Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 30.5.2013

Komissio tyytyväinen uudistetusta Euroopan laajuisesta liikenneverkosta saavutettuun historiallisesti merkittävään sopuun

Liikenteestä vastaava komission varapuheenjohtaja Siim Kallas ilmaisi tyytyväisyytensä siihen, että komissio, neuvosto ja parlamentti pääsivät tänään yksimielisyyteen ehdotuksista, joilla nykyisiä teitä, rautateitä, lentoasemia ja kanavia yhdennetään yhdeksi yhtenäiseksi liikenneverkoksi (TEN-T).

Tänään saavutettu yhteisymmärrys on historiallista, sillä se mahdollistaa tehokkaan eurooppalaisen liikenneverkon luomisen 28 jäsenvaltioon”, varapuheenjohtaja Kallas toteaa. ”Liikenne on erittäin tärkeää EU:n taloudelle. Hyvät yhteydet ovat edellytys Euroopan kasvulle ja menestykselle. Sopimuksen ansiosta itä ja länsi saadaan yhdistettyä ja nykyinen erilaisten liikennemuotojen tilkkutäkki korvataan aidosti eurooppalaisella verkolla. Tämä on merkittävä askel kohti sellaisen uuden liikenneverkon luomista, joka toimii kasvun ja kilpailukyvyn keskeisenä vauhdittajana EU:n sisämarkkinoilla.”

Tämänpäiväisen yhteisymmärryksen ansiosta perustetaan liikenteen ydinverkko, jonka on määrä olla valmis vuoteen 2030 mennessä. Ydinverkon on tarkoitus toimia liikenteen selkärankana sisämarkkinoilla. Myös Verkkojen Eurooppa -välineen liikenteen alan (ajanjakso 2014–2020) rahoituksessa keskitytään mainittuun ydinverkkoon, puuttuvien rajatylittävien yhteyksien luomiseen, pullonkaulojen poistamiseen ja verkon muuttamiseen ”älykkäämmäksi”.

Uutta Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-T) ydinverkkoa tuetaan kattavalla verkolla, jonka reitit on liitetty ydinverkkoon alueellisella ja kansallisella tasolla. Kattavan verkon rahoittamisesta vastaavat suurelta osin jäsenvaltiot. Rahoitusta on mahdollista saada myös joistakin EU:n liikenteen ja alueellisen kehityksen välineistä sekä innovatiivisista rahoitusvälineistä. Tavoitteena on, että vähitellen ja viimeistään vuonna 2050 Euroopan kansalaisten ja yritysten suuri enemmistö on enintään 30 minuutin matkustusajan päässä kattavasta verkosta.

Kaiken kaikkiaan uusi liikenneverkko takaa

  • turvallisemman ja vähemmän ruuhkautuneen liikenteen sekä

  • sujuvamman ja nopeamman matkustamisen.

Euroopan parlamentin, neuvoston ja Euroopan komission kolmikantaneuvotteluissa saavutettu sopimus on virallisesti hyväksyttävä Euroopan parlamentin täysistunnossa ja neuvostossa.

Sopimus

EU:n uudessa infrastruktuuripolitiikassa ei vastaisuudessa enää keskitytä yksittäisiin hankkeisiin, vaan pyritään luomaan todellinen liikenneverkko. EU:n suuntaviivat pitävät sisällään tarkat kartat verkosta, joka on määritelty puolueettoman menetelmän perusteella.

Uudessa asetuksessa säädetään määräajoista sen varmistamiseksi, että kaikki ydinverkon päätökseen saattamiseen vaikuttavat hankkeet toteutetaan ensijaisesti. Siinä asetetaan vaatimuksia sen varmistamiseksi, että junat, laivat, lentokoneet, kuorma-autot ja henkilöautot voivat käyttää liikenneinfrastruktuuria turvallisesti ja ilman teknisiä ongelmia. Ydinverkko on määrä saada valmiiksi vuoteen 2030 mennessä.

Esimerkiksi vuoteen 2030 mennessä rautatieydinverkon on oltava varustettu Euroopan rautatieliikenteen hallintajärjestelmän (ERTMS) merkinantojärjestelmällä, jonka ansiosta rajatylittävästä junaliikenteestä tulee helppoa ja turvallista. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että ydinverkon maanteillä on riittävästi tarjolla pysäköintialueita kaupallisia tienkäyttäjiä varten. Verkon tärkeimmissä solmukohdissa on oltava saatavilla vaihtoehtoisia puhtaita polttoaineita.

Infrastruktuurin koordinoitua toteuttamista ja sen resurssitehokasta käyttöä helpottamaan luodaan ydinverkkokäytäviä. Uudessa politiikassa keskitytään kaikista tärkeimpiin osa-alueisiin, joita ovat rajatylittävät hankkeet sekä eri liikennemuotojen yhteentoimivuus ja yhteensopivuus. Eurooppalaiset koordinaattorit tukevat jäsenvaltioita ja hankkeiden toteuttajia, jotta kaikista investoinneista saadaan suurin mahdollinen hyöty.

Lisätietoja: http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/index_en.htm (englanniksi)

Yhteystiedot:

Helen Kearns (+32-2) 298 76 38

Dale Kidd (+32-2) 295 74 61


Side Bar