtraukti pagal specialią metodologiją parengti tikslūs tinklo žemėlapiai.

Taip pat nustatyti galutiniai terminai – taip siekiama užtikrinti, kad visi projektai, kuriais plėtojamas pagrindinis transporto tinklas, būtų laikomi prioritetiniais. Nustatytais standartais užtikrinama, kad traukiniai, laivai, lėktuvai, krovininiai ir lengvieji automobiliai transporto infrastruktūra galėtų naudotis saugiai ir be jokių techninių problemų. Pagrindinis tinklas turi būti baigtas kurti 2030 m.

Pavyzdžiui, iki 2030 m. pagrindiniame geležinkelio tinkle bus įdiegta Europos geležinkelių eismo valdymo sistema grindžiama signalizacija, o tarptautinis susisiekimas traukiniais taps nesudėtingas ir saugus. Valstybės narės turės užtikrinti pakankamai komerciniams naudotojams skirtų automobilių stovėjimo vietų šalia pagrindinio tinklo kelių. Taip pat reikia užtikrinti, kad pagrindiniuose tinklo mazguose būtų galimybė įsigyti alternatyvių ekologiškų degalų.

Pagrindinio tinklo transporto koridoriai bus plėtojami taip, kad būtų skatinama koordinuota infrastruktūros plėtotė ir teikiama efektyvaus išteklių naudojimo galimybių. Daugiausia dėmesio skiriama tokiems aspektams kaip tarpvalstybiniai projektai, įvairių transporto rūšių sąveikumas ir intermodalumas. Europos institucijos rems valstybes nares ir projektų vykdytojus, kad iš visų investicijų būtų gaunama maksimalios naudos.

Daugiau informacijos

http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/index_en.htm

Asmenys ryšiams:

Helen Kearns, tel. +32 2 298 76 38

Dale Kidd, tel. +32 2 295 74 61


Side Bar