Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο τύπου

Βρυξέλλες, 30 Μαΐου 2013

Η Επιτροπή εκφράζει ικανοποίηση για την ιστορική συμφωνία για το νέο διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών

Ο κ. Siim Kallas, αντιπρόεδρος της Επιτροπής, αρμόδιος για τις μεταφορές, εξέφρασε σήμερα την ικανοποίησή του για τη συμφωνία μεταξύ της Επιτροπής, του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις προτάσεις να μετατραπεί το υπάρχον συνονθύλευμα από ευρωπαϊκές οδούς, σιδηροδρόμους, αεροδρόμια και διώρυγες σε ένα ενοποιημένο δίκτυο μεταφορών (TEN-T).

Ο αντιπρόεδρος κ. Kallas δήλωσε τα εξής: «Πρόκειται για μια ιστορική συμφωνία να δημιουργηθεί ένα ισχυρό ευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών μεταξύ των 28 κρατών μελών. Οι μεταφορές είναι ζωτικής σημασίας για την ευρωπαϊκή οικονομία, χωρίς καλές συνδέσεις η Ευρώπη δεν μπορεί να αναπτυχθεί ή να ευημερήσει. Η συμφωνία αυτή θα συνδέσει την Ανατολή με τη Δύση και θα αντικαταστήσει το σημερινό συνονθύλευμα που επικρατεί στις μεταφορές με ένα δίκτυο καθαρά ευρωπαϊκό. Αποτελεί σημαντικό βήμα για τη δημιουργία ενός νέου δικτύου μεταφορών που θα αποτελέσουν τη βάση για την τόνωση της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας στην ευρωπαϊκή ενιαία αγορά».

Η σημερινή συμφωνία θεσπίζει ένα κεντρικό δίκτυο μεταφορών που πρόκειται να διαμορφωθεί έως το 2030 ώστε να ενεργήσει ως ακρογωνιαίος λίθος για τις μεταφορές στο εσωτερικό της ενιαίας αγοράς. Η χρηματοδότηση των μεταφορών στο πλαίσιο της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» (για την περίοδο 2014-2020) θα επικεντρωθεί και σε αυτό το κεντρικό δίκτυο μεταφορών, αποκαθιστώντας τα κενά στις διασυνοριακές συνδέσεις, δίνοντας τέλος στα σημεία συμφόρησης και κάνοντας το δίκτυο πιο ευφυές.

Το νέο κεντρικό ΤΕΝ-Τ θα υποστηρίζεται από ένα εκτεταμένο δίκτυο συγκοινωνιακών γραμμών, οι οποίες θα τροφοδοτούν το βασικό δίκτυο σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Το έργο αυτό θα χρηματοδοτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τα κράτη μέλη, με ορισμένες δυνατότητες από τη χρηματοδότηση της ΕΕ για τις μεταφορές και τις περιφέρειες, συμπεριλαμβανομένων νέων καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων. Ο στόχος είναι να εξασφαλιστεί ότι βαθμιαία και έως το 2050 η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών και των επιχειρήσεων της Ευρώπης δεν θα απέχει περισσότερο από 30 λεπτά διαδρομής από αυτό το εκτεταμένο δίκτυο.

Συνολικά, το νέο δίκτυο μεταφορών θα παρέχει:

  • ασφαλέστερες και με λιγότερη κυκλοφορία μετακινήσεις

  • καθώς και ευκολότερα και πιο γρήγορα ταξίδια.

Η συμφωνία αυτή, που επετεύχθη με τριμερείς διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πρέπει να εγκριθεί επίσημα από τη σύνοδο της ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και από το Συμβούλιο.

Η συμφωνία:

Η νέα πολιτική της ΕΕ για τις υποδομές έχει στόχο να δημιουργήσει ένα πραγματικό δίκτυο και δεν επικεντρώνεται πλέον σε μεμονωμένα έργα. Οι κατευθυντήριες γραμμές περιλαμβάνουν ακριβείς χάρτες του δικτύου, το οποίο έχει καταρτιστεί με αντικειμενική μεθοδολογία.

Ο νέος κανονισμός προβλέπει προθεσμίες ώστε να εξασφαλιστεί ότι όλα τα έργα που συμβάλλουν στο κεντρικό δίκτυο μεταφορών θα εφαρμοστούν κατά προτεραιότητα. Καθορίζει πρότυπα για να διασφαλιστεί ότι οι αμαξοστοιχίες, τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φορτηγά και τα αυτοκίνητα θα μπορούν να χρησιμοποιούν τις υποδομές μεταφορών με ασφάλεια και χωρίς κανένα τεχνικό πρόβλημα. Το κεντρικό δίκτυο θα έχει ολοκληρωθεί έως το 2030.

Για παράδειγμα, έως το 2030 το κεντρικό σιδηροδρομικό δίκτυο θα είναι εφοδιασμένο με το ευρωπαϊκό σύστημα σηματοδότησης ERTMS, γεγονός που θα δώσει τη δυνατότητα για εύκολη και ασφαλή διασυνοριακή λειτουργία των αμαξοστοιχιών. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρέχουν επαρκή χώρο στάθμευσης για τους εμπορικούς χρήστες κατά μήκος των οδών του κεντρικού δικτύου. Στους βασικούς κόμβους του δικτύου θα πρέπει να είναι διαθέσιμα εναλλακτικά καθαρά καύσιμα.

Οι διάδρομοι του κεντρικού δικτύου θα δημιουργηθούν ως ένας τρόπος να προωθηθούν η συντονισμένη ανάπτυξη των υποδομών και οι τρόποι χρήσης τους με αποδοτική χρήση των πόρων. Η νέα πολιτική εστιάζεται στα στοιχεία με την πιο ζωτική σημασία: τα διασυνοριακά έργα, τη διαλειτουργικότητα και τη διατροπικότητα μεταξύ των διάφορων μέσων μεταφοράς. Οι ευρωπαίοι συντονιστές θα υποστηρίξουν τα κράτη μέλη και τους κατασκευαστές των έργων, ώστε να προκύψει το βέλτιστο όφελος από όλες τις επενδύσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε:

http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/index_en.htm

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar