Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

Comunicat de presă

Bruxelles, 30 mai 2013

Restituirea mai ușoară a bunurilor din patrimoniul național care au părăsit ilegal teritoriul unei țări

Comisia Europeană ia noi măsuri pentru a ajuta statele membre să-și recupereze bunurile din patrimoniul național care au părăsit ilegal teritoriul lor. Antonio Tajani, vicepreședinte al Comisiei Europene, a propus astăzi să se consolideze mecanismele de restituire de care dispun statele membre, deoarece legislația actuală nu se dovedește suficient de eficace atunci când vine vorba de recuperarea bunurilor din patrimoniul național care au părăsit ilegal teritoriul unei țări. Modificările vor garanta recuperarea unui număr mai mare de bunuri culturale, termenul-limită pentru cererile de restituire va fi extins, orice posesor al unui obiect care solicită despăgubiri pentru returnarea obiectului va trebui să dovedească faptul că acesta nu a fost achiziționat ilegal cu bună știință, iar schimbul de informații dintre autoritățile naționale în ceea ce privește circulația obiectelor de mare valoare culturală va fi îmbunătățit. Pierderea bunurilor culturale clasificate ca „bunuri aparținând patrimoniului național cu valoare artistică, istorică sau arheologică” este o formă deosebit de gravă de trafic ilegal de bunuri culturale. Ea privează cetățenii de istoria și identitatea lor și pune în pericol conservarea patrimoniului cultural al statelor membre.

Vicepreședintele Antonio Tajani, comisarul responsabil pentru industrie și antreprenoriat, a declarat: „Protejarea patrimoniului cultural al tuturor statelor membre este de o importanță majoră pentru Uniunea Europeană. Propunerea noastră este, prin urmare, necesară pentru a consolida și mai mult eficacitatea luptei împotriva traficului ilegal de bunuri culturale. Efectul negativ asupra patrimoniilor noastre naționale reprezintă o amenințare gravă la adresa protejării originilor și a istoriei civilizației noastre.”

Doamna Androulla Vassiliou, comisar pentru educație, cultură, multilingvism și tineret a declarat: „Suntem cu toții de acord în legătură cu marea valoare a patrimoniului european și cu necesitatea de a utiliza toate modalitățile disponibile pentru a-l proteja, inclusiv măsurile la nivelul UE. Consider că informațiile privind bunurile care au părăsit ilegal teritoriul unei țări trebuie să circule mai rapid și într-un cadru mai larg și că este necesară o cooperare mai puternică între autoritățile responsabile din statele membre.”

Versiunea actuală a Directivei privind restituirea bunurilor culturale care au părăsit ilegal teritoriul unui stat membru

Mai multe informații

Propuneri de facilitare a recuperării bunurilor culturale care au părăsit ilegal teritoriul unui stat

Modificările propuse ar urma să se aplice bunurilor culturale clasificate drept „bunuri aparținând patrimoniului național" care au părăsit ilegal, după 1993, teritoriul unui stat membru și se află actualmente pe teritoriul unui alt stat membru.

Legislația actuală a UE ar trebui consolidată prin:

  • Extinderea domeniului de aplicare al definiției bunurilor culturale. Acesta ar trebui să includă toate bunurile culturale clasificate drept „bunuri aparținând patrimoniului național cu valoare artistică, istorică sau arheologică”, în conformitate cu legislația sau procedurile administrative ale țărilor din UE.

  • Prelungirea termenului în care statele membre care au pierdut bunuri pot iniția proceduri de restituire pe lângă instanțele din țara în care se află în prezent bunul respectiv.

  • Utilizarea Sistemului de informare al pieței interne pentru a facilita cooperarea administrativă și schimburile de informații dintre autoritățile naționale.

  • Transferarea sarcinii probei către posesor (dacă se solicită despăgubiri). Dacă instanța națională dispune restituirea bunului, în cazul în care posesorii solicită despăgubiri pentru renunțarea la bunul în cauză, acestora li se va cere să demonstreze că, la momentul achiziționării, au acordat grija și atenția cuvenite stabilirii originii legale a bunului cultural.

Ce urmează?

Propunerea de actualizare a directivei urmează acum să fie discutată de Parlamentul European și de Consiliu. Odată adoptată, statele membre vor dispune de un an pentru a se conforma noilor dispoziții.

Context

Traficul ilegal cu bunuri culturale cuprinde o gamă largă de activități, de la scoaterea în mod ilegal de pe teritoriul unui stat a bunurilor culturale, fără a deține autorizația obligatorie, până la comerțul cu bunuri furate. El este deseori urmarea unor activități de criminalitate organizată, în special pe o piață internă fără frontiere, cu un important patrimoniu cultural și istoric.

Actuala Directivă 93/7/CEE a Consiliului a fost adoptată pentru a asigura restituirea bunurilor culturale clasificate drept „bunuri aparținând patrimoniului național cu valoare artistică, istorică sau arheologică” și aparținând categoriilor menționate în anexa la directivă sau care sunt parte integrantă a unor colecții publice sau a unor inventare ale unor instituții ecleziastice. Anexa conține o listă a diferitelor categorii de bunuri culturale care pot să fie restituite statului membru de origine, enumerate în funcție de vechime și de o anumită valoare sau un anumit prag financiar (de exemplu, obiecte arheologice cu o vechime mai mare de 100 de ani, tablouri și picturi realizate manual mai vechi de 50 de ani și cu o valoare de 150 000 EUR).

Rapoartele naționale și evaluările Comisiei indică faptul că directiva este utilizată rar și are efect limitat. În prezent, ea nu descurajează suficient de mult infractorii care vizează în mod special bunurile culturale și nici nu împiedică traficul de bunuri culturale de proveniență necunoscută.

Contact:

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52) Twitter: @ECspokesCorazza

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)


Side Bar