Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 30 май 2013 г.

Комисията приветства „историческо“ споразумение за нова трансевропейска транспортна мрежа

Сийм Калас, заместник-председател на Комисията и комисар по въпросите на транспорта, приветства днес споразумението между Комисията, Съвета и Парламента относно предложенията за превръщане на съществуващите понастоящем разнородни европейски пътища, железопътни линии, летища и канали в единна транспортна мрежа (TEМ-T).

Той заяви: „Това е историческо споразумение за създаване на мощна европейска транспортна мрежа между 28 държави членки. Транспортът е от жизнено значение за европейската икономика, без добри връзки Европа няма да може да расте или просперира. Чрез това споразумение Изтокът ще бъде свързан със Запада и днешните разнородни транспортни мрежи ще бъдат заменени от една наистина европейска мрежа. Това е важна крачка към изграждането на нова транспортна мрежа, която ще бъде в основата на увеличаването на растежа и конкурентоспособността на европейския единен пазар.“

На базата на днешното споразумение до 2030 г. трябва да бъде изградена основна транспортна мрежа, която да образува транспортния гръбнак на единния пазар. Финансирането в областта на транспорта по линия на Механизма за свързване на Европа (за периода 2014 – 2020 г.) също ще бъде насочено към тази основна мрежа – изграждане на липсващите трансгранични връзки, премахване на пречките и повишаване на „интелигентността“ на мрежата.

Новата основна мрежа ТЕМ-Т ще бъде подкрепена от широкообхватна мрежа от транспортни артерии, включващи се в основната мрежа на регионално и национално равнище. Изграждането им до голяма степен ще се финансира от страните от ЕС, като съществуват някои възможности за използване на финансиране от Съюза в областта на транспорта и регионалното развитие, включително чрез нови инструменти за финансиране. Целта е да се гарантира, че до 2050 г. времето за пътуване на преобладаващата част от европейските граждани и служителите в предприятия до тази широкообхватна мрежа постепенно ще бъде намалено на не повече от 30 минути.

Като цяло благодарение на новата транспортна мрежа ще се пътува:

  • по-безопасно при по-малко задръствания,

  • по-лесно и по-бързо.

Споразумението, резултат от тристранни преговори между Европейския парламент, Съвета и Европейската комисия, трябва да бъде официално одобрено от Европейския парламент и от Съвета.

Споразумението

Новата политика на ЕС в областта на инфраструктурата има за цел създаването на истинска мрежа и вече не е насочена към изолирани проекти. Насоките съдържат точни карти на мрежата, която е планирана въз основа на обективна методология.

В новия регламент се предвиждат конкретни срокове, за да се гарантира, че всички проекти, свързани с основната транспортна мрежа, се осъществяват с предимство. Определят се стандарти, за да може влаковете, корабите, самолетите, камионите и автомобилите да използват транспортната инфраструктура безопасно и без технически проблеми. Основната мрежа трябва да бъде завършена до 2030 г.

Например до 2030 г. основната железопътна мрежа ще бъде оборудвана с Европейската система за сигнализация ERTMS, даваща възможност за лесна и безопасна трансгранична експлоатация на влаковете. Страните от ЕС ще трябва да осигурят достатъчно места за паркиране на търговски превозни средства по пътищата от основната мрежа. По главните възли на мрежата трябва да има възможности за зареждане с алтернативни чисти горива.

В основната мрежа ще бъдат създадени коридори като средство за насърчаване на координираното развитие на инфраструктурата и на ресурсно ефективните начини за използването ѝ. Новата политика е насочена към най-важните елементи – трансгранични проекти, оперативна съвместимост и интермодалност между различните видове транспорт. Европейски координатори ще помагат на страните членки и организаторите на проекти, за да се извлече максимална полза от всички инвестиции.

За повече информация:

http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/index_en.htm

За контакти:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar