Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2013. május 30.

Egyszerűsödhet a tagállamok területéről jogellenesen kiszállított nemzeti kincsek visszaszolgáltatása

Az Európai Bizottság új intézkedésekkel kívánja egyszerűbbé tenni a tagállamok számára a területükről jogellenesen kiszállított nemzeti kincsek visszaszerzését. Mivel a jelenlegi szabályozás ezt nem segíti elég hatékonyan, Antonio Tajani, az Európai Bizottság alelnöke ma azt javasolta, hogy bővítsék a tagállamok számára elérhető visszaszolgáltatási lehetőségek körét. A tervezett változtatások egyrészt azt eredményeznék, hogy a tagállamok több kulturális tárgyat igényelhetnének vissza, és meghosszabbodna a visszaszolgáltatási igények benyújtásának határideje. Másrészt amennyiben a kulturális tárgy tulajdonosa kártérítést kér a tárgy visszaszolgáltatásáért, köteles lenne igazolni, hogy nem volt tudomása a kulturális tárgy megszerzésének jogellenes mivoltáról. A javaslat ezenkívül célul tűzte ki a kulturális jelentőségű tárgyak hollétével kapcsolatos információk hatékonyabb megosztását is a nemzeti hatóságok között. A „művészeti, történelmi vagy régészeti értéket képviselő nemzeti kincsként" kategorizált kulturális javak jogtalan megszerzése a kulturális javakkal folytatott tiltott kereskedelem egyik különösen súlyos esetének minősül. Az ilyen cselekedetek megfosztják az állampolgárokat történelmük és identitásuk emlékeitől, valamint veszélyeztetik a tagállamok kulturális örökségvédelmi munkáját is.

Antonio Tajani alelnök, ipar- és vállalkozáspolitikai biztos így nyilatkozott: „Az Európai Unió nagy figyelmet fordít a tagállamok kulturális örökségének védelmére. A bizottsági javaslatok megvalósítására azért van szükség, hogy még hatékonyabban léphessünk fel a kulturális javakkal folytatott tiltott kereskedelem ellen. Nemzeti kincseink megkárosítása ugyanis nagy veszélyt jelent civilizációnk eredetének és történelmének megőrzésére nézve.

Andrula Vasziliu, az oktatásügyért, a kultúráért, a többnyelvűségért és az ifjúságpolitikáért felelős biztos kijelentette: „Mindannyian egyetértünk abban, hogy az európai örökség felbecsülhetetlen értékkel bír, ezért minden lehetséges eszközzel, akár uniós intézkedésekkel is óvnunk kell. Úgy gondolom, hogy a jogellenesen kiszállított kulturális javakkal kapcsolatban gyorsabb és szélesebb körű információcserére van szükség, ehhez pedig elengedhetetlen a tagállamok illetékes hatóságainak szorosabb együttműködése.”

A jelenleg hatályos irányelv a tagállam területéről jogellenesen kiszállított kulturális tárgyak visszaszolgáltatásáról

További információk

Javaslatok a tagállamok területéről jogellenesen kiszállított kulturális javak visszaszerzésének előmozdítására

A javasolt módosítások azokra a „nemzeti kincsnek" minősülő kulturális javakra vonatkoznak, amelyeket 1993 után jogellenesen szállítottak ki egy tagállam területéről, és amelyek jelenleg egy másik tagállam területén találhatóak.

A hatályos uniós jogszabályok a következő elemekkel egészülnének ki:

  • A kulturális javak fogalmának kiterjesztése. Az EU tagállamainak jogszabályaival és közigazgatási eljárásaival összhangban ezentúl idetartozna minden „művészeti, történelmi vagy régészeti értéket képviselő nemzeti kincsnek" minősülő kulturális tárgy.

  • A kulturális tárgyat visszaigénylő tagállamnak hosszabb idő állna rendelkezésre a visszaszolgáltatási eljárás megindítására abban a tagállamban, ahol a tárgy jelenleg található.

  • A tagállami hatóságok közötti együttműködés és információcsere elősegítése a belső piaci információs rendszer révén.

  • A bizonyítási teher a tulajdonosra hárul (amennyiben kártérítést igényel). Ha a nemzeti bíróság elrendeli a tárgy visszaszolgáltatását, és a tulajdonos ezért kártérítésre tart igényt, a tulajdonosnak a kulturális tárgy megszerzése során tanúsított kellő gondosság és körültekintés bizonyításával igazolnia kell a kérdéses tárgy legális származását.

Következő lépések

Az irányelv módosítására vonatkozó javaslat most az Európai Parlament és a Tanács elé kerül. Ha elfogadják, rendelkezéseit egy éven belül teljesíteniük kell a tagállamoknak.

Háttér

A kulturális javakkal folytatott tiltott kereskedelem fogalmába többféle tevékenység is beletartozik, többek között ide sorolható a kulturális javaknak az előírt engedélyek nélküli, jogellenes kiszállítása és a lopott tárgyakkal való kereskedelem is. Mindez gyakran összekapcsolódik a szervezett bűnözéssel, különösen a határok nélküli olyan belső piacon, ahol jelentős kulturális és történelmi örökség található.

A jelenleg hatályos 93/7/EGK tanácsi irányelv azon kulturális javak visszaszállítását szolgálja, amelyek „művészeti, történelmi vagy régészeti értéket képviselő nemzeti kincsnek" minősülnek és az irányelv függelékében felsorolt kategóriákba tartoznak, vagy közgyűjtemények, illetve egyházi intézmények leltári állományának szerves részét képezik. A függelék a kulturális javak azon kategóriáit tartalmazza, amelyek esetében a származási ország visszaszolgáltatást igényelhet, kor és érték, illetve pénzügyi küszöbérték szerint osztályozva (például a 100 évesnél régebbi régészeti tárgyak, a kézzel készített, 50 évesnél régebbi és 150 000 EUR-nál értékesebb képek és festmények).

A nemzeti jelentések és a Bizottság értékelései azt jelzik, hogy az irányelvet ritkán és korlátozott hatékonysággal alkalmazzák. Az irányelv jelenlegi formájában nem alkalmas arra, hogy elrettentse a kifejezetten kulturális javakra specializálódó bűnözőket, és nem képes megakadályozni az ismeretlen eredetű kulturális javakkal való kereskedelmet sem.

Kapcsolattartók:

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52) Twitter: @ECspokesCorazza

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)


Side Bar